Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch

ĐINH GIANG

Tạp chí Cộng sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương

Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản