Những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Bình Định

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

Giải pháp đột phá để phát triển bền vững các ngành kinh tế biển gắn với quy hoạch, phát triển đô thị của tỉnh Bình Định

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

Dựa trên các trụ cột tăng trưởng, thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, phấn đấu đưa Bình Định sớm trở thành tỉnh thuộc nhóm phát triển dẫn đầu khu vực miền Trung trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2025

Phạm Trương

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Bình Định thực hiện tốt chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Huy Tuấn