Xây dựng Đảng

Điểm mới trong công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã ở Bắc Giang

TCCSĐT - Thời gian qua, công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã ở Bắc Giang được chú trọng với một số cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả. Qua đó, rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã.

Các nhóm giải pháp chủ yếu để phát triển đảng trong công nhân

TCCSĐT - Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế làm cho nhận thức tư tưởng, chính trị của công nhân được tăng lên rõ rệt. Việc phát triển đội ngũ đảng viên là công nhân để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp.

Công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng bộ Hà Nội vì sự phát triển bền vững của Thủ đô

TCCSĐT - Đã tròn 60 năm kể từ ngày Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng. So với bề dày lịch sử 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đây là khoảng thời gian không dài, nhưng để lại những dấu ấn đặc biệt với nhiều sự kiện trọng đại. Hà Nội là nơi hội tụ - kết tinh - lan tỏa những giá trị cao quý nhất của dân tộc.

Thành phố Hồ Chí Minh: Giải pháp để phát triển nhanh và bền vững

TCCSĐT - Ngày 29-9-2014, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (khóa IX) đã khai mạc Hội nghị lần thứ 19. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự và chủ trì Hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

TCCSĐT - Sáng ngày 13-9-2014, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đảng bộ thành phố Lạng Sơn xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

TCCSĐT - Đảng bộ thành phố Lạng Sơn xác định rõ, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính trị không thể không làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đó vừa là mục tiêu, đồng thời cũng là giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

TCCSĐT - Sáng ngày 21-8-2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc nhằm quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014, của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Một số vấn đề mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

TCCSĐT- Nhận thức rõ tầm quan trọng, vai trò to lớn của văn hóa, con người trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước gần 30 năm qua, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã đề ra nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng “con người xã hội chủ nghĩa”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tỉnh ủy Đồng Tháp

Chiều 05-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã có cuộc làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI.

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đồng Nai

Chiều 04-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về “Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng”.

/ / Xem tiếp

Phát biểu khai mạc kỳ họp 8 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Sáng 20-10, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 tại Nhà Quốc hội - Hội trường Ba Đình mới, ở thủ đô Hà Nội.

VIDEO