Xây dựng Đảng

Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên

TCCSĐT - Thực hành dân chủ trong sinh hoạt là phương thức vận hành của Đảng Cộng sản Việt Nam, có ý nghĩa quyết định tạo nên sức mạnh của Đảng. Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong thực thi vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Đảng bộ Ngân hàng Trung ương: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

TCCSĐT - Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Đảng bộ, sáng ngày 24-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, trao Bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cho đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”.

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắc Nông, Đắk Lắk

TCCSĐT - Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương Đảng do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk về tình hình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng; một số nội dung về công tác cán bộ và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới

TCCSĐT - Tham mưu là hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng, đề xuất các phương pháp, giải pháp sáng tạo có cơ sở khoa học, các sáng kiến, các phương án tối ưu, những dự báo chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho cơ quan cấp trên, cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, với mục đích đạt kết quả cao nhất.

Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Nam

TCCSĐT - Ngày 4-7-2014, tại thành phố Cần Thơ, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Nam. Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đến dự và chủ trì hội nghị.

Mối quan hệ giữa chỉ huy và cấp ủy trong thực tiễn ở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng

TCCSĐT - Thời gian qua, các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã quán triệt, nắm vững, thực hiện đúng phương châm Nghị quyết số 51-NQ/TW về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Đồng chí Võ Văn Kiệt và những quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

TCCSĐT - Một trong những lĩnh vực mà đồng chí Võ Văn Kiệt quan tâm sâu sắc, dành nhiều tâm huyết cho đến những năm tháng cuối đời là làm sao xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tín nhiệm, suy tôn của toàn dân tộc.

Kết luận của Bộ Chính trị về giải pháp thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 97-KL/TW về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo kinh tế của Đảng hiện nay

TCCS - Có thể nói, gần 30 năm đổi mới vừa qua, thành tựu lý luận kinh tế quan trọng nhất của Đảng là lý luận và tổ chức thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp, dân tộc và xã hội

TCCSĐT - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. “Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại: thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội”(1).

/ / Xem tiếp

19 năm Việt Nam gia nhập ASEAN: Ý nghĩa tầm quốc gia lẫn khu vực

Ngày 28-7-1995, tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 28 (AMM-28) tại Brunei Darussalam, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội này.

VIDEO