Xây dựng Đảng

Để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc*

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ về những thành quả đã đạt được, cũng như những việc còn băn khoăn, trăn trở, cần phải làm tốt hơn để đất nước phát triển nhanh, bền vững, để Đảng ta mãi trường tồn cùng dân tộc.

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng

TCCSĐT - Kết quả trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc, vai trò của của tổ chức cơ sở đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở Bắc Kạn, Nghệ An là những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (03-02-1930 – 03-02-2015),

Tổ chức Đảng - tiền đề cho sự ổn định doanh nghiệp FDI

Thực tế tại Đồng Nai cho thấy, tại những doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tổ chức cơ sở Đảng, công nhân và giới chủ luôn tìm được sự đồng thuận, tranh chấp lao động vì thế không xảy ra, việc sản xuất của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi.

Nâng cao ý thức chính trị và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên qua sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng

TCCSĐT - Đảng Cộng sản Việt Nam có hệ thống tổ chức cơ sở đảng rộng khắp, mỗi đảng viên đều sinh hoạt, tu dưỡng, rèn luyện ở một tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, tăng cường rèn luyện cán bộ đảng viên thông qua sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng sẽ góp phần nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2015

TCCSĐT - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 18 đã được tổ chức ngày 23-01-2015 tại Hà Nội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Những thành tựu trong xây dựng Đảng qua gần 30 năm đổi mới

Nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng, trân trọng giới thiệu bài viết ''Xây dựng Đảng qua gần 30 năm đổi mới'' của PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

TCCS - Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. V.I. Lê-nin, người thầy vĩ đại của cách mạng thế giới đã chỉ rõ: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự vệ”(1). Trải qua các giai đoạn cách mạng, cùng với đường lối xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược sống còn.

Một số vấn đề về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ - thành tựu, hạn chế và phương hướng, giải pháp khắc phục

TCCS - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng.

Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:

Sáng tạo, chủ động, kịp thời - Bài học kinh nghiệm nhìn từ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

TCCSĐT - Ngày 03-02-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam; mở ra những trang sử vàng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhìn nhận từ lăng kính lịch sử, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
để lại cho chúng ta nhiều bài học quý trong lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng nhất là bài học về sáng tạo, chủ động, kịp thời gắn liền với vai trò đặc biệt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

/ / Xem tiếp

Mong cho Đảng xứng đáng hơn với niềm tin của Nhân dân, tiếp tục gánh vác trọng trách cao cả mà Nhân dân tin cậy giao phó*

TCCSĐT - Trân trọng giới thiệu phát biểu khai mạc Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” tổ chức tối ngày 24-01-2015, của PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

VIDEO