Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Đảng ủy Tạp chí Cộng sản triển khai quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản

Thùy Linh

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương gặp mặt, tuyên dương các cơ quan thông tấn, báo chí giai đoạn 2020 - 2023

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Tạp chí Cộng sản

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII 

Thu Hà