Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

TCCS - Sau ba ngày (từ ngày 16 đến ngày 18-5-2024) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng ngày 18-5-2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII