Xây dựng Đảng

Quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam khi bước vào công cuộc đổi mới và hiện nay

TCCSĐT - Công cuộc đổi mới ở nước ta đã diễn ra trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX; đến năm 1986 công cuộc này diễn ra một cách toàn diện khi có chủ trương đổi mới của Đảng tại Đại hội VI. Những thành công có được ngày hôm nay là kết quả khởi phát từ quan điểm, đường lối chiến lược đúng đắn của Đảng ta về công cuộc đổi mới đất nước.

Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, kết quả và định hướng

TCCSĐT - Sau hơn 3 năm Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có thể rút ra một số đánh giá và nhận định để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

Đồng chí Lê Hồng Phong - Người Cộng sản kiên cường

TCCSĐT - Trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, biết bao chiến sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ sự nghiệp cách mạng của đảng, giữ vững khí tiết của người Cộng sản… Một trong số đó là đồng chí Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay

TCCSĐT - Sức mạnh của toàn Đảng là do sức mạnh của đội ngũ đảng viên tạo nên. Do đó, việc nâng cao chất lượng quản lý, phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên luôn là khâu then chốt, một nội dung quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy.

Điểm mới trong công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã ở Bắc Giang

TCCSĐT - Thời gian qua, công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã ở Bắc Giang được chú trọng với một số cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả. Qua đó, rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã.

Các nhóm giải pháp chủ yếu để phát triển đảng trong công nhân

TCCSĐT - Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế làm cho nhận thức tư tưởng, chính trị của công nhân được tăng lên rõ rệt. Việc phát triển đội ngũ đảng viên là công nhân để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp.

Công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng bộ Hà Nội vì sự phát triển bền vững của Thủ đô

TCCSĐT - Đã tròn 60 năm kể từ ngày Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng. So với bề dày lịch sử 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đây là khoảng thời gian không dài, nhưng để lại những dấu ấn đặc biệt với nhiều sự kiện trọng đại. Hà Nội là nơi hội tụ - kết tinh - lan tỏa những giá trị cao quý nhất của dân tộc.

Thành phố Hồ Chí Minh: Giải pháp để phát triển nhanh và bền vững

TCCSĐT - Ngày 29-9-2014, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (khóa IX) đã khai mạc Hội nghị lần thứ 19. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự và chủ trì Hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

TCCSĐT - Sáng ngày 13-9-2014, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đảng bộ thành phố Lạng Sơn xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

TCCSĐT - Đảng bộ thành phố Lạng Sơn xác định rõ, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính trị không thể không làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đó vừa là mục tiêu, đồng thời cũng là giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

/ / Xem tiếp

Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Ngày 25-11, tại thủ đô Vientiane, Lào, Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 8 (CLV-8) đã ra Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

VIDEO