Thứ Ba, 20/8/2019
 • Mạng xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia

  TCCSĐT - Những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin, internet, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin sai trái, thù địch, xấu xa, độc hại trên mạng xã hội với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì thế, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay là cần phải tỉnh táo, nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong việc chuyển tải thông tin trên mạng xã hội.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 22 đến ngày 28-10-2018)

  TCCSĐT - Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2018; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt Văn phòng Chủ tịch nước; Chính phủ sẽ lắng nghe để chất lượng công việc tốt hơn; Không áp đặt, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân Thủ Thiêm; Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ sáu; Chung tay hành động để nâng cao vị thế của phụ nữ; Quốc hội Việt Nam đặt mục tiêu đạt được ít nhất 30% tỷ lệ đại biểu nữ; Quốc hội: Bàn về Luật Phòng,chống tham nhũng; Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

  TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(1), “là những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”(2). Vì thế, Đảng tiếp tục làm tốt công tác cán bộ: từ việc xem xét, đánh giá đúng cán bộ, đến đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc, sử dụng và đãi ngộ cán bộ.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 22 đến ngày 28-10-2018

  TCCSĐT - Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, một số đại biểu Quốc hội đánh giá: Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian; Hà Nội nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; Thừa Thiên - Huế lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển; Tây Ninh sẽ giảm nhiều đầu mối và biên chế; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Công tác cán bộ là khâu then chốt trong cải cách hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

  Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xoá bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 132/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 • Nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  TCCS - Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, luôn được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên xác định là một nguồn lực có ý nghĩa then chốt trong công cuộc đổi mới của địa phương. Đặc biệt, việc cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút, khuyến khích đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh được xem là nhân tố quan trọng góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 15 đến ngày 21-10-2018)

  TCCSĐT - Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giải pháp để phát triển nhanh và bền vững; Truy tố Phan Văn Anh Vũ cùng 25 bị can trong vụ gây thiệt hại tại DAB; Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6 khóa XIV; Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiến hành kiểm tra bốn bộ; Bế mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tăng cường chống thông tin sai sự thật; Thủ tướng ký quyết định về tổ chức “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; Những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua

 • Tỉnh Long An nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở đáp ứng yêu cầu mới

  TCCS - Để đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung thực hiện, đó là: xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt hệ thống chính trị cơ sở - lực lượng trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 15 đến ngày 21-10-2018

  TCCSĐT - Thí điểm tập sự nữ thứ trưởng dưới 40 tuổi; Công bố chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2018; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đi đầu quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính; Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy; Kiên Giang xây dựng đề án hợp nhất các cơ quan, tổ chức, nhất thể hóa các chức danh;… là những tin nổi bật tuần qua.

 • Lấy phiếu tín nhiệm: “Sức nặng” niềm tin cử tri trao gửi

  Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được dư luận, cử tri cả nước dành sự quan tâm đặc biệt. Nhân dịp này, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trả lời phỏng vấn về hiệu quả hoạt động này, cũng như những biện pháp đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm được thực chất, hiệu quả.

 • Quảng Nam: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

  TCCSĐT - Qua gần hai năm triển khai thực hiện một cách nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TW) Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đó là công tác xây dựng Đảng về tổ chức thường xuyên được đẩy mạnh, hoạt động của các cấp ủy đi vào thực chất, cán bộ, đảng viên làm việc ngày càng có trách nhiệm, được nhân dân tin tưởng.

 • Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

  TCCS - Huy động được tiềm năng trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức là yếu tố quyết định sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước, trong đó có từng địa phương và tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 08 đến ngày 14-10-2018

  TCCSĐT - Tại Hội thảo khoa học “Dấu ấn cải cách hành chính triều Nguyễn - Giá trị lịch sử và đương đại” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 12-10, đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng cần nghiên cứu các cơ chế kiểm soát các dạng tha hóa quyền lực để có chế tài kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hiệu quả tổ chức, cá nhân lạm quyền, bóp méo quyền, chia sẻ quyền, thâu tóm, thao túng, ngăn quyền, chặn quyền, nhũng nhiễu trong bộ máy.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và giá trị đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay

  TCCSĐT - Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc vẫn còn nguyên giá trị, soi đường cho đổi mới về nhận thức, về công tác lãnh đạo, tổ chức, vận động phong trào thi đua yêu nước. Bài viết trình bày những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đồng thời, đặt ra yêu cầu tiếp tục kế thừa, phát huy tư tưởng của Người về thi đua ái quốc để từ đó vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 01 đến ngày 07-10-2018)

  TCCSĐT - Gặp mặt các Ủy viên Trung ương Đảng công tác trong quân đội; Khai mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần; Thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước; Trung ương cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI với ông Nguyễn Bắc Son; Thủ tướng: Ninh Thuận cần trở thành tỉnh chủ lực về năng lượng tái tạo; Bế mạc Hội nghị Trung ương 8: Đưa Việt Nam giàu lên từ biển; Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

Video