Thứ Ba, 16/10/2018
 • Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  TCCS - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay, đòi hỏi trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả bước đầu, có tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa hiểm họa này. Tuy nhiên, tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên diện rộng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ.

 • Giám sát quyền lực nhà nước địa phương của Đoàn đại biểu Quốc hội trong bối cảnh tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay

  TCCSĐT - Kiểm soát quyền lực nhà nước bao hàm cả kiểm soát trên xuống và kiểm soát dưới lên, kiểm soát bên trong và kiểm soát từ bên ngoài, kiểm soát “dọc” và kiểm soát “ngang”... Giám sát quyền lực nhà nước địa phương được thực hiện bởi Đoàn đại biểu Quốc hội là loại hình kiểm soát mang cả tính chất “dọc” và “ngang”, đã định hình từ Quốc hội đầu tiên và ngày càng được coi trọng trong quá trình hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 • Gia Lai chú trọng xây dựng và phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân của đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội là chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng cần đạt được theo tiêu chí số 18 của Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ này và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 27-8 đến ngày 02-9-2018

  TCCSĐT - Hội thảo khoa học "Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức”; Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Dự kiến cắt 3.800 giấy phép, giảm kiểm tra 6.000 dòng hàng; Đồng Nai: Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; ngành Tư pháp Cà Mau quyết liệt cải cách hành chính vì người dân là những tin nổi bật tuần qua.

 • Văn phòng Chính phủ sẽ đi tiên phong và quyết liệt xây dựng Chính phủ điện tử

  Khó khăn lớn nhất để xây dựng Chính phủ điện tử vẫn do tư tưởng, quyết tâm con người, đặc biệt là người đứng đầu và lực lượng cán bộ triển khai. Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ sẽ đi tiên phong và quyết liệt thực hiện theo đúng thông điệp của Thủ tướng về xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số: “Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất”.

 • Để góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay

  TCCS - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, mở mang dân trí. Bởi theo Người, vai trò của giáo dục, đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự hưng thịnh của đất nước. Việc nâng cao, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài là động lực của sự phát triển, đưa nước ta tiến tới giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 20 đến ngày 26-8-2018)

  TCCSĐT - Chăm lo cho người nghèo cần có trọng tâm, trọng điểm; Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương; Thủ tướng: Tây Ninh cần trở thành hình mẫu làm giàu từ nông nghiệp; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc tại Kiên Giang; Chủ động kiểm soát hoạt động di dân tự do ở miền núi Điện Biên; Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở tỉnh Đắk Lắk

  TCCS - Quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, với những kết quả đạt được và cả hạn chế, đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm giá trị cần được nghiên cứu, vận dụng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 20 đến 26-8-2018

  TCCSĐT - Hội nghị chuyên đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; Đề xuất mới về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Đã tinh giản 39.823 biên chế từ năm 2015 đến nay; Đà Nẵng công bố kết quả thi tuyển và bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư; Bình Dương nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Cà Mau xác định ba đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

  Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 20 chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết Đại hội đề ra vào đầu nhiệm kỳ.

 • Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người đã đi xa nhưng đạo đức sáng ngời mà Người để lại là những di sản tinh thần vô giá cho dân tộc ta. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi tầng lớp nhân dân.

 • Tỉnh Lâm Đồng sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

  TCCS - Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị) bằng những cách làm sáng tạo, tỉnh Lâm Đồng đã tạo được bước chuyển rõ rệt và rút ra được những bài học kinh nghiệm quý. Để học tập và làm theo Bác có chiều sâu, đi vào thực chất hơn nữa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng cần có những giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới sát hợp hơn với thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

 • Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

  TCCS - Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương vào hệ thống pháp luật, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có những quy định cụ thể về chính quyền địa phương, việc phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương… đã tạo nền tảng pháp lý về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hiện nay.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 13 đến ngày 19-8-2018)

  TCCSĐT - Tạo điều kiện để nhân dân tham gia trực tiếp hơn vào giữ gìn an ninh; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp về Chiến lược biển; Bước tiến rõ nét và toàn diện trong công tác phòng, chống tham nhũng; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc; Thủ tướng cam kết tạo điều kiện để trí thức Việt kiều phát triển khoa học, công nghệ; Thủ tướng cam kết tạo điều kiện để trí thức Việt kiều phát triển khoa học, công nghệ; Phấn đấu đưa An Giang tăng trưởng bằng mức trung bình của cả nước;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-8-2018

  TCCSĐT - Xây dựng Đề án tổng thể sáp nhập 16 huyện, 637 xã; Lần đầu tiên công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018; Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019; Dịch vụ công trực tuyến mức 4 đối với thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa; Đối thoại, trao đổi về thủ tục hành chính lĩnh vực quyền tác giả là những tin nổi bật tuần qua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Áo

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Áo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố báo chí chung.

Video