Thứ Tư, 19/6/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 03 đến ngày 09-9-2018
10/9/2018 22:4' Gửi bài này In bài này
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Sở Nội vụ về công tác tuyển dụng, quản lý biên chế.

Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Cụ thể, Nghị định bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung thêm trường hợp tinh giản biên chế: Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP còn sửa đổi một số đối tượng tinh giản biên chế đã quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Trong đó có trường hợp những người đã là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP quy định về cách tính trợ cấp. Cụ thể, thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với tháng sinh của đối tượng; trường hợp trong hồ sơ của đối tượng không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sau liền kề với năm sinh của đối tượng.

Thời gian để tính trợ cấp là thời gian làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các hội được tính hưởng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người), nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ. Nếu thời gian tính trợ cấp có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Ngoại giao

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Trong đó, với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu; cấp lại hộ chiếu phổ thông; bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Nghị quyết bỏ thành phần hồ sơ gồm Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt nam hiện ở nước ngoài do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp còn giá trị, giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh), giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước cấp cho công dân còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh (có thông tin về quốc tịch quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BCA-BNG)); giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp riêng hộ chiếu. Thay vào đó, người đề nghị nộp bản sao giấy tờ có số định danh cá nhân loại có ảnh (nếu nộp bản chụp thì xuất trình bản chính để đối chiếu).

Đối với thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bỏ thành phần hồ sơ phải xuất trình gồm: Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (trường hợp cả cha, mẹ trẻ em đều là công dân Việt Nam, có số định danh cá nhân và đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào sổ việc đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam). Thay vào đó, người nộp hồ sơ xuất trình bản chính giấy tờ có ảnh và số định danh cá nhân (nếu nộp trực tiếp) của cha, mẹ trẻ em hoặc nộp bản sao giấy tờ này (nếu nộp qua đường bưu điện).

Với thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bỏ yêu cầu phải xuất trình hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, thay vào đó chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và số định danh cá nhân. Đồng thời, không cần phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân đối với bên kết hôn là công dân Việt Nam (không đồng thời có quốc tịch nước ngoài) và có số định danh cá nhân.

Tại Tờ khai đăng ký kết hôn cũng không yêu cầu cung cấp thông tin về ngày/tháng/năm sinh, dân tộc, quốc tịch; thay trường thông tin "Giấy tờ tùy thân" bằng "giấy tờ có số định danh cá nhân".

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Sáng 06-9, tại buổi làm việc với Sở Nội vụ Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Sở phối hợp, tham mưu cho thành phố trong việc tuyển dụng, quản lý biên chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ công chức, viên chức các cấp của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Sở Nội vụ Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiến hành nhiều đợt kiểm tra đột xuất hơn để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; làm tốt công tác quản lý biên chế. Sở cần sớm rà soát nhu cầu tuyển dụng của từng xã, phường, thị trấn theo hai bước rõ rệt: tính toán đến lực lượng cán bộ sẵn có và tuyển dụng thêm. Quá trình tuyển dụng phải đảm bảo đúng chuyên môn, năng lực, đảm bảo công bằng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Hà Nội hiện có 53 cơ quan hành chính, 2.634 đơn vị sự nghiệp, 60 tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước. Số lượng đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cao gấp nhiều lần so với một số tỉnh, thành khác. Ngoài ra trên địa bàn thành phố còn có hàng trăm cơ sở giáo dục đào tạo tư nhân, bệnh viện, phòng khám được Chính phủ phân cấp cho thành phố quản lý.

Theo ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Sở đã tham mưu cho thành phố một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả như: sắp xếp, tinh gọn cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố; sắp xếp mô hình Trung tâm Y tế - Dân số cấp huyện; thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã cũng như sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, Sở Nội vụ Hà Nội đã tham mưu, trình UBND thành phố phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong toàn bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; phối hợp với Sở Tài chính lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, trình thành phố xem xét cơ chế đặc thù khuyến khích tự nguyện tinh giản biên chế. Tính đến tháng 8-2018, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt 12 đợt tinh giản biên chế với 695 người, tổng kinh phí gần 64 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cũng cho biết, một số mặt công tác còn gặp khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu. Tính đến 01-7-2018, tổng số công chức, viên chức, công chức cấp xã còn thiếu so với biên chế được giao là hơn 22.000 người, trong đó nhiều nhất là viên chức (thiếu gần 20.000 người). Số lượng biên chế còn thiếu rất lớn, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và công chức cấp xã. Hiện một số cơ quan, đơn vị vẫn đang dùng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn để chờ tuyển dụng.

