Thứ Sáu, 19/1/2018
 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 26-6 đến ngày 02-7-2017

  TCCSĐT - Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; Bộ Nội vụ phát hiện nhiều sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ; Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; kết quả cải cách hành chính ở Bộ Tư pháp và tỉnh Tây Ninh, là những tin nổi bật tuần qua.

 • Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các cơ quan Đảng hiện nay

  TCCSĐT - Cải cách thủ tục hành chính trong trong hoạt động của các cơ quan Đảng là nội dung quan trọng, là quá trình liên tục, đặt trong tổng thể cải cách hành chính của hệ thống chính trị nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.

 • Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

  TCCSĐT - Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị , Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Quy định số 04-QĐ/TU về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên.

 • Xây dựng Đảng về đạo đức cần gắn chặt với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức

  TCCS - Xây dựng Đảng về đạo đức là điểm mới, điểm nhấn, là sự bổ sung hết sức cần thiết trong đổi mới tư duy về xây dựng Đảng hiện nay, phù hợp với nhu cầu xây dựng Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận diện đầy đủ, sâu sắc để kiên quyết đẩy lùi 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước

  TCCSĐT - Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng”(1). Đây là định hướng quan trọng của Đảng để Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển phụ nữ Việt Nam nói chung và chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ nói riêng.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 19 đến ngày 25-6-2017)

  TCCSĐT - Bộ Giao Thông Vận tải: Gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Tôn vinh đóng góp của đội ngũ những người làm báo; Yêu cầu Lai Châu làm rõ trách nhiệm vi phạm tuyển dụng công chức; Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI; Bộ đội Biên phòng Hải Phòng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang; Tổng Bí thư: Nói hay nhưng cần phải có chuyển biến trong thực tế; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 19 đến ngày 25-6-2017

  TCCSĐT - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn nhằm thực hiện chương trình hành động cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công; Kiên Giang tinh giản biên chế gắn với nâng cao năng lực cán bộ; nhiều hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính ở Long An;… là những tin nổi bật tuần qua.

 • Rèn luyện phẩm chất, năng lực của đội ngũ người làm báo Việt Nam trong tình hình mới

  TCCSĐT - Thực tiễn 92 năm xây dựng và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với quá trình rèn luyện phẩm chất chính trị và rèn luyện năng lực nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo cách mạng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, đội ngũ nhà báo cần được quan tâm bồi dưỡng và tự bồi dưỡng toàn diện để không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp.

 • Nâng cao năng lực tư duy phản biện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta

  TCCS - Trong điều kiện đổi mới, với hội nhập quốc tế sâu rộng, trình độ dân trí không ngừng được nâng cao và thông tin cập nhật, thì người cán bộ lãnh đạo, quản lý bên cạnh việc phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng lãnh đạo, quản lý tốt còn cần phải có năng lực tư duy phản biện. Bởi đây là kỹ năng quan trọng giúp họ phân tích, đánh giá, lựa chọn ý tưởng mới nhằm xây dựng chủ trương, quyết sách và chỉ đạo thực tiễn một cách sáng tạo và đạt hiệu quả cao nhất.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 12 đến ngày 18-6-2017

  TCCSĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính; Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục; Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 gồm 707 thủ tục; Bắc Ninh khai trương Trung tâm Hành chính công trực thuộc tỉnh và Bắc Kạn bàn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, là những tin nổi bật tuần qua.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 12 đến ngày 18-6-2017)

  TCCSĐT - 129 tác phẩm giành Giải Báo chí Quốc gia 2017; Kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí quân đội; Lễ ký Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Định vị Việt Nam vào dòng chảy chính, phù hợp với lợi ích quốc gia; Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Văn phòng Chính phủ: Gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt cựu Quân nhân tình nguyện giúp Campuchia; Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương - Thực trạng, vấn đề và giải pháp

  TCCSĐT - Việc chấp hành các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương là vấn đề rất hệ trọng, có tính nguyên tắc. Mọi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, là một nội dung quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng.

 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI

  TCCS - Xác định rõ các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; trên tinh thần đổi mới về cách nghĩ, cách làm, tập trung mọi nguồn lực để phát triển nền kinh tế địa phương; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tin tưởng rằng Vĩnh Phúc sẽ phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo đà phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn, mạnh hơn.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 05 đến ngày 11-6-2017)

  TCCSĐT - Hướng tới xây dựng Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch của Việt Nam và khu vực; Vinh danh những tấm gương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017; Du lịch miền Trung - Tây Nguyên hướng tới đẳng cấp thương hiệu; Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên; HĐND Thành phố Hồ Chí Minh họp bất thường về môi trường thành phố; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Thái Nguyên;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 05 đến ngày 11-6-2017

  TCCSĐT - Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với 4 bộ và TP. Hồ Chí Minh về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hơn 81.600 hồ sơ điện tử trong lĩnh vực nông nghiệp; gần 88% thủ tục hành chính sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam từ ngày 03-7-2017;… là những tin nổi bật tuần qua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

"Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ"

Ngày 19-01-2-18, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, nối các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Video