Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh: Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ công tác

Đỗ Thị Mai Hương

Học viện Cảnh sát nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

TS Dương Huy Đức

Tạp chí Cộng sản

Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nguyễn Đắc Thái

Đại học Nguyễn Huệ, Bộ Quốc Phòng

Nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu tình hình mới - nhìn từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang

TS DƯƠNG VĂN THÁI

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh

Bùi Quang Hiệp