Công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản

Thúc đẩy liên kết kinh tế trong quy hoạch phát triển vùng

Trần Thị Thu Trang

Tạp chí Cộng sản

Nhận diện, phát huy lợi thế những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  

PGS, TS Hoàng Minh Thảo - Mai Thị Hải

Đại tá, Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng - Tạp chí Cộng sản

Các giải pháp đột phá trong công tác quy hoạch tổng thể để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025

LÊ TRƯỜNG LƯU

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Giải pháp đột phá để phát triển bền vững các ngành kinh tế biển gắn với quy hoạch, phát triển đô thị của tỉnh Bình Định

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định