Xây dựng Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

TCCSĐT - Sáng ngày 13-9-2014, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đảng bộ thành phố Lạng Sơn xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

TCCSĐT - Đảng bộ thành phố Lạng Sơn xác định rõ, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính trị không thể không làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đó vừa là mục tiêu, đồng thời cũng là giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

TCCSĐT - Sáng ngày 21-8-2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc nhằm quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014, của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Một số vấn đề mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

TCCSĐT- Nhận thức rõ tầm quan trọng, vai trò to lớn của văn hóa, con người trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước gần 30 năm qua, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã đề ra nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng “con người xã hội chủ nghĩa”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tỉnh ủy Đồng Tháp

Chiều 05-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã có cuộc làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI.

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đồng Nai

Chiều 04-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về “Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng”.

Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên

TCCSĐT - Thực hành dân chủ trong sinh hoạt là phương thức vận hành của Đảng Cộng sản Việt Nam, có ý nghĩa quyết định tạo nên sức mạnh của Đảng. Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong thực thi vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Đảng bộ Ngân hàng Trung ương: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

TCCSĐT - Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Đảng bộ, sáng ngày 24-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, trao Bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cho đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”.

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắc Nông, Đắk Lắk

TCCSĐT - Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương Đảng do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk về tình hình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng; một số nội dung về công tác cán bộ và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới

TCCSĐT - Tham mưu là hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng, đề xuất các phương pháp, giải pháp sáng tạo có cơ sở khoa học, các sáng kiến, các phương án tối ưu, những dự báo chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho cơ quan cấp trên, cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, với mục đích đạt kết quả cao nhất.

/ / Xem tiếp

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

TCCS - “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

VIDEO