Thứ Ba, 23/10/2018
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 20 đến ngày 26-11-2017
27/11/2017 21:54' Gửi bài này In bài này

Tạo mô hình phát triển đột phá cho đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, chiều 22-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Các đại biểu cho rằng để tạo lập mô hình phát triển mới có tính đột phá cho các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt thì Luật này có thể quy định những cơ chế, chính sách vượt trội, khác với các luật hiện hành, tuy nhiên, phải bảo đảm trong khuôn khổ Hiến pháp, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân tại đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Dự án Luật đưa ra hai phương án, trong đó phương án 1 là không tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tại đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt mà thực hiện thiết chế Trưởng Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, được phân quyền, phân cấp mạnh, có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các hoạt động hành chính, kinh tế-xã hội trên địa bàn. Phương án 2 là tổ chức chính quyền địa phương đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Qua thảo luận, nhiều đại biểu tán thành phương án 1 và cho rằng phương án này thể hiện được tính “đặc biệt” về tổ chức bộ máy chính quyền, đáp ứng yêu cầu thử nghiệm đổi mới nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy. Các đại biểu nhấn mạnh Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương quy định có độ “mở” để tạo không gian cho cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương khi cần thiết, vì vậy, quy định như dự thảo Luật là phù hợp.

Nhấn mạnh tính tự chủ, tự quản là linh hồn của đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, nhiều đại biểu ủng hộ mô hình Trưởng Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (Trưởng đặc khu) vì có nhiều ưu điểm và thể hiện tính đột phá. Việc tổ chức chính quyền địa phương đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt theo phương án này sẽ tạo ra các điều kiện thuận lợi để phát triển, thử nghiệm đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, theo các đại biểu, cơ chế kiểm soát quyền lực của Trưởng Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt còn chung chung, cần cân nhắc, xem xét quy định rõ hơn. Cơ chế tuyển chọn phải công khai, minh bạch, chọn được người có tâm và có tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Ngoài ra, để có thể phản ứng nhanh, cần bổ sung cơ chế đặc thù trong tuyển chọn, đề bạt cán bộ, kể cả Trưởng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt như thi tuyển,...

Ở góc nhìn khác, theo phương án 1, mặc dù Trưởng đặc khu được giao quyền hành nhưng lại chịu quá nhiều ràng buộc, cụ thể phải chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; phải báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi cần; chịu sự giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc. Vì thế, các đại biểu chọn phương án thứ 2, tức là vẫn thành lập Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tại các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, nhưng giảm lược quyền của các cơ quan này.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị dù mô hình tổ chức chính quyền địa phương đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt được quyết định theo phương án nào thì cũng cần làm rõ ngay trong dự án Luật mối quan hệ theo chiều dọc, chiều ngang cũng như theo phạm vi lãnh thổ giữa chính quyền địa phương đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, với các cơ quan nhà nước ở trung ương và cơ quan của trung ương đóng tại địa phương; phân định rõ thẩm quyền giữa chính quyền địa phương đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt với các khu hành chính...

Dự thảo Luật cũng cần quy định rõ địa vị pháp lý, thẩm quyền, quy trình xử lý công việc trong từng mối quan hệ. Ví dụ, nếu giao thẩm quyền vượt trội cho đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt trong mọi lĩnh vực nhưng vẫn xác định là đơn vị trực thuộc cấp tỉnh thì đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt có phải thực hiện các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hay không? Cơ chế về ngân sách, quyết toán ngân sách, quản lý đầu tư, quản lý đất đai là thẩm quyền độc lập hay vẫn phải báo cáo các cơ quan cấp tỉnh?

Bộ Thông tin và Truyền thông đã cắt giảm được 51 thủ tục hành chính

Tại cuộc làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra ngày 21-11, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Bộ cho biết, từ năm 2016 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cắt giảm được 51 thủ tục hành chính. Hiện nay, Bộ đã chuẩn hóa và ban hành bộ thủ tục hành chính với 274 thủ tục. Việc phân cấp quản lý thủ tục hành chính luôn được thực hiện đúng quy định...

Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 143/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý. Theo đó, Bộ đã đơn giải hóa 9 thủ tục hành chính, tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 26,19%. Bộ đã chủ động rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí; đề xuất bãi bỏ 15 thủ tục, thay thế 3 thủ tục từ hình thức cấp phép sang thông báo. Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã được đồng bộ, đề xuất cắt giảm từ 65 xuống còn 57 thủ tục. Đối với Quy định về hồ sơ, quy trình thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử và mạng xã hội, Bộ đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, hủy bỏ 4 quy định nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác chuyển lời biểu dương của Thủ tướng tới Bộ Thông tin và Truyền thông về những việc làm tốt, trong đó có tuyên truyền các chủ trương, chính sách, sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước tới nhân dân. Trong thời gian ngắn, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 5 nghị định, trình Thủ tướng ban hành 9 Quyết định; trực tiếp ban hành 7 Thông tư. Bộ không nợ các văn bản quản lý. Bộ đã tập trung xây dựng Chính phủ kiến tạo...

Đặc biệt, Bộ có nhiều chỉ đạo cụ thể, quyết liệt nhằm giải quyết các vấn đề theo hướng, minh bạch, tạo sự đồng thuận, tác động tích cực tới người dân, doanh nghiệp, xã hội; góp phần ngăn chặn, xử lý thông tin sai sự thật, phản bác những luận điệu sai trái, chấn chỉnh hoạt động báo chí; có nhiều giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động viễn thông... Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ động rà soát, bãi bỏ một số thủ tục kinh doanh không cần thiết; phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tháo gỡ nhiều khó khăn. Bộ đã ban hành bộ quy chuẩn quốc gia, thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân loại, minh bạch danh mục hàng hóa...

