Cơ chế hợp tác nhóm: Thực tiễn quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

TS. VŨ LÊ THÁI HOÀNG - TS. LÊ TRUNG KIÊN

Bộ Ngoại giao - Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng

Hợp tác chặt chẽ Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

NGUYễN VIếT XUÂN

NCS Trường Đại học Khoa học Huế