Thứ Ba, 20/8/2019
 • “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi đường cho công tác xây dựng Đảng hiện nay

  TCCS - Cách đây 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam - trước khi đi xa, đã để lại cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một bản Di chúc mang giá trị vượt thời gian. Di chúc là một trong 5 tác phẩm bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 1 (năm 2012). Cùng với thời gian, chúng ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 20 đến 26-5-2019

  TCCSĐT - Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; Bộ Nội vụ thông tin một số kết quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; PAR INDEX 2018: Đánh giá nỗ lực cải cách của các bộ, ngành, địa phương; Bến Tre hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; Lâm Đồng đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; Bình Phước phát động cuộc thi "Sáng kiến cải cách hành chính"; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện quy định nêu gương

  TCCS - Hội nghị Trung ương 8 khóa XII ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đại diện các tầng lớp nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào quy định mới của Trung ương sẽ góp phần tích cực thúc đẩy xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao phát huy hiệu quả vai trò giám sát, góp ý kiến trực tiếp của người dân với Đảng, Nhà nước, thông qua các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.

 • Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

  Thực hiện Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12-3-2109 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 14-5-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Nghị quyết xác định rõ lộ trình, xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư.

 • Giáo dục đạo đức kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

  TCCS - Trong mọi giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và toàn Đảng cũng như sự thành bại của cách mạng. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp thiết. Để làm được điều này, trong giai đoạn hiện nay cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa giáo dục đạo đức với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-5-2019

  TCCSĐT - Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính; Hội nghị giao ban trực tuyến với 24 bộ, ngành, 63 địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính; Cắt giảm thủ tục hải quan chuyên ngành: Không để lợi ích nhóm chi phối; Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương phối hợp tham mưu xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Thành phố Cần Thơ sau hơn hai năm xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

  TCCSĐT - Sau hơn hai năm tích cực học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở thành phố Cần Thơ đạt được nhiều kết quả khả quan. Đó cũng chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố tiếp tục đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.

 • Phát huy giá trị của Di chúc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những lời căn dặn đầy tâm huyết về khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước, về xây dựng một Đảng trong sạch vững mạnh, về chiến lược con người, về kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, về tình đoàn kết quốc tế,... Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Người, đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tiếp tục thực hiện, phát huy giá trị của Di chúc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 • Tỉnh Lai Châu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  TCCS - Thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 25-10-2017, Tỉnh ủy Lai Châu chủ động lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 06 đến ngày 12-5-2019

  TCCSĐT - Tinh thần phân cấp cho các địa phương sắp xếp các sở, ngành, phòng, ban trong các dự thảo Nghị định sửa đổi quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Bỏ hình thức giáng chức không làm bớt tính nghiêm minh của pháp luật; Đà Nẵng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Thái Bình hợp nhất ba Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND; Đồng Nai tập trung giải quyết nhanh thủ tục cho người dân khi điều chỉnh địa giới hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về điều tra dân số

  TCCSĐT - Trong không khí sôi nổi của cuộc Tổng Điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc bắt đầu vào lúc 0h00 ngày 01-4-2019 đến hết ngày 24-4-2019, chúng ta lại nhớ và càng trân quý những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về điều tra dân số và vận dụng tư tưởng của Người trong cuộc Tổng Điều tra dân số và nhà ở hiện nay.

 • Phát triển đội ngũ công nhân trước yêu cầu mới

  TCCSĐT - Dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam đã có sự phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu ngành, nghề, chất lượng được nâng lên nhiều mặt, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ chính trị có nhiều tiến bộ. Để đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng, khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đã và sẽ tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giai cấp công nhân Việt Nam cần tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, để thực sự là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân

  TCCSĐT - Không gian xã hội trên Internet (không gian mạng) mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển của xã hội và cá nhân. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, các đe dọa từ không gian mạng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. Nếu không được bảo vệ, không gian mạng có thể tạo ra những nguy cơ lớn về an ninh, chủ quyền quốc gia, cũng như các mối nguy hại khác. Vì vậy, nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là rất quan trọng và cấp thiết.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 29-4 đến ngày 05-5-2019

  TCCSĐT - Ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại các bộ, ngành, địa phương; Kế hoạch triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị xử lý 6 vướng mắc với doanh nghiệp; Cải cách hành chính quý I/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo hướng thực chất - tiết kiệm - hiệu quả; Phát huy công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở Nghệ An; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”

  TCCSĐT - Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác dân vận, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình dân vận phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Trong đó, nổi bật là các mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video