Thứ Bảy, 19/1/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-11-2017
20/11/2017 16:34' Gửi bài này In bài này
Bộ tưởng Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo giải trình trước Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo, giải trình về một số nội dung cải cách hành chính

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đã ban hành 14 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, tiến tới sử dụng mã số định danh cá nhân điện tử, bỏ sổ hộ khẩu giấy; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với trên 700 thủ tục hành chính. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các bộ ngành, địa phương. Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân tại các Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của các bộ, ngành, địa phương được vận hành khá hiệu quả, riêng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tiếp nhận trên 4.600 phản ánh, kiến nghị của người dân và gần 1.100 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Trong 2 năm qua, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 23 bậc, từ thứ 91 lên 68/190 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng vào nhóm đầu của các nước ASEAN.

Về thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ năm 2015 đến nay đã tinh giản được trên 30 nghìn người. Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, nhất là tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; đã xử lý nghiêm nhiều vi phạm.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng đánh giá cải cách hành chính còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; tổ chức bộ máy nhiều nơi vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Tinh thần hành động quyết liệt đã được thể hiện rõ trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, nhưng vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, "thờ ơ", đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Vẫn còn hiện tượng nhũng nhiễu, cửa quyền, vô cảm, chưa ứng xử, thực thi công vụ theo quy định; còn tình trạng lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí gây bức xúc dư luận.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết số 19, 35 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phấn đấu cải thiện căn bản các nhóm chỉ số còn thấp. Vận hành hiệu quả hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; đẩy nhanh xây dựng Chính phủ điện tử; thực hiện và công khai minh bạch chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân.

Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả trên tinh thần xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân. Tiếp tục phân cấp, phân quyền hợp lý, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả. Thực hiện nghiêm Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết thực hiện mục tiêu từ nay đến năm 2021, mỗi năm giảm ít nhất 2,5% biên chế trong cả hệ thống chính trị; bảo đảm nguyên tắc không thành lập mới tổ chức làm tăng biên chế, trừ trường hợp đặc biệt được lãnh đạo Đảng, Nhà nước phê duyệt chính thức.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, bảo đảm tính thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hóa công sở và ý thức chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; triệt để phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ; kiên quyết sàng lọc, thay thế những người yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực trong từng cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ và công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm. Nghiên cứu, xây dựng phương án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội phù hợp, trình Trung ương và Quốc hội.

Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, chiều 17-11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến việc xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính. Bộ trưởng cho biết, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử và Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đã được đẩy mạnh tại các bộ, ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực còn nhiều hạn chế, cụ thể như người đứng đầu cơ quan nhà nước chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng cũng như vận hành Chính phủ điện tử, chưa gương mẫu, chưa trực tiếp tham gia vào quá trình điều hành trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử chậm triển khai và thiếu tính đồng bộ.

Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử; có chế tài buộc người đứng đầu cơ quan sử dụng hệ thống thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, rút ngắn thời gian công việc liên quan đến hành chính. Ngoài ra, Bộ cũng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư tài chính về ứng dụng công nghệ thông tin.

Giải trình thêm về việc xây dựng Chính phủ điện tử, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải nhìn thẳng vào thực tế là dù đã rất tích cực, cố gắng nhưng Việt Nam vẫn chỉ đứng xung quanh vị trí 80, có năm tụt xuống vị trí thứ 113 trên thế giới. Năm 2016, Việt Nam đứng ở thứ 89. Cả 3 nhóm tiêu chí để đánh giá gồm hạ tầng, nguồn nhân lực và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Việt Nam đều còn hạn chế.

Phó Thủ tướng thông tin, tính đến tháng 7-2017, cả nước có 109.644 dịch vụ công, trong đó khoảng 95% nằm ở cấp tỉnh trở xuống. Mới có 1% số dịch vụ công được cung cấp ở mức 4 và 5% ở cấp độ 3. Bộ Tài chính có 943 dịch vụ có tới 26% dịch vụ được thực hiện ở cấp 4 nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ có 2% và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ có 0,4% dịch vụ thực hiện ở cấp độ 4.

Cần xác định phải ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng Chính phủ điện tử. Việc này không chỉ có ý nghĩa giảm biên chế, tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân, của doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là góp phần công khai, minh bạch, chống tiêu cực, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, điều quan trọng hàng đầu là nhận thức, phải vượt qua tâm lý ngại dùng công nghệ hiện đại và thẳng thắn chỉ rõ “còn một bộ phận ngại công khai, minh bạch, lo ngại nếu ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành coi như tự nhiên mình bị giám sát.”

Bên cạnh đó là hội chứng “cục bộ,” dữ liệu có nhiều nhưng nằm mỗi nơi một tí, không ai chịu liên thông, chia sẻ với nhau; hoặc tâm lý muốn tự mình làm hết, muốn mua máy tính, mua phần mềm để tự làm, nhưng làm không ra dịch vụ thì đó là lãng phí.

“Từ hai năm nay Chính phủ đã rất quyết liệt chỉ đạo, đầu tiên là khuyến khích và tới là bắt buộc phải thuê dịch vụ,” Phó Thủ tướng cho hay.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chiều 17-11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, công tác cải cách hành chính luôn được Bộ chú trọng, tập trung chỉ đạo. Ban Cán sự, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ về cải cách hành chính, đó là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Kế hoạch kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ về cải cách hành chính được ban hành, thực hiện hàng năm dưới hình thức kiểm tra trực tiếp và tự kiểm tra.

