Cảm xúc lắng đọng, tự hào từ Chương trình giao lưu nghệ thuật hào hùng, rực rỡ mang tên “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” năm 2024

TẤT TRƯỜNG

Tạp chí Cộng sản

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” năm 2023 - Khúc xuân ca tự hào về Đảng

Thùy Linh

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng” 2023 - Khúc xuân ca tự hào

Tuệ Lâm

Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước bằng sức mạnh niềm tin của nhân dân

PGS, TS. ĐOÀN TRIỆU LONG

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

Cảm xúc lắng đọng trong Chương trình giao lưu - nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” năm 2022

Thùy Linh