Thứ Ba, 16/10/2018
 • Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện: Cần tiếp tục xác định rõ hơn vai trò, vị trí

  TCCS - Hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được thực hiện thông qua nhiều kênh, nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Song hệ thống các trường chính trị (gồm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện khu vực, trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện), được coi là hệ thống đào tạo, bồi dưỡng chuyên trách, chuyên sâu về mảng kiến thức này.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 25-6 đến ngày 01-7-2018)

  TCCSĐT - Đẩy mạnh chống tham nhũng - Mọi việc đều xuất phát từ dân, vì dân; Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai; Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng; Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 Luật quan trọng; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc tại Đà Nẵng; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên: “Thái Nguyên - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc tại Quảng Nam; ... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 25-6 đến ngày 01-7-2018

  TCCSĐT - Thủ tướng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin; Thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử; Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử mới; Cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa kiểm tra trước khi thông quan; Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Bộ Nội vụ; Kiên Giang sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin cho thanh niên ở đô thị nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Với vai trò là “rường cột, chủ nhân tương lai của đất nước”, thanh niên có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở những thành phố, đô thị lớn, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong mọi phong trào, đem sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết cống hiến cho sự phát triển chung của dân tộc.

 • Hà Nội đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập - kết quả và những vấn đề đặt ra

  TCCS - Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; là thành phố có số lượng đầu mối đơn vị sự nghiệp và đội ngũ viên chức lớn nhất cả nước. Trong mấy năm qua, Hà Nội thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với đổi mới hệ thống chính trị và cải cách hành chính. Những kết quả rất đáng khích lệ đạt được đã và đang tạo cho Hà Nội những bước đi vững chắc trong thời gian tới.

 • Xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên ở tỉnh Lai Châu

  TCCS - Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lai Châu sẽ góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây sẽ là tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII “phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 18 đến ngày 24-6-2018)

  TCCSĐT - Đồng chí Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà người có công tại Nghệ An; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác; Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phần tử xấu lợi dụng Luật đặc khu và Luật an ninh mạng để kích động gây rối trật tự; Báo chí cần góp phần xây dựng niềm tin, tạo đồng thuận xã hội; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại tỉnh Bạc Liêu; Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII năm 2017; Liên minh hợp tác xã có sứ mệnh rất quan trọng trong quá trình hội nhập; Luật An ninh mạng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Công tác phòng chống tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, sức lan tỏa lớn;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 18 đến ngày 24-6-2018

  TCCSĐT - Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Hội thảo về nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Mặt trận Tổ quốc lần đầu tiên thi tuyển lãnh đạo cấp vụ; Bộ Tư pháp đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng; Thực hiện cải cách hành chính ở các địa phương tỉnh Bình Định còn nhiều hạn chế, bất cập; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Không có “vùng cấm” trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng

  Thời gian qua, kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đã kiểm tra, xử lý kịp thời những đảng viên có dấu hiệu suy thoái, tham nhũng, có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên không chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

 • Thành phố Cần Thơ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng tầm đội ngũ cán bộ các cấp

  TCCSĐT - Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nhiều năm qua, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác cán bộ, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ cấp thành phố đến cơ sở đạt chuẩn.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 11 đến ngày 17-6-2018)

  TCCSĐT - Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Bình Thuận về bảo đảm an ninh trật tự; Bộ Ngoại giao: Việc xây dựng Luật An ninh mạng là cần thiết; Kỳ họp thứ năm Quốc hội Khóa XIV bế mạc sau 21 ngày làm việc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn: Cần quan tâm hơn nữa đến phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi người dân không để lòng yêu nước bị lợi dụng; Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội; Tổng Bí thư: Không có mục đích nào khác là vì nước vì dân;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Vận dụng những luận điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược hiện nay

  TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề cán bộ và công tác cán bộ, coi đây là một trong những vấn đề then chốt quyết định sự thành bại của cách mạng. Người khẳng định “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(1). Để xây dựng được một đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Người đưa ra một hệ thống luận điểm về cán bộ và công tác cán bộ.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 11 đến ngày 17-6-2018

  TCCSĐT - Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý; Hà Nội hiện thực hóa các cam kết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; An Giang khai trương Trung tâm hành chính công; Lào Cai quyết liệt cải cách hành chính; Khởi động cuộc thi ý tưởng cải cách hành chính trong thanh niên; Tuổi trẻ Đà Nẵng hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Phân cấp quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy giữa Trung ương và chính quyền thành phố trực thuộc Trung ương

  TCCS - Công cuộc đổi mới đất nước, sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tạo ra những tiền đề và đòi hỏi đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương, nhằm phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 • Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp chiến lược

  TCCS - Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ cho nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh những năng lực và kỹ năng vốn phải có của người cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cần phải được rèn luyện, đào tạo và bồi dưỡng những năng lực và kỹ năng mới đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Áo

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Áo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố báo chí chung.

Video