Thứ Bảy, 20/1/2018
 • Một số bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay

  TCCSĐT - Đắk Lắk là một tỉnh miền núi, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Nguyên và cả nước, với diện tích tự nhiên là 13.125km2, có 73,4 km đường biên giới với nước bạn Campuchia. Những năm qua, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk luôn được tăng cường, đổi mới, thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Đảng bộ Thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố

  TCCS - Cũng như các địa phương trong cả nước, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Đảng bộ Thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, bảo đảm tiến độ, yêu cầu, bước đầu đã đem lại kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố cũng như trong việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 27-11 đến ngày 03-12-2017

  TCCSĐT - Doanh nghiệp tốn 15.000 tỷ đồng mỗi năm vì thủ tục hành chính; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại tỉnh Trà Vinh; Bình Thuận đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; trên 97% thủ tục hành chính ở Hà Nội được thực hiện theo "một cửa", "một cửa liên thông"; Tiền Giang xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là những tin nổi bật tuần qua.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, bảo vệ công lý

  TCCS - Trong suốt chặng đường 72 năm xây dựng và phát triển, vượt lên muôn vàn khó khăn, thử thách, các thế hệ cán bộ tòa án luôn đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, thẩm phán đã quyết định hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ của tòa án nhân dân các cấp. Chính vì vậy, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án luôn được Đảng, Nhà nước và các thế hệ lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao qua các thời kỳ quan tâm, chú trọng.

 • Một số bài học kinh nghiệm của công tác tôn giáo ở tỉnh Tuyên Quang

  TCCSĐT - Những năm qua, công tác tôn giáo ở tỉnh Tuyên Quang đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của đội ngũ chức sắc, đồng bào các tôn giáo, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Đắk Lắk gắn việc học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với nhiệm vụ chính trị địa phương

  TCCSĐT - Đắk Lắk là một trong 5 tỉnh ở Tây Nguyên làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và xây dựng Đảng nói riêng.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 20-11 đến ngày 26-11-2017)

  TCCSĐT - Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi ơn những chiến sỹ Đoàn tàu Không số Anh hùng; Đoàn kết hòa hợp giữa Phật giáo với các tôn giáo khác và các tầng lớp nhân dân; Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng với ông Nguyễn Xuân Anh; Bế mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV; Cần bảo đảm tính trang nghiêm và chiều sâu văn hóa của Bảo tàng Hồ Chí Minh; Quốc hội thông qua nghị quyết về cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh; Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 20 đến ngày 26-11-2017

  TCCSĐT - Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; Bộ Thông tin và Truyền thông đã cắt giảm được 51 thủ tục hành chính; Khai mạc Kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017; Bắc Giang đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước; Lâm Đồng thực hiện hiệu quả bộ thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Khánh Hòa xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

  TCCSĐT - Thời gian qua, Khánh Hòa triển khai thực hiện khá hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn.

 • “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên: Nhận diện và phòng, chống

  TCCSĐT - “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là một vấn đề hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để nhận diện và phòng, chống thì việc tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những giải pháp cơ bản giúp khắc phục vấn đề trên trong thực tiễn là cần thiết.

 • Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của cấp ủy đảng cơ sở

  TCCSĐT - Tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Cấp ủy đảng cơ sở là cơ quan lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ do chi bộ, đảng bộ bầu ra, có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của chi bộ, đảng bộ và của cấp uỷ cấp trên. Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của cấp uỷ là phải có sự thống nhất cao trong nhận định tình hình, đánh giá đúng hoạt động của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn; kiểm điểm và có kế hoạch thực hiện các nghị quyết của đảng bộ, chi bộ.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 13-11 đến ngày 19-11-2017)

  TCCSĐT- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng; Phó Thủ tướng Thường trực dự Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch Khmer Nam Bộ; Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên nhà giáo; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lạng Sơn; Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Kim Liên; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đôn đốc ứng phó bão số 14 tại Khánh Hoà, Ninh Thuận; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng giáo viên cả nước; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bắc Kạn; Tổng Bí Thư thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-11-2017

  TCCSĐT - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình trước Quốc hội về các nội dung cải cách hành chính; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn giải trình về xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính; kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; Bình Phước ký kết hợp tác về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Về quản lý công chức, viên chức và tinh giản biên chế

  TCCS - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có tính chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị là nhân tố quyết định đến sự thành công của công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và thực hiện tinh giản biên chế. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cần được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nâng cao năng lực thực hành, kỹ năng giải quyết các vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 06-11 đến ngày 12-11-2017)

  TCCSĐT- Sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng theo hướng "phòng là chính"; Cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, ổn định thị trường Tết; Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017; Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nâng cao nhận thức lý luận và năng lực quản lý văn học, nghệ thuật; Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 100 năm trường THCS Trưng Vương;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

"Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ"

Ngày 19-01-2-18, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, nối các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Video