Giữ trọn lời thề đảng viên để phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

TS TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Lời thề đảng viên là lời tuyên thệ những việc phải làm, sẽ làm của đảng viên trong giây phút thiêng liêng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, cũng như khi nhận quyết định bổ nhiệm vào vị trí mới bằng sự cam kết trung thành với lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bởi vậy, giữ trọn lời thề đảng viên không chỉ thể hiện lòng trung thành, trách nhiệm, danh dự của người cộng sản, mà còn góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tỉnh Kon Tum khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế trong xây dựng kinh tế bền vững, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân

TS DƯƠNG HUY ĐỨC - LÊ THỊ HƯỜNG

Tạp chí Cộng sản - Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của châu Á

TS HOÀNG THÙY LINH - NGUYỄN TRỌNG THIỆN

Trường Đại học Văn Lang - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong tình hình mới

CHẨU VĂN LÂM

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh Bắc Giang khắc phục “điểm nghẽn”, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững

DƯƠNG VĂN THÁI

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang