Sự điều chỉnh chiến lược của Liên minh châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine

TS Lộc Thị Thủy

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Kinh tế Liên minh châu Âu năm 2023 và triển vọng năm 2024

Nguyễn Thanh Lan

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Liên minh châu Âu và một số thách thức

TS Vũ Phương Dung

Tạp chí Cộng sản

 An ninh mạng ở Liên minh châu Âu: Thực trạng và giải pháp chiến lược

Đỗ Hồng Huyền

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Liên minh châu Âu với sáng kiến “Cửa ngõ toàn cầu”

TS. Hoàng Đình Nhàn - TS. Nguyễn Thu Phương

Học viện Khoa học quân sự - Tạp chí Cộng sản