Chính sách công nghiệp xanh hướng tới sự phát triển bền vững ở Việt Nam

TS Hoàng Ngọc Hải

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững kinh tế biển

TS TẠ ĐÌNH THI

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Tăng trưởng xanh: Chuyển biến từ nhận thức tới hành động - Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh

Phạm Ngọc Huệ

Tạp chí Cộng sản

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Anh Tú

Trường Đại học Thương mại

Ứng dụng công nghệ trong phát triển bền vững 

PGS, TS. Nguyễn Đình Thọ - PGS, TS. Mai Thu Hiền

Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất, Bộ Tài Nguyên và Môi trường - Trường Đại học Ngoại Thương