Hàng năm, tuy khối lượng văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng lớn, nhưng đã được Bộ hoàn thành tốt. Việc cải cách chế độ công vụ, công chức; xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức được triển khai nghiêm túc theo quy định của Chính phủ, góp phần xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp xử lý công việc của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ được duy trì, từng bước nâng cấp. 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, xã hội, người có công, thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Bộ, về cơ chế, chính sách, giải đáp pháp luật…

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của Bộ cũng gặp nhiều hạn chế cần khắc phục như việc thực hiện những nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2016 có nội dung còn bị chậm tiến độ hoặc chưa hoàn thành. Công tác theo dõi thi hành pháp luật triển khai thực hiện còn mờ nhạt, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc công bố thủ tục hành chính đầy đủ nhưng trong một số lĩnh vực chưa kịp thời.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai nhanh, có hiệu quả Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề về tình hình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính các cấp, qua đó tiếp tục có kế hoạch rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực “nổi cộm“ nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thời gian qua; đề nghị Bộ kiểm soát chặt chẽ các quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt đánh giá tác động thủ tục hành chính theo đúng thời gian yêu cầu; tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc về trọng tâm của hoạt động cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thanh, kiểm tra, nắm bắt thông tin; tăng cường cơ chế phối hợp trong nội bộ. Bên cạnh đó, Bộ cần nắm bắt tình hình phản ứng của người dân, doanh nghiệp trước các chính sách của Bộ; gắn kết với các địa phương, giải quyết kịp thời các vướng mắc...

Bộ Y tế đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Chiều 15-11, Bộ Y tế đã cung cấp thông tin về việc đề xuất Chính phủ cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Các thủ tục hành chính được đề xuất Chính phủ bãi bỏ gồm: điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo các quy định tại Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016; công bố sản phẩm thực phẩm, kiểm tra nhà nước về thực phẩm; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; quảng cáo thực phẩm; xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Theo đó, về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo các quy định tại Nghị định số 67, trong phần điều kiện chung gồm 50 điều kiện, Bộ sẽ đề xuất cắt giảm 8 điều kiện (chiếm 16%) gồm 5 điều kiện đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; 3 điều kiện đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm. Về điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ Y tế quản lý có 263 điều kiện, đề nghị cắt giảm 36 điều kiện (chiếm 13,7%). Về công bố sản phẩm thực phẩm, quy định trong Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi 3 thủ tục hành chính. So với Nghị định số 38, dự thảo Nghị định mới đã lược bỏ bớt giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với sản phẩm nhập khẩu); giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm nhập khẩu); kế hoạch kiểm soát chất lượng; kế hoạch giám sát định kỳ; bản thông tin chi tiết về sản phẩm; mẫu sản phẩm.

Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga cho biết, về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định giao Sở Y tế quản lý an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sản xuất trong nước của các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn. Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 38 đã thực hiện phân cấp triệt để cho địa phương, bao gồm cả thực phẩm nhập khẩu.

Bộ Y tế đề xuất đưa vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP cả lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương để thống nhất quy trình kiểm tra nhà nước của 3 Bộ và bổ sung thêm các đối tượng được miễn kiểm tra. Bộ đề xuất kiểm tra chặt đối với mặt hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó; có cảnh báo của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất; kiểm tra hồ sơ và lấy đầy đủ mẫu để kiểm nghiệm các nhóm chỉ tiêu trong hồ sơ công bố đối với những mặt hàng không đạt tại lần kiểm tra trước đó.

Theo bà Nga, Bộ Y tế cũng đề xuất bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Bộ Y tế đối với đối với cơ sở sản xuất, bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm. Bãi bỏ cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, Sở Y tế. Gộp thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế. Bãi bỏ thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên. Bãi bỏ thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Quang cho biết, hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai cơ chế một cửa quốc gia, liên thông Cổng Hải quan một cửa quốc gia. Hiện đã kết nối được 5 thủ tục chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và trang thiết bị y tế với Cổng Hải quan một cửa quốc gia. Dự kiến, trong năm 2018, Bộ Y tế sẽ hoàn thành và triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đối với 5 thủ tục hành chính liên quan. Các lĩnh vực thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức là dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 hiện có 55 thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ Y tế, trong đó lĩnh vực dược 35 thủ tục, y tế dự phòng 6 thủ tục, an toàn thực phẩm 5 thủ tục và trang thiết bị là 9 thủ tục hành chính.

“Dự kiến đến năm 2020, các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh sẽ được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công cấp độ 4 và sẽ được thu phí, lệ phí bằng phương pháp điện tử”, ông Quang thông tin.

Hợp tác giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả qua đường bưu chính công ích

Chiều 15-11, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát để trả hồ sơ cho người dân.

Theo đó, nội dung hợp tác gồm: triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát được khai thác dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật; cung ứng dịch vụ Tài chính Bưu chính; cung ứng các dịch vụ phân phối - truyền thông.

Việc ký kết thỏa thuận nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính và đổi mới mạnh mẽ nền hành chính; trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến Dũng cho biết, việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả qua đường bưu chính sẽ góp phần quan trọng giúp cho công tác cải cách hành chính, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Bưu chính tiếp tục theo dõi hướng dẫn hai bên thực hiện đầy đủ và chất lượng các nội dung hợp tác đã ký kết. Các đơn vị huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tốt việc hợp tác. Sở Thông tin và Truyền thông đề cao trách nhiệm chủ động tham mưu lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện đạt hiệu quả./.

Hồng Ngọc tổng hợp

Video