Vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong công tác phòng, chống rửa tiền trong các lĩnh vực công nghệ cao

PHẠM TIẾN DŨNG

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

TCCS - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng phát triển cùng xu hướng chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mang lại nhiều thuận lợi, nhưng cũng tạo ra không ít khó khăn cho công tác quản lý, trong đó hoạt động của tội phạm công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều hình thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn trên không gian mạng. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và làm giảm tội phạm nói chung, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao nói riêng, Ngân hàng Nhà nước đã tích cực tham gia vào công tác phòng, chống rửa tiền trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

PGS, TS BÙI VĂN HUYỀN - PHẠM THỊ BẢO THOA

Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Chính trị Tô Hiệu

Trách nhiệm tôn trọng quyền con người của doanh nghiệp theo các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

PGS, TS Nguyễn Thị Thanh Hải

Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát triển thị trường các-bon: Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam

PGS, TS LƯU QUỐC ĐẠT - Và cộng sự**

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nền sản xuất công nghiệp - mục tiêu công nghiệp hóa bảo đảm quốc phòng và an ninh kinh tế

TS Lê Văn Long

Bộ Quốc phòng