Chủ Nhật, 24/6/2018
Cần cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương trong công tác Đảng hiện nay
29/6/2012 21:13' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề:

- Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW, ngày 14-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Triển khai thực hiện Điều lệ Đảng (khóa XI), Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khoá XI).  

- Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác Quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.

- Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 9-3-2010 về xây dựng và hoàn hiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và một số vấn đề khác về công tác tổ chức xây dựng đảng.

 

Hội nghị cũng đã nghe các đại biểu trình bày nhiều tham luận như: Hà Nội với “Công tác đào tạo cán bộ nguồn và công tác luân chuyển cán bộ của thành phố Hà Nội”; Hải Phòng với “Một số kết quả bước đầu về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Hợp tác xã, trường học ngoài công lập của Đảng bộ thành phố”; Quảng Ninh với “Kết quả thực hiện thí điểm chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường”; Cao Bằng với “Công tác phát triển đảng, tăng thêm xóm (bản) có Chi bộ của Đảng bộ tỉnh”…

 

Bên cạnh việc lắng nghe các đại biểu trình bày ý kiến của mình, Hội nghị lần này còn giải đáp một số vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các Ban Tổ chức thành ủy, tỉnh ủy khu vực phía Bắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 

Với 28 tỉnh, thành phố gồm 326 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 6.361 xã, phường, thị trấn; tổng diện tích 152.381 km2, dân số trên 39 triệu người, tính đến tháng 6-2012, toàn khu vực miền Bắc hiện có 507 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; 140.163 tổ chức cơ sở đảng trong đó có 24.583 đảng bộ cơ sở, 115.580 chi bộ cơ sở và gần 2,2 triệu đảng viên, chiếm 53,8% tổng số đảng viên toàn Đảng. Trong 6 tháng qua, các ban tổ chức các tỉnh đã tham mưu cấp ủy triển khai kịp thời, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách; đồng thời, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của ngành tổ chức xây dựng Đảng với yêu cầu cao và khối lượng công việc nhiều. Điển hình là đã có 28/28 tỉnh, thành phố trong khu vực đã hoàn thành việc triển khai quán triệt, tập huấn về Điều lệ Đảng, các Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI).

 

Hầu hết các địa phương đều gắn việc kiểm điểm, đánh giá kết quả với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đây là một trong những nội dung chủ yếu để xem xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đối với công tác luân chuyển cán bộ, các địa phương trong khu vực đã luân chuyển hơn 350 lượt cán bộ diện ban thường vụ thành ủy, tỉnh ủy quản lý. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đã có hơn 2.500 lượt cán bộ được thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị.

 

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng như việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương trong công tác này có lúc chưa kịp thời, nghiên cứu chưa sâu, còn mang tính hình thức, hoặc trông chờ cấp trên hướng dẫn. Công tác tổ chức, quản lý biên chế còn lúng túng; công tác quy hoạch cán bộ nhiều nơi còn biểu hiện khép kín, nguồn quy hoạch chưa được mở rộng, lúng túng trong việc xác định độ tuổi để đưa vào quy hoạch. Phương pháp tự phê bình và phê bình còn nhiều điều chưa phù hợp, có nơi còn nể nang, né tránh. Công tác tuyển dụng cán bộ công chức đang phát sinh nhiều tiêu cực, nặng về bằng cấp, chưa tham mưu được hình thức tuyển dụng phù hợp để lựa chọn người thực sự có năng lực làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Lưu Hải cho rằng, đây là những tồn tại đã phát sinh trong thực tiễn ở các địa phương cần được tập trung nghiên cứu và sớm tháo gỡ. Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, ban tổ chức cấp ủy các cấp trong khu vực cần tập trung tham mưu giúp cấp ủy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới, như tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và chất lượng; hoàn thành công tác bổ sung và quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch luân chuyển cán bộ, chủ động tạo nguồn cán bộ đã trải qua thực tiễn lãnh đạo chủ chốt ở cấp dưới; tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác tổ chức cán bộ. Cùng đó là triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính để sớm ổn định đi vào hoạt động; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên”; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng khu vực phía Bắc là hội nghị tiếp theo 2 hội nghị khu vực miền Trung - Tây Nguyên (15-6-2012) và khu vực phía Nam (22-6-2012) do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, xác định những nhiệm vụ cần tập trung trong 6 tháng cuối năm từng miền.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường Hồ Chí Minh trên biển, tại Bến K15 - Cột mốc số 0, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng./.

Linh Linh

Video