Bước chuyển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương sau nửa nhiệm kỳ đại hội

TS NGUYỄN HOÀNG THAO
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương
16:55, ngày 15-01-2024

TCCS - Qua nửa chặng đường triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Bình Dương đã tạo được bước chuyển tích cực trên các lĩnh vực. Thời gian tới, tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đạt được, bằng những giải pháp sát hợp, cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan mô hình thành phố mới Bình Dương tại Hội nghị triển khai chương trình hành đồng thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW_Ảnh: TTXVN

Những kết quả nổi bật

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa cùng với 4 chương trình đột phá (Phát triển đảng viên trong công nhân lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh) và cụ thể hóa thành chương trình công tác hằng tháng, hằng tuần phù hợp với tình hình; chỉ đạo tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; sơ kết, tổng kết kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; lựa chọn vấn đề trọng tâm để ban hành chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện.

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm khống chế, kiểm soát dịch bệnh COVID-19; hoàn thành tốt các công việc theo chương trình, kế hoạch hằng năm; chủ động, linh hoạt, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh. Nhờ vậy, kinh tế ổn định, thúc đẩy tăng trưởng; các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt kết quả tốt.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định; trong điều kiện khó khăn vẫn thu hút được vốn đầu tư nước ngoài và duy trì hoạt động xuất khẩu. Tổng sản phẩm GRDP thực hiện ước tăng bình quân 5,7%/năm. Công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao và giữ vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân tăng 6,1%/năm, dự báo cuối nhiệm kỳ đạt 8,5%. Riêng năm 2022, GRDP của tỉnh tăng 8,29%; GRDP bình quân đầu người đạt 169,8 triệu đồng; cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng là 67,63% - 22,23% - 2,69% - 7,45%. Đặc biệt, trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tỉnh đã thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, sốt giá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 269.440 tỷ đồng, tăng 16,8%; kim ngạch xuất khẩu đạt 35,7 tỷ USD, tăng 9%; kim ngạch nhập khẩu đạt 25,8 tỷ USD, tăng 1% so với năm 2021. Bước đầu điều chỉnh, phân bố không gian phát triển công nghiệp của tỉnh bảo đảm tính chuyên môn hóa cao, tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng; nghiên cứu quy hoạch vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics dọc hành lang đường Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến cao tốc của vùng Đông Nam Bộ đi qua địa phương. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngành thương mại - dịch vụ thực hiện tốt chức năng cung ứng, tiêu thụ hàng hóa phục vụ quá trình sản xuất, xuất, nhập khẩu; tốc độ tăng trưởng bình quân ngành đạt 6,89%/năm. Để phát huy tác dụng và tạo điều kiện thuận lợi nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bình Dương đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và chính sách khuyến khích đầu tư; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 8,3%/năm; chiếm 33% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt nhiều kết quả khả quan, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 9,56 tỷ USD, đến hết nhiệm kỳ ước đạt 13,2 tỷ USD. Thu hút đầu tư trong nước cũng không kém phần phát triển, đạt 248.040 tỷ đồng.

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn hóa và văn minh đô thị. Tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị, đối ngoại quan trọng, góp phần phục vụ tốt nhu cầu văn hóa, tinh thần của người dân và quảng bá hình ảnh vùng đất và con người tỉnh Bình Dương đến bạn bè trong và ngoài nước. Ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững, ước đến năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều thuộc chỉ tiêu giảm nghèo của tỉnh còn dưới 0,7%; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng đầy đủ các chính sách giảm nghèo, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, Bình Dương là tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương. Phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, làng thông minh, thành phố thông minh, phát triển khoa học - công nghệ gắn với chuyển đổi số, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý đô thị, xây dựng được tập trung chỉ đạo triển khai tạo được bước chuyển tích cực, có những phong trào, như mô hình xây dựng thành phố thông minh và làng thông minh được nhiều địa phương trong và ngoài nước biết đến, học tập.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban hành các chính sách đặc thù của địa phương để phát triển, nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh được triển khai hiệu quả. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, phối hợp với các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam Bộ đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng và khởi công một số dự án công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng; tham gia tích cực các nhiệm vụ do Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ phân công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 7-10-2022, của Bộ Chính trị, “Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Công tác quốc phòng, an ninh, quân sự địa phương được thực hiện đồng bộ và ổn định. Hoạt động đối ngoại được triển khai toàn diện, cả về đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh luôn được chú trọng. Công tác phát triển, nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện thường xuyên và đạt kết quả tốt; tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, “Về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” gắn với Chương trình đột phá về phát triển đảng viên trong công nhân lao động; ban hành Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 12-1-2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, “Về hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025”; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm đi vào nền nếp, chất lượng, tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 95%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã thành lập 63 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, kết nạp được 6.666 đảng viên mới, đạt 70,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Việc thực hiện dân chủ trong Đảng tiếp tục được mở rộng, công tác tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biến tích cực. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được triển khai nghiêm túc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối gắn với tinh giản biên chế. Tập trung chỉ đạo chuyển đổi số và xây dựng dữ liệu dùng chung thông qua việc thành lập và củng cố hoạt động của Trung tâm giám sát và điều hành thông minh; giải quyết các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hoàn thành triển khai thí điểm với 25/25 dịch vụ công thiết yếu và cung cấp 1.880 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, huyện, xã. Tỉnh đã khẩn trương thành lập Tổ công nghệ số tại cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt...

