Thứ Bảy, 20/1/2018
 • Nhận diện sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

  TCCS - Thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là tổng hợp các phương thức, biện pháp được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng - văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao... Trong đó, các thế lực thù địch xác định tấn công trên mặt trận tư tưởng - văn hóa là “mũi đột phá”, “thọc sâu” làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “khoảng trống” để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào và tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 29-5 đến ngày 04-6-2017)

  TCCSĐT - Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016; Phó Thủ tướng: Bảo đảm chất lượng sách giáo khoa là trên hết; Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017: Cơ hội để giới thiệu về di sản văn hóa Quảng Nam; Nâng cao chất lượng y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; Cần làm rõ khó khăn vướng mắc trong công tác tuyển dụng công chức; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Sơn La;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Về vấn đề kiểm tra, giám sát người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước

  TCCS - Trong những năm qua, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là đội ngũ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh tình hình hiện nay, việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong bộ máy hành chính nhà nước là yêu cầu cấp bách, góp phần trong công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 29-5 đến ngày 04-6-2017

  TCCSĐT - Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức; hội thảo "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Dự án luật Hành chính công" do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; Bộ Khoa học và Công nghệ vươn lên đứng thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính; Sơn La khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở Hưng Yên và Bến Tre là những tin nổi bật tuần qua.

 • Nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến và vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu nhiệm vụ của báo chí và trách nhiệm của nhà báo trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến là một phương pháp hiệu quả để phát huy chức năng của báo chí như lãnh tụ V.I. Lê-nin đã nói là: “Tờ báo không phải chỉ là người tuyên truyền tập thể và người cổ động tập thể mà lại còn là người tổ chức tập thể nữa”.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 22 đến ngày 28-5-2017)

  TCCSĐT - Thủ tướng: Bảo đảm đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%; Phát triển khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các trường đại học, cao đẳng; Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017; Tháng công nhân 2017: Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 34 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho công nhân lao động; Ngăn chặn khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017; … là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống lợi ích nhóm tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Lợi ích nhóm tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đang là vấn đề gây ra nhiều bức xức cho xã hội với diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đại hội XII của Đảng khẳng định, cần kiên quyết đấu tranh chống “lợi ích nhóm”. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành, trong đó trách nhiệm trước hết thuộc về đội ngũ cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu.

 • Kê khai tài sản: "Chức vụ càng cao, càng phải làm gương trước"

  Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 85 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhằm bảo đảm việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 22 đến ngày 28-5-2017

  TCCSĐT - Tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định cải cách tổ chức bộ máy hành chính thời gian qua còn không ít bất cập, hạn chế. Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, tầng nấc, chưa thực sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả. Một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan còn có sự giao thoa, chồng chéo, bỏ trống, chưa thực sự hợp lý. Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế còn rất hạn chế.

 • Giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ: Tạo niềm tin với nhân dân

  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Thị Thủy cho biết Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Mục đích kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản nhằm bảo đảm việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

 • Vai trò và thể chế hóa nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức công đoàn cơ sở hiện nay

  TCCSĐT - Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, các tổ chức công đoàn cơ sở, trên cơ sở các chức năng chung có tính thống nhất của tổ chức công đoàn, đã và sẽ thể hiện vai trò có tính cụ thể của mình trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Với chức năng trung tâm là đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động nên nhìn chung ban chấp hành công đoàn cơ sở có quyền tham gia tất cả các lĩnh vực, công việc có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong doanh nghiệp.

 • Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã ở Thành phố Hà Nội

  TCCSĐT - Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp nói chung, hội đồng nhân dân cấp xã nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng trong việc ổn định cuộc sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thiết thực, cụ thể và trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 15 đến ngày 21-5-2017)

  TCCSĐT - Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp: Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp sáng tạo; Chủ tịch nước dự Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ cho các cụm công trình trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Người; Thanh Hóa cần trở thành tỉnh kiểu mẫu trong thu hút đầu tư; Thủ tướng Chính phủ: Tạo thuận lợi để mọi người dân phát huy tối đa năng lực, sở trường; Tổng Bí thư gặp mặt đại biểu Chương trình Vinh quang Việt Nam; Trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Đảng bộ Agribank đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Để tiếp tục khơi gợi tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Agribank ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Đây cũng là hành động cụ thể, thiết thực của Agribank hướng đến kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam (19-5-1890-19-5-2017).

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 15 đến ngày 21-5-2017

  TCCSĐT - Ngày 20-5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập dẫn đầu đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đánh giá về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế để xây dựng Đề án tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trình Hội nghị Trung ương 6 sắp tới.

Tiêu điểm

"Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ"

Ngày 19-01-2-18, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, nối các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Video