Thứ Sáu, 20/4/2018
 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 23 đến ngày 29-10-2017)

  TCCSĐT- Cử tri và nhân dân kiến nghị 6 vấn đề lớn; Thành phố Hồ Chí Minh: Huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố thông minh; Phát huy phẩm chất của trí thức, nhà khoa học cách mạng; Bảo đảm chu đáo công tác đón tiếp lãnh đạo các nền kinh tế APEC; Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn nữ doanh nhân tiêu biểu được tặng Cúp Bông hồng vàng; Chủ tịch nước tổng duyệt các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, 18 năm thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đừng ham dự án mà phát triển nóng; Tổng Bí thư thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

  TCCSĐT - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức nữ là chủ trương lớn mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi các cấp ủy đảng, lãnh đạo, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sáng tạo.

 • Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu, góp phần đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  TCCS - Sự tha hóa, suy thoái từ trong nội bộ, từ những cán bộ, công chức là yếu tố nguy hiểm, khó lường, nó thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do đó, nhiệm vụ bức thiết hiện nay là ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng một hệ thống giải pháp đồng bộ, trong đó, cần chú trọng áp dụng pháp luật để điều chỉnh hành vi của cán bộ, đảng viên và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 16 đến ngày 22-10-2017

  TCCSĐT - Báo cáo trước Quốc hội trong phiên họp toàn thể sáng 23-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, đã giảm được 3% biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, cắt bỏ, đơn giản hóa hơn 5.000 thủ tục hành chính. Cải cách hành chính góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Hà Nội: “Tự soi, tự sửa” - Quyết liệt từ người đứng đầu

  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XII) được triển khai sâu rộng tới các cấp ủy đảng, đã góp phần phát hiện và nhân rộng những đảng viên gương mẫu đi đầu trong tổ chức Đảng, đẩy lùi những biểu hiện không đúng mực, suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, tư tưởng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên... trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng

  TCCSĐT - Vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát từ lâu đã được Đảng ta nhận thức và khẳng định. Hiện nay, khi một số sai phạm, khuyết điểm trong Đảng có biểu hiện gia tăng, càng cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

 • Đổi mới phương thức lãnh đạo - Yếu tố bảo đảm thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng thời kỳ lịch sử

  TCCSĐT - Khái niệm “Phương thức lãnh đạo của Đảng” được dùng chính thức lần đầu tiên tại Hội nghị Trung ương 6, khóa VI (tháng 3-1989), cùng với khái niệm “hệ thống chính trị”. Sau đó, khái niệm này được đề cập trong Thông báo số 172 của Bộ Chính trị khóa VI (tháng 11-1989) và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (tháng 6-1991). Từ sau Đại hội VII trở đi, trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước Việt Nam, khái niệm “phương thức lãnh đạo của Đảng” được dùng phổ biến và trở thành quen thuộc.

 • Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (sau đây gọi là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 99-QĐ/TW ban hành kèm theo Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03-10-2017.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 09 đến ngày 15-10-2017

  TCCSĐT - Tại buổi gặp gỡ với hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp nhân kỷ niệm 13 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hơn nữa, giảm chi phí cho doanh nghiệp, trước mắt là cố gắng giảm 1% lãi suất vốn vay cho doanh nghiệp và cắt giảm 35% thủ tục hành chính.

 • Một số giải pháp để đội ngũ cán bộ cấp xã thực hiện tốt chức trách của mình

  TCCSĐT - Nếu đội ngũ cán bộ các cấp trung ương, địa phương (tỉnh, huyện) thực hiện chức năng xây dựng, tổ chức triển khai đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thì đội ngũ cán bộ cấp xã trực tiếp tổ chức thực hiện các văn bản có tính pháp quy đó đến người dân. Vì thế, cần có những giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ cấp xã hoàn thành tốt chức trách của mình.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 02 đến ngày 08-10-2017)

  TCCSĐT - Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ diễn ra vào giữa tháng 12; Không ngừng tăng cường tính minh bạch, hiện đại của Kiểm toán Nhà nước; Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua; Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng; Cách chức Bí thư Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng với ông Nguyễn Xuân Anh; Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đô thị đại học; Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 6; Hà Nội tổ chức vinh danh 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2017… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Phát huy dân chủ trong các khâu của công tác cán bộ

  TCCS - Cán bộ và công tác cán bộ là những vấn đề hết sức hệ trọng. Đây là một công việc rất lớn, nhạy cảm, liên quan đến sinh mệnh chính trị của con người, là việc làm khó khăn, phức tạp, bao gồm nhiều công đoạn, kết quả của nó trực tiếp quyết định đến chất lượng đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị và do đó nó quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, đến vận mệnh của Đảng và đất nước.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 02 đến ngày 08-10-2017

  TCCSĐT - Chính phủ yêu cầu các bộ xóa bỏ ít nhất 1/3 điều kiện kinh doanh; thành lập Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân; nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0; quy định chuẩn mực văn hóa phát ngôn của công chức Hà Nội; kiểm tra cải cách hành chính ở Bạc Liêu; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Quy định về công tác luân chuyển cán bộ

  Ngày 07-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.

 • Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta nhiều di sản tư tưởng quý báu. Trong đó, những luận điểm về xây dựng Đảng của Người là giáo khoa quan trọng về lý luận cách mạng. Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân sẽ làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Bài phát biểu của Thủ tướng tại Phiên họp toàn thể GMS 6

Sáng 31-3, Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) đã họp phiên toàn thể.

Video