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh Bình Dương_Nguồn: baobinhduong.vn

Những bài học kinh nghiệm quý rút ra sau nửa nhiệm kỳ

Thứ nhất, chuẩn mực trong lãnh đạo, chỉ đạo. Duy trì sự đoàn kết, thống nhất, nêu gương, cộng đồng trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, thảo luận dân chủ, cẩn trọng, kỹ lưỡng; giữ vững các nguyên tắc quản lý trước những vấn đề khó khăn, thách thức phát sinh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo để lãnh đạo, chỉ đạo địa phương tiếp tục phát triển đúng hướng.

Thứ hai, nắm vững và nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, “đúng vai, thuộc bài”. Đối với những vấn đề lớn, hệ trọng của địa phương và những nội dung vượt quá thẩm quyền, cần xin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện.

Thứ ba, bảo đảm nguyên tắc quản lý, nhưng có linh hoạt, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội và các chương trình đột phá của Tỉnh ủy, chương trình, kế hoạch nghị quyết; bổ sung vào chương trình công tác các công việc mới phát sinh để lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả toàn diện.

Thứ tư, bám sát cơ sở mới quản lý tốt. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền dành thời gian đi cơ sở, sâu sát, nắm bắt toàn diện, cụ thể tình hình; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp để lắng nghe, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thứ năm, phân vai, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể. Việc ban hành nghị quyết, kết luận, kế hoạch, chủ trương của cấp ủy phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; đôn đốc, kiểm tra, giám sát khâu tổ chức thực hiện; nêu cao tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh đối với cán bộ có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, cùng với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trong thời gian tới: “Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, tỉnh Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”, cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm, toàn diện cho đến hết nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

Về phát triển kinh tế. 1- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững, tăng tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 2024 - 2025 đạt từ 9 - 10%/năm; 2- Quan tâm đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình công nghiệp 4.0; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện giải pháp tăng nội lực cho doanh nghiệp trong nước tránh lệ thuộc quá nhiều nước ngoài khi có biến động trên thế giới và trong nước; 3- Tập trung hoàn thiện công tác lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, hiệu quả cao gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nâng cao; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tập trung phát triển đô thị theo hướng toàn diện, bền vững, xanh, sạch, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Ban hành và thực hiện Đề án cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh và đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; phấn đấu đến năm 2025, diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt từ 6 - 8m2/người và tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 85%. Tập trung chỉ đạo, điều hành hiệu quả trong thực hiện thu, chi ngân sách theo hướng tăng thu, tiết kiệm chi, 50% ngân sách thu được dành cho chi đầu tư và 50% chi thường xuyên. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đạt trên 95%; xã hội hóa phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, sự nghiệp văn hóa, giáo dục mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt. Kiên quyết loại bỏ dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống. Tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cải thiện rõ rệt tình trạng ô nhiễm; xây dựng ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường...; 4- Tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh cho các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện mua sắm hàng hóa, tài sản, trang thiết bị, cấp phép xây dựng, đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế theo hướng phân cấp mạnh cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ trong thẩm quyền đấu thầu, mua sắm hàng hóa... và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Phân cấp quản lý thu, chi thường xuyên, tiến tới phân cấp cho cấp huyện tự chủ chi đầu tư.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Đầu tư xây dựng Khu liên hợp văn hóa - thể dục - thể thao - y tế - giáo dục mang tầm vóc quốc gia và quốc tế; phát triển vùng khoa học - công nghệ, thành phố thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo. Huy động nguồn lực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; xây dựng trường liên cấp, trường học thông minh, trường học hạnh phúc; đầu tư các công trình văn hóa, thể thao quy mô lớn tiêu biểu: Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Đề án “Bảo tồn duy trì và phát triển làng sơn mài Tương Bình Hiệp, kết hợp với du lịch thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một”; có cơ chế để khai thác, sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa ở cơ sở.  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sớm đưa vào sử dụng theo lộ trình đề ra các công trình hạ tầng y tế lớn, như bệnh viện tuyến cuối tại huyện Bàu Bàng, công trình Bệnh viện 1.500 giường và cụm các cơ sở y tế trên đường Yersin về Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành y tế.

Đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh và đối ngoại: Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra tình hình phức tạp, bị động bất ngờ. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ và hoàn thành Đề án camera giám sát an ninh giao thông; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ; ban hành và triển khai Đề án xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tăng cường hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế, nâng tầm hoạt động ngoại giao song phương và đa phương nhằm nâng cao uy tín, vị thế của tỉnh Bình Dương trong hội nhập quốc tế.

Về công tác xây dựng chính quyền: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp. Triển khai hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên thông, chính quyền số đóng vai trò chủ lực, dẫn dắt kinh tế số và xã hội số phát triển; thực hiện quy trình và quy chế liên thông nội bộ giữa các cơ quan nhà nước, khẩn trương thực hiện quy chế liên thông liên quan đến lĩnh vực đầu tư, gắn với phần mềm theo dõi giải quyết hồ sơ điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước; phấn đấu các chỉ tiêu quản trị điều hành của chính quyền cấp tỉnh hằng năm đạt thứ hạng cao trong cả nước.

Trong công tác xây dựng Đảng: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt quy định về nêu gương; động viên, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chấn chỉnh, khắc phục ngay biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý các vụ việc còn tồn đọng, ổn định tình hình để tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Với công tác dân vận: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội hướng mạnh về cơ sở, đổi mới tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện hiệu quả Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” giai đoạn 2021 - 2025; vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình trọng điểm; xây dựng nếp sống đô thị văn minh, thân thiện, nghĩa tình, là nơi đáng sinh sống và làm việc, có bản sắc riêng của tỉnh Bình Dương./.