Thứ Hai, 19/8/2019
 • Lại bàn về tự do báo chí (tiếp theo và hết)

  TCCS - Ngay từ khi báo chí ra đời, vấn đề tự do báo chí đã xuất hiện. Và trong suốt lịch sử tồn tại, phát triển của báo chí, vấn đề tự do báo chí luôn luôn đồng hành như hình với bóng, trở thành chủ đề trung tâm của những cuộc tranh luận quyết liệt, không bao giờ dứt, thậm chí là nguyên nhân của không biết bao nhiêu vụ, việc rắc rối, phức tạp, kể cả tù đày và đổ máu.

 • Về sự nêu gương của người đứng đầu

  TCCSĐT - Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận lần thứ nhất Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (một luật mới sửa hai luật). Các phiên họp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét hoàn thiện để Quốc hội dự kiến thông qua Dự án luật này vào kỳ họp thứ 8 sắp tới.

 • Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thành sớm mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

  TCCS - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”, tỉnh Yên Bái đã mạnh dạn đi trước trong việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sự tương đồng, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, không phù hợp về quy mô, hiệu quả hoạt động thấp và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

 • Về chủ nghĩa dân túy và đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện của nó ở Việt Nam hiện nay

  TCCS - Chủ nghĩa dân túy là hiện tượng phức tạp, được chú ý nhiều trong đời sống chính trị trên thế giới hiện nay. Bài viết phân tích nguồn gốc, đặc trưng của chủ nghĩa dân túy và những biểu hiện chính của nó trong thế giới đương đại; đồng thời phân tích những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy ở Việt Nam hiện nay, mặc dù nó chưa trở thành trào lưu điển hình và chưa chi phối đời sống chính trị - xã hội nhưng đã xuất hiện và có nguy cơ tạo ra những hậu quả tiêu cực nếu chúng ta không nhận diện và đấu tranh, ngăn ngừa kịp thời.

 • Lại bàn về tự do báo chí (Kỳ 1)

  TCCS - Ngay từ khi báo chí ra đời, vấn đề tự do báo chí đã xuất hiện. Và trong suốt lịch sử tồn tại, phát triển của báo chí, vấn đề tự do báo chí luôn luôn đồng hành như hình với bóng, trở thành chủ đề trung tâm của những cuộc tranh luận quyết liệt, không bao giờ dứt, thậm chí là nguyên nhân của không biết bao nhiêu vụ, việc rắc rối, phức tạp, kể cả tù đày và đổ máu.

 • Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc ở tỉnh Bắc Kạn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

  TCCS - Với nhiều giải pháp quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân tộc ở tỉnh Bắc Kạn đã góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 10 đến ngày 16-6-2019

  TCCSĐT - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng đã làm việc với 10 bộ, ngành về thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử; An Giang nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công thông qua Tiêu chuẩn ISO 9001; Đà Nẵng đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử; Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hòa Bình; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Tỉnh Lâm Đồng: Nhìn lại và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X trong thời gian tới

  TCCS - Nhanh chóng triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X (Nghị quyết) bằng nhận thức sẽ thay đổi được diện mạo nông thôn mới nhanh, Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Lâm Đồng đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Phát huy thành tựu, bài học kinh nghiệm đạt được, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị tỉnh phấn khởi tiếp tục thực hiện Nghị quyết bằng những giải pháp sát hợp với thực tế.

 • Cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo, tổ chức việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

  TCCSĐT - Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay luôn cần phải có bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao để đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, việc tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy của hệ thống chính trị là một bước đi quan trọng của cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 03 đến ngày 09-6-2019

  TCCSĐT - Hà Nội quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, nơi công cộng; Hưng Yên, An Giang quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công; Quảng Ninh: Mức độ chính quyền điện tử cấp sở, ngành, địa phương chưa cao; Yên Bái: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Khánh Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở vững mạnh - khâu đột phá thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam

  TCCS - Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ quan trọng, vừa khẳng định vị thế, vai trò, tiếng nói của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, vừa thúc đẩy doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia phát triển. Đây cũng được xem là khâu đột phá nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam, là giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 • Tỉnh Nghệ An phát triển đội ngũ doanh nhân, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

  TCCS - Nghệ An là một trong mười địa phương có số lượng doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Tính đến hết tháng 12-2018, toàn tỉnh có 19.769 doanh nghiệp đăng ký, trong đó có gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Các doanh nghiệp có vai trò là xương sống, trụ đỡ cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Nghệ An. Do vậy, công tác phát triển đội ngũ doanh nhân, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo là công việc lớn của tỉnh.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 27-5 đến ngày 02-6-2019

  TCCSĐT - Ký kết văn Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp; Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nợ đọng đề án, nhiệm vụ; Chính phủ sẽ quy định tổng số cấp phó của các sở, ngành, địa phương tùy tình hình để sắp xếp hợp lý; Vĩnh Phúc triển khai thí điểm ký số, phát hành văn bản điện tử; Nỗ lực cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai ở Bình Thuận; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Tỉnh Long An quyết tâm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị để phát triển bền vững

  TCCS - Ngay từ năm 2016, Tỉnh ủy Long An đã chủ động sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh và bước đầu đã đạt kết quả tốt. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục là động lực, tạo bước đột phá, để hệ thống chính trị của địa phương đáp ứng trước tình hình mới.

 • “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi đường cho công tác xây dựng Đảng hiện nay

  TCCS - Cách đây 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam - trước khi đi xa, đã để lại cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một bản Di chúc mang giá trị vượt thời gian. Di chúc là một trong 5 tác phẩm bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 1 (năm 2012). Cùng với thời gian, chúng ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video