Xây dựng Cộng đồng Đông Á - những thành tựu bước đầu

Nguyễn Thu Mỹ

Tháng 11-2000, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN + 3 lần thứ tư được tổ chức ở Xin-ga-po, các nhà lãnh đạo của 13 nước Đông Á (10 nước ASEAN, 3 nước Đông - Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) đã bày tỏ nguyện vọng xây dựng một Cộng đồng Đông Á hoà bình, thịnh vượng và tiến bộ, đặt trên cơ sở sự phát triển đầy đủ của mọi dân tộc trong khu vực, đóng góp tích cực đối với phần còn lại của thế giới, nâng cao vị thế của Đông Á trong nền chính trị và kinh tế quốc tế.

Nhìn lại thế giới năm 2006

Kim Phượng

Những xu hướng lớn của thế giới trong 20 năm tới

Ba mươi nhăm năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Nguyễn Thu Phương

Về xã hội thông tin và xã hội tri thức hiện nay

Nguyễn Văn Dân