Một số tác động của cuộc xung đột Nga - U-crai-na tới cục diện thế giới

PGS, TS NGUYỄN ANH TUẤN

Học viện Ngoại giao

Cục diện thế giới nhìn từ cuộc xung đột Nga - Ukraine

TS Đỗ Lê Chi

Trung tướng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an, Bộ Công an

Cục diện thế giới năm 2022: Định hình trong bất định

TRẦN CHÍ TRUNG

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao

Một số vấn đề nổi bật của thế giới hiện nay

PGS, TS. TRầN THọ QUANG

Tạp chí Cộng sản

Căng thẳng Nga - Ukraine: Bản chất, nguyên nhân và triển vọng

PGS, TS. NGUYỄN ANH TUẤN

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ukraine kiêm nhiệm tại Moldova (2017 - 2020)