Chủ Nhật, 24/6/2018
Hà Tĩnh phát huy những kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI
28/8/2013 12:20' Gửi bài này In bài này

Những kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 24-2-2012, và Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 27-3-2012, và nhiều văn bản hướng dẫn trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện; thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các địa phương, đơn vị.

Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định và có nhiều cách làm sáng tạo. Trong quá trình kiểm điểm, nhiều khuyết điểm, hạn chế đã được tập trung phân tích, mổ xẻ, chỉ ra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm liên quan, đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời với thái độ nghiêm túc, cầu thị vì lợi ích tập thể và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, bước đầu đã đạt được một số kết quả sau:

Nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên; thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Các cấp ủy, tập thể lãnh đạo và từng đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các địa phương, đơn vị thấy rõ hơn những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của mình để kịp thời sửa chữa, khắc phục và đã đề ra các giải pháp trước mắt và lâu dài, chọn những mũi đột phá, những việc cần làm ngay của tập thể và cá nhân; xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được nêu ra trong đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4. Các cấp ủy có thêm kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết về công tác xây dựng Đảng.

Trong quá trình kiểm điểm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, có 01 đồng chí phó giám đốc sở và 01 đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tự nhận hình thức kỷ luật. Sau kiểm điểm đã thi hành cách chức 01 đồng chí phó giám đốc sở; khai trừ khỏi Đảng 01 phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; cảnh cáo 01 đồng chí phó Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; cách chức tỉnh ủy viên, cách chức bí thư đảng bộ đối với đồng chí Bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Hiện nay, Đảng bộ Hà Tĩnh đang tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đi vào chiều sâu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có hiệu quả, nhằm thực hiện các giải pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, yếu kém, như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, rừng, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản; chấn chỉnh các hoạt động tư vấn, giám sát; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn, quyết liệt hơn trên tinh thần nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi chức trách nhiệm vụ. Công tác cán bộ được rà soát; sàng lọc đội ngũ cán bộ ở các khâu từ quy hoạch, bổ sung, điều chuyển, thay thế những cán bộ không đủ điều kiện, tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ; coi trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực và phẩm chất toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Đoàn kết, tự tin, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra

Để tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đã xác định mục tiêu tập trung mọi nguồn lực, tạo bước đột phá để Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù chịu ảnh hưởng của sự khủng hoảng, suy giảm kinh tế thế giới và trong nước, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, sự hợp tác phát triển của các địa phương trong cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, nỗ lực giành nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển khá, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, thu ngân sách đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thu hút nguồn vốn đầu tư đạt kết quả khá, trong đó có nhiều dự án lớn tầm cỡ khu vực. Các công trình, dự án trọng điểm được triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ; Khu Kinh tế Vũng Áng được xếp vào nhóm 5 khu kinh tế trọng điểm cả nước. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng bước đầu, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng/năm/mô hình, được Ban Chỉ đạo Trung ương khẳng định là một trong những địa phương có cách làm sáng tạo, với sự chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều biện pháp đồng bộ. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Giáo dục - đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, luôn giữ vị trí trong số các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Các chính sách đối với gia đình người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội thường xuyên được chăm lo, mỗi năm giảm từ 3% - 4% hộ nghèo. Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện. Quan hệ hợp tác được mở rộng, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả thiết thực. Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức đầy đủ và chú trọng hơn công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền. 

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng những thành tựu đạt được trong thời gian qua đã tạo nền tảng và động lực để Hà Tĩnh có sự bứt phá vươn lên. Để đạt được mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục soát xét, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch chi tiết ngành, địa phương, quy hoạch vùng theo hướng phát triển bền vững; triển khai thực hiện quy hoạch có hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác quản lý quy hoạch. Rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đề ra để có biện pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ. Thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, dịch vụ, thương mại, nhất là dịch vụ cao cấp.

Hai là, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án: Hạ tầng tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng; hệ thống thủy lợi - thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang; nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh, quốc lộ 8A nối Hà Tĩnh với Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan; các dự án hạ tầng đô thị, giao thông trên địa bàn. Phối hợp tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động.

Ba là, ưu tiên nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015 có trên 20% số xã trong toàn tỉnh về đích xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hướng mạnh vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, như chăn nuôi lợn thương phẩm, bò, hươu, chăn nuôi gia cầm các loại, sản phẩm gỗ, cây ăn quả, cây cao su, chè... Gắn sản xuất với chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ; trước hết, đáp ứng nhu cầu về các mặt hàng nông sản cho các khu kinh tế và các đô thị trong tỉnh, đồng thời cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bốn là, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nhất là khu vực công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Năm là, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ công nhân kỹ thuật, các nhà quản lý... đáp ứng nhu cầu lao động của Khu Kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. Quan tâm công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình và người có công với cách mạng, các chính sách an sinh xã hội.

Sáu là, chăm lo công tác xây dựng Đảng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tăng cường chỉ đạo việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đã được kết luận sau kiểm điểm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, giữ nghiêm kỷ luật, siết chặt kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. 

Bảy là, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm trên địa bàn; giải quyết kịp thời các vụ, việc khiếu nại, tố cáo của công dân; đấu tranh phòng, chống, trấn áp, truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng của quê hương Xô Viết anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước./.


Nguyễn Thanh BìnhỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Các tin khác

Video