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, từ ngày 01-01-2017 đến nay, Thủ tướng giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông 528 nhiệm vụ. Bộ đã hoàn thành 308 nhiệm vụ, 216 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 4 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn (trong đó có 1 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn do nguyên nhân khách quan). Tổ công tác đề nghị Bộ làm rõ nguyên nhân của việc chưa hoàn thành này.

Khai mạc Kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017

Sáng 18-11-2017, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ Khai mạc kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính đợt I năm 2016-2017 cho hơn 600 viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc một số bộ, ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai mạc Kỳ thi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức là một trong những khâu quan trọng trong quản lý công chức, viên chức. Đây là nội dung mà Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm nhằm bảo đảm cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu về vị trí việc làm và yêu cầu công việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công. Thi nâng ngạch, nâng hạng cũng có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân mỗi công chức, viên chức trên con đường chức nghiệp của mình.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, đây là kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính đầu tiên được tổ chức theo quy định mới của Luật Viên chức năm 2010 (có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2012) và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Thứ trưởng yêu cầu các đồng chí trong Hội đồng thi, Ban Giám sát kỳ thi, Ban Coi thi và các thí sinh tham gia với tinh thần nghiêm túc, khách quan, tuân thủ đúng các quy chế để Kỳ thi được tổ chức bảo đảm đúng nguyên tắc: bình đẳng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Tham dự đợt thi này có 642 viên chức đến từ các bộ, ngành trung ương, trong đó có nhiều viên chức có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác và có những viên chức có tuổi đời còn khá trẻ (dưới 35 tuổi), trên 60% viên chức dự thi đang giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017 gồm các môn: Kiến thức chung; Chuyên môn, nghiệp vụ; Tin học và Ngoại ngữ. Bộ Nội vụ giao cho Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức thi thành 3 đợt, trong đó, đợt I (từ ngày 18-11 – 19-11-2017); đợt II (từ ngày 25-11 – 26-11-2017) và đợt III: (từ ngày 08-12 – 09-12-2017).

Đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 21-11, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổng kết việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 - 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2014 - 2017; phương hướng giai đoạn 2018 - 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, hệ thống quản lý chất lượng đã tạo ra phương pháp làm việc khoa học, người đứng đầu kiểm soát được hoạt động nội bộ của cơ quan mình; áp dụng hệ thống quản lý này cũng là một trong chỉ số thành phần để đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục nâng cao ý thức, nhận thức của các cấp, ngành, địa phương trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 - 2008. Sở Khoa học và Công nghệ triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND cấp xã.

Theo kế hoạch, năm 2018, tỉnh Bắc Giang triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đối với 100% UBND phường, thị trấn; từ năm 2019 triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đối với 100% UBND các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn; năm 2020, triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại ít nhất 40 UBND cấp xã trên địa bàn.

Đến tháng 11-2017, toàn tỉnh Bắc Giang có 51 cơ quan hành chính nhà nước xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các hoạt động. Đáng chú ý, từ năm 2015, Ban chỉ đạo ISO tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố đã xây dựng 3 mô hình điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND phường Trần Phú (thành phố Bắc Giang), UBND thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang), UBND xã Tiến Dũng (huyện Yên Dũng). Hiện nay, các xã, phường, thị trấn này vẫn duy trì tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính theo hướng công khai, minh bạch.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã giúp lãnh đạo các cơ quan, các phòng, ban, cán bộ, công chức kiểm soát được quá trình giải quyết công việc; khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm của các phòng, ban, bộ phận của cơ quan hành chính nhà nước; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị ở tỉnh thực hiện công tác này còn những hạn chế như thiếu chặt chẽ, chưa thực hiện tốt việc kiểm soát hồ sơ, tài liệu; chưa nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá nội bộ; chưa quan tâm đến công tác đào tạo liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng...

Lâm Đồng: Hiệu quả bộ thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

Thực hiện cải cách hành chính, thời gian qua Bưu điện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các sở, ngành triển khai dịch vụ chuyển phát hành chính công phục vụ nhân dân.

Sở Thông tin Truyền thông và Bưu điện tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức khai trương điểm cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ hệ thống bưu điện theo Quyết định 45/2016 của Thủ tướng chính phủ tại bưu điện văn hóa xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt và bưu điện văn hóa xã Đà Loan huyện Đức Trọng.

Thực hiện cải cách hành chính, thời gian qua Bưu điện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các sở, ngành triển khai dịch vụ chuyển phát hành chính công phục vụ nhân dân như: chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thu phí vi phạm giao thông, trả Giấy phép lái xe; hồ sơ tư pháp; cấp đổi Giấy phép lái xe; chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, thu thuế… Theo đó, người dân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính công theo danh mục quy định các dịch vụ được cung ứng qua hệ thống bưu chính công ích có thể đến các điểm Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã để nộp hồ sơ. Tại các điểm cung cấp dịch vụ niêm yết rõ ràng, công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục, lệ phí (nếu có) và giá cước dịch vụ. Các dịch vụ này đã đươc triển khai trên tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố 1.035 bộ thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực được thực hiện tiếp nhận hồ sơ hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ hệ thống bưu điện. Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện góp phần đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả các yêu cầu của công dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả của quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Việc khai trương dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính là bước tiến mới trong cải cách hành chính của tỉnh Lâm Đồng. Bưu điện tỉnh Lâm Đồng chính thức sẽ thay mặt cho người dân thực hiện các trình tự thủ tục yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính./.

Hồng Ngọc tổng hợp

Video