Thứ Bảy, 20/1/2018
 • Về xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng

  TCCSĐT - Sau khi học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đều phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Trung ương. Đây là việc làm thường xuyên, bắt buộc, nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tuy nhiên, việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động ở Lào Cai đang bộc lộ không ít vấn đề cần tháo gỡ...

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 28-8 đến ngày 03-9-2017

  TCCSĐT - Chính phủ ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao đổi về kết quả Dự án 600 Phó Chủ tịch xã; tọa đàm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; Quảng Ninh tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng lao động; Vĩnh Phúc xây dựng chính quyền điện tử;… là những tin nổi bật tuần qua.

 • Vấn đề đạo đức trong xây dựng Đảng hiện nay

  TCCS - Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về ý nghĩa, tầm quan trọng sống còn của vấn đề đạo đức trong xây dựng Đảng, Đảng ta luôn xác định đạo đức là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với cán bộ, đảng viên trong yêu cầu thường xuyên nâng cao nhận thức tư tưởng, giáo dục, rèn luyện, đề ra nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát để giúp cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện về lý tưởng, lối sống, cách làm, thái độ trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

 • Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình hiện nay

  TCCSĐT - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã yêu cầu phải kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Để thực hiện mục tiêu đó, cùng với việc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cần phải tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 21 đến ngày 27-8-2017)

  TCCSĐT- Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, động viên y, bác sĩ và bệnh nhân sốt xuất huyết; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo, người có uy tín các dân tộc tỉnh Bình Thuận; Quảng Bình phấn đấu tạo nên một làn “Gió Đại Phong” mới cho du lịch Việt Nam; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm xã Đức Trạch của tỉnh Quảng Bình; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc tại Trà Vinh; Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà học sinh nghèo; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát đặc khu kinh tế tương lai;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Đảng bộ huyện Yên Sơn - Mười năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư

  TCCSĐT - Những năm qua, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW, của Ban Bí thư và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Yên Sơn không ngừng được nâng lên, góp phần thiết thực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 21 đến ngày 27-8-2017

  TCCSĐT - Gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; Vĩnh Phúc thành lập Trung tâm Hành chính công; Nghệ An phát huy hiệu quả “Một cửa liên thông”; 100% hồ sơ hành chính ở Cần Thơ được xử lý trên Hệ thống một cửa điện tử; đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường;… là những tin nổi bật tuần qua.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ - vận dụng cho đổi mới công tác cán bộ của Đảng ta hiện nay

  TCCS - Khâu đánh giá cán bộ có ý nghĩa quyết định đối với việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước; là cơ sở cho việc quyết định bố trí, sử dụng hợp lý, tạo động lực, niềm tin cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới công tác cán bộ. Cách xem xét cán bộ trong tư tưởng Hồ Chí Minh dựa trên các quan điểm toàn diện; vận động và phát triển; khách quan; gắn với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, là những bài học lý luận còn nguyên tính thời sự khi soi vào thực tiễn hiện nay.

 • Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của nông dân Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Nhằm góp phần thực hiện phương hướng do Đại hội XII của Đảng về xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp nông dân, chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiện nay cần thực hiện một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và chuyển một bộ phận nông dân sang làm phục vụ tại các ngành công nghiệp và dịch vụ.

 • Đổi mới công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  TCCSĐT - Công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng không chỉ nhằm làm rõ hơn quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước; chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra phù hợp với bối cảnh, tình hình đất nước trong mỗi giai đoạn phát triển mà còn tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là điều kiện tiên quyết đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 14 đến ngày 20-8-2017)

  TCCSĐT- Huy động quá sức dân xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu; Tây Bắc ưu tiên ổn định đời sống người dân sau lũ quét; Bà Hồ Thị Kim Thoa bị miễn nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Công Thương; Xóa tư cách nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh của ông Võ Kim Cự; Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do lũ quét tại Mường La, Sơn La; Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội)… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 14 đến ngày 20-8-2017

  TCCSĐT - Làm việc với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính trước sự chứng kiến của đại diện doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn cho rằng, người dân và doanh nghiệp vẫn “kêu ca” cơ quan hành chính trong việc giải quyết các thủ tục bởi vẫn còn rườm rà, rắc rối kéo dài. Thủ tướng chỉ đạo, nhiệm vụ trước mắt đối với công tác cải cách thủ tục hành chính là tập trung để thúc đẩy tăng trưởng.

 • Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ - Một quyết định tiến bộ, hợp lòng dân

  Bộ Chính trị vừa hành Quy định số 89 - QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 90 - QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Ngay sau khi quyết định được ban hành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân của nhiều địa phương đã bày tỏ sự đồng tình với việc Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ.

 • Tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, qua đảng viên - đột phá trực tiếp và trước hết từ người đứng đầu cấp ủy

  TCCS - Sự thành công hay không của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế những năm tiếp theo tùy thuộc một phần cơ bản và quan trọng vào việc đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Đó là mục đích, yêu cầu và nội dung của việc đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Nó quyết định năng lực, sức mạnh, hiệu quả và uy tín lãnh đạo của Đảng.

 • Tỉnh Quảng Bình tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

  TCCS - Tập trung giải quyết những vấn đề, vụ, việc bức xúc, nổi cộm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; những vấn đề nổi lên được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, “nút thắt” cản trở sự phát triển đi lên là nhiệm vụ quan trọng, là quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

"Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ"

Ngày 19-01-2-18, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, nối các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Video