Nam Định - Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

ĐOÀN HỒNG PHONG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

TCCS - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 4-6-2010, về việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Nam Định đã tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Quyết định. Sau gần 9 năm, Nam Định đã đạt được những thành tựu to lớn về xây dựng nông thôn mới. Đến ngày 31-7-2019, toàn tỉnh Nam Định có 100% số xã, thị trấn và 10/10 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX đề ra.

Kết quả và những vấn đề đặt ra trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Quảng Ngãi

Đoàn Văn Anh

Tạp chí Cộng sản

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp: Kết quả và kinh nghiệm của Đồng Nai

NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

Vĩnh Phúc tập trung đổi mới, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh

Nguyễn Phú Sơn

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Phú Yên thúc đẩy liên kết phát triển du lịch bền vững với vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

NGUYỄN HOÀI SƠN

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên