Thứ Hai, 27/5/2019
Hà Nội làm tốt việc chuẩn bị tổ chức phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai
14/3/2019 14:32' Gửi bài này In bài này
Hà Nội làm tốt việc chuẩn bị tổ chức phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai - Nguồn: hanoimoi.com.vn

Lan tỏa hình ảnh Thủ đô Việt Nam - Thành phố vì hòa bình

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thành phố Hà Nội. Thực hiện các chỉ đạo và nhiệm vụ do Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy giao, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã chủ trì 4 cuộc họp khẩn, ban hành 4 thông báo kết luận cuộc họp, 22 văn bản chỉ đạo, 1 quyết định về bổ sung kinh phí bồi dưỡng lực lượng phục vụ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Ủy ban Nhân dân Thành phố chủ trì hơn 30 cuộc kiểm tra để chỉ đạo, rà soát, giao nhiệm vụ, đôn đốc các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, như tổ chức trang trí các tuyến đường, khu vực quan trọng liên quan đến phục vụ cho Hội nghị; hoàn thiện toàn bộ công tác vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Hà Nội; bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông, phân luồng giao thông, công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống, mọi trường hợp; cùng với Văn phòng Chính phủ cung cấp hậu cần cho Trung tâm báo chí quốc tế; chuẩn bị một số địa điểm các đoàn sẽ đến thăm…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành Chỉ thỉ số 03/UBND-CT về việc nâng cao trách nhiệm, tinh thần mến khách, thân thiện phát huy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô trong công tác tổ chức phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 tại Hà Nội. Sau 2 tuần chuẩn bị, với thời gian rất gấp nhưng các nhiệm vụ theo phân công với một khối lượng công việc lớn đã được các đơn vị triển khai nghiêm túc, hoàn thành theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra; kết quả đã được Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Hình ảnh Thủ đô Hà Nội đã được truyền đi liên tục khắp thế giới với hình ảnh Hà Nội - Việt Nam an toàn, thân thiện, Thành phố vì hòa bình.

Cũng trong tháng 02-2019, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tạo không khí phấn khởi hăng say thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, học tập của cán bộ, nhân dân ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2019.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của năm 2019, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12/CTr-UBND, tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo chương trình công tác đã đề ra. Trong đó yêu cầu: cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc bảo đảm chất lượng và tiến độ; không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Các hoạt động của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã đi vào nền nếp và bắt tay ngay vào công việc ngay từ những ngày đầu của năm 2019.

Để chủ động đối phó với bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành công điện chỉ đạo các ngành và địa phương tập trung nguồn lực, triển khai các biện pháp, thành lập ban chỉ đạo cấp huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã phường, thị trấn, các trang trại, hộ chăn nuôi triển khai các biện pháp phòng dịch; ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với khả năng bệnh dịch xâm nhiễm vào địa bàn Thành phố.

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với việc tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Phê duyệt Quyết định tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố năm 2019; ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn; kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019; kế hoạch thực hiện nâng mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2021.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành kế hoạch công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2019; kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo đã họp phiên đầu tiên để thảo luận, cho ý kiến về quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, triển khai kế hoạch công nghệ thông tin Thành phố năm 2019; triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến năm 2019; triển khai thuê các dịch vụ công nghệ thông tin; công tác quản lý, vận hành “Trung tâm điều hành thông minh thành phố Hà Nội”.

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và cấp phép đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018 - 2020; khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, các lợi ích khi chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Trong hoạt động xúc tiến, đầu tư, Thành phố đã ban hành các kế hoạch: tổ chức Hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản; Tổ chức Diễn đàn ngành nước Đức - Việt tại Hà Nội; Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố Hà Nội năm 2019, cùng nhiều kế hoạch quan trọng khác.

Thu hút FDI tăng gấp 36,3 lần so với cùng kỳ 2018

Tình hình kinh tế, xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019 của thành phố tăng trưởng ổn định. Các chỉ tiêu cân đối lớn của kinh tế Thủ đô được bảo đảm. Công tác thu, chi tài chính được triển khai toàn diện bảo đảm tính bền vững. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 2 tháng đầu năm 2019 đạt 44.662 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, tăng 26,7% cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 2,24 tỷ USD, tăng 21,3% (cùng kỳ tăng 25,1%); kim ngạch nhập khẩu đạt 5,07 tỷ USD, tăng 8,6% (cùng kỳ tăng 23,8%).

Bên cạnh đó, vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 3.147 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với cuối năm 2018; tổng dư nợ tín dụng đạt gần 1.900 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với cuối năm 2018.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,89% so với tháng trước và tăng 3,91% so bình quân cùng kỳ do nhu cầu tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tập trung ở nhóm hàng ăn uống, điện nước, vật liệu xây dựng, dịch vụ giải trí và du lịch. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 giảm 23,6% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng tăng 6,1% (cùng kỳ tăng 9,9%).

Thị trường hàng hóa trong dịp Tết phong phú, dồi dào, chất lượng bảo đảm, giá cả ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến, cục bộ. Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 2 ước đạt 223 nghìn tỷ đồng, giảm 6,9% so tháng trước và tăng 8,5% so cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đạt 462,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10% (cùng kỳ năm 2018 tăng 17,7%).

Khách quốc tế có lưu trú 2 tháng đầu năm đạt 809,6 nghìn lượt, tăng 2,4% (cùng kỳ tăng 32,7%); Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, tăng 34,7% (cùng kỳ tăng 11,5%). Công suất sử dụng buồng, phòng bình quân khối khách sạn đạt 78,2%, tăng 10,93%.

Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 2 tháng đầu năm của thành phố tăng trưởng ấn tượng. Tổng vốn đăng ký đạt 4,01 tỷ USD, gấp 36,3 lần cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước đạt 7,64 nghìn tỷ đồng. 2 tháng đầu năm, có 3.240 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 26,5 nghìn tỷ đồng (bằng về số lượng và giảm 14% về vốn so với cùng kỳ).

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được duy trì tốt, bảo đảm cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng... Công tác chăm lo Tết cho nhân dân và đối tượng chính sách được thực hiện chu đáo; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thành phố cũng đã hoàn thành công tác giao quân năm 2019 với 3.500/3.500 công dân trong độ tuổi từ 18 - 27, đạt 100% chỉ tiêu…/.

Hữu Nguyên

Video