Trà Vinh: Một số kết quả trong thực hiện lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn

Tỉnh ủy Trà Vinh đang chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, tổ chức đoàn thể trong tỉnh tập trung đẩy nhanh lộ trình sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng cho biết, Tỉnh ủy Trà Vinh đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Cụ thể, Trà Vinh đã sắp xếp, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Sở Y tế, việc quản lý hồ sơ sức khỏe, tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ tỉnh do Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện. Tỉnh đã hợp nhất Văn phòng cấp ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy. Theo đó, giảm 5 văn phòng cơ quan tham mưu, giúp việc, 5 chức danh Chánh văn phòng, 9 Phó Chánh văn phòng và 12 biên chế.

Một số ban, ngành cấp tỉnh cũng đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm 24 phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc cấp sở, ngành; giảm 1 khoa và 1 phòng chuyên môn thuộc Trường cao đẳng Y tế tỉnh; giảm 14 cấp trường và 2 tổ chức Hội đặc thù cấp huyện; giảm 10 chức danh cấp phó các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc sở ngành tỉnh.

Riêng trong tháng 8-2018, tỉnh tiếp tục sắp xếp giải thể, hợp nhất phòng, ban ở các sở, ngành như: Thanh tra Nhà nước tỉnh hợp nhất giảm bớt 2 phòng thanh tra; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã giải thể và hợp nhất từ 10 phòng còn 6 phòng thuộc Sở; Sở Tài Nguyên và Môi trường giải thể Chi cục Biển, sáp nhập giảm 1 phòng còn 5 phòng; Sở Thông tin và truyền thông sáp nhập Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử vào Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Sở Công Thương hợp nhất Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp vào Trung tâm Xúc tiến thương mại.

Đối với huyện, thị, thành phố, hiện đã có 6 trong số 9 huyện, thị xã, thành phố đã nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; có 4/9 huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; có 6/9 huyện, thị xã, thành phố thực hiện Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện; 59/106 xã, phường, thị trấn thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã; có 2 xã thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã.

Về thực hiện tinh giản biên chế, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm tra, phê duyệt danh sách tinh giản biên chế tổng số 153 người; trong đó biên chế làm việc các cơ quan nhà nước 144 người, làm việc ở các cơ quan Đảng, tổ chức đoàn thể 9 người.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Trà Vinh, trong quí IV-2018, các cấp ủy Đảng, các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục tập trung đẩy nhanh lộ trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện phải báo cáo về kết quả thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của các đơn vị, nhằm giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện hiệu quả nội dung các Nghị quyết.

Nghệ An: Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính

Tỉnh Nghệ An đang tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, coi đây là việc làm quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ, giảm đi lại, tốn kém cho người dân, doanh nghiệp. Tỉnh yêu cầu lãnh đạo đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm chính trước những tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương mình.

Sở Du lịch Nghệ An đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 11/25 thủ tục hành chính. Ví dụ, các thủ tục công nhận điểm du lịch, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch giảm từ 30 ngày xuống 25 ngày. Các thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch giảm từ 20 ngày xuống còn 17 ngày. Các thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày… Công an Nghệ An hoàn thành việc thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của ngành.

Trong tháng 8-2018, Sở Xây dựng Nghệ An phối hợp với Viễn thông Nghệ An tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức sử dụng phần mềm hệ thống một cửa liên thông điện tử. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Cổng thông tin điện tử, Viễn thông Nghệ An để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế, đổi giấy phép xe tập lái và các thủ tục liên quan đến lĩnh vực vận tải. Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An triển khai các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp như: Phần mềm hóa đơn, biên lai điện tử thu phí, lệ phí tại bộ phận một cửa, phần mềm liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trước đây, người dân và doanh nghiệp thường có nhiều phàn nàn về những thủ tục rườm rà, phức tạp khi phải đến giao dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc giải quyết các thủ tục hành chính không đảm bảo theo đúng quy định về thời gian; có những nơi tự “đẻ” ra các giấy phép, thủ tục con làm mất thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp… Một số nơi chưa đưa tất cả các thủ tục hành chính vào thực hiện theo cơ chế một cửa; việc chỉ đạo niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa chưa đạt yêu cầu; vẫn còn 14 đơn vị cấp huyện có tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa dưới 100%.

Khắc phục tình trạng trên, cùng với thực hiện các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính. Trong tháng 9-2018, tỉnh tập trung khắc phục tình trạng hồ sơ trong lĩnh vực đầu tư xử lý chậm; ban hành bộ chỉ số đánh giá, xếp loại, xếp hạng cải cách hành chính các ngành, địa phương. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Nghệ An triển khai tổ chức lấy ý kiến độc lập tại 7 cơ quan, đơn vị thực hiện điểm cải cách hành chính để đánh giá mức độ triển khai./.

Hồng Ngọc tổng hợp

Video