Chủ Nhật, 16/6/2019
 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 05 đến 11-11-2018

  TCCSĐT - Nghệ An tiếp tục tiến hành sáp nhập, tinh giản biên chế; Lào Cai quyết liệt thực hiện các biện pháp cải cách hành chính; Vĩnh Phúc tổ chức, sắp xếp lại nhiều cơ quan, đơn vị; Vĩnh Long ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại; Bạc Liêu thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Vĩnh Phúc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh

  Thực hiện Kế hoạch số 10130/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018, với sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp cùng việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, Vĩnh Phúc đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nền hành chính hiện đại, thông thoáng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân hướng tới thực hiện mục tiêu trở thành thành phố văn minh, hiện đại.

 • Đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 tạo lập tiền đề vững chắc cho đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Thời gian qua, một số địa phương đã có sự chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong đổi mới tổ chức bộ máy căn cứ theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gặt hái được nhiều thành tựu, góp phần đẩy mạnh tinh gọn hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 29-10 đến ngày 04-11-2018)

  TCCSĐT - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi; Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp các học sinh, sinh viên xuất sắc; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược - Phải cẩn trọng, chắc chắn ngay từ ban đầu;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Bắc Ninh nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, yêu nước và cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho tỉnh Bắc Ninh tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 29-10 đến ngày 04-11-2018

  TCCSĐT - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát động thi đua về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trả lời đại biểu Quốc hội về cải cách thủ tục hành chính, việc tinh gọn bộ máy nhà nước; Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông; Phát hiện nhiều vi phạm trong công tác cán bộ ở Trà Vinh; Sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trong phạm vi bộ, ngành, địa phương mình.

 • Mạng xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia

  TCCSĐT - Những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin, internet, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin sai trái, thù địch, xấu xa, độc hại trên mạng xã hội với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì thế, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay là cần phải tỉnh táo, nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong việc chuyển tải thông tin trên mạng xã hội.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 22 đến ngày 28-10-2018)

  TCCSĐT - Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2018; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt Văn phòng Chủ tịch nước; Chính phủ sẽ lắng nghe để chất lượng công việc tốt hơn; Không áp đặt, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân Thủ Thiêm; Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ sáu; Chung tay hành động để nâng cao vị thế của phụ nữ; Quốc hội Việt Nam đặt mục tiêu đạt được ít nhất 30% tỷ lệ đại biểu nữ; Quốc hội: Bàn về Luật Phòng,chống tham nhũng; Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

  TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(1), “là những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”(2). Vì thế, Đảng tiếp tục làm tốt công tác cán bộ: từ việc xem xét, đánh giá đúng cán bộ, đến đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc, sử dụng và đãi ngộ cán bộ.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 22 đến ngày 28-10-2018

  TCCSĐT - Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, một số đại biểu Quốc hội đánh giá: Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian; Hà Nội nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; Thừa Thiên - Huế lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển; Tây Ninh sẽ giảm nhiều đầu mối và biên chế; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Công tác cán bộ là khâu then chốt trong cải cách hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

  Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xoá bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 132/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 • Nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  TCCS - Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, luôn được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên xác định là một nguồn lực có ý nghĩa then chốt trong công cuộc đổi mới của địa phương. Đặc biệt, việc cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút, khuyến khích đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh được xem là nhân tố quan trọng góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 15 đến ngày 21-10-2018)

  TCCSĐT - Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giải pháp để phát triển nhanh và bền vững; Truy tố Phan Văn Anh Vũ cùng 25 bị can trong vụ gây thiệt hại tại DAB; Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6 khóa XIV; Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiến hành kiểm tra bốn bộ; Bế mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tăng cường chống thông tin sai sự thật; Thủ tướng ký quyết định về tổ chức “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; Những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua

 • Tỉnh Long An nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở đáp ứng yêu cầu mới

  TCCS - Để đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung thực hiện, đó là: xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt hệ thống chính trị cơ sở - lực lượng trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững"

Nhân dịp Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có Thông điệp "Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững". Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp này.

Video