Thứ Ba, 17/7/2018
Huyện Tam Đảo: Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc
8/12/2016 15:36' Gửi bài này In bài này
Hình ảnh Tam Đảo. Ảnh khai thác.

Trên cơ sở kế hoạch triển khai các nội dung hoạt động hướng tới kỷ niệm, căn cứ tình hình thực tế của địa phương và các nhiệm vụ được giao huyện Tam Đảo đã và đang tích cực triển khai các công việc hướng tới lễ kỷ niệm.

Tại cuộc họp phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng, Văn hóa và Thông tin đã báo cáo đề xuất phương án chỉnh trang đô thị, tổ chức tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc trên địa bàn huyện Tam Đảo. Cụ thể, huyện tổ chức cao điểm đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông; rà soát chỉnh trang đô thị, trang trí các điểm khu vực trung tâm, khu đông dân cư, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học trọng tâm là các khu vực: Trung tâm huyện, xã Hợp Châu, Khu trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên, khu du lịch Tam Đảo, các tuyến đường giao thông tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn. Đặc biệt là các địa điểm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm của tỉnh diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, theo các nội dung chương trình kỷ niệm, huyện thành lập các đoàn dự và tham gia các hoạt động trong chuỗi các hoạt động do tỉnh tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa lớn, đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của tỉnh. Đồng chí giao các phòng, ban cơ quan chuyên môn của huyện, đặc biệt là các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tham mưu cho UBND huyện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc; thành lập các đoàn kiểm tra, tăng cường công tác kiểm tra tất cả các xã, thị trấn về: quản lý trật tự xây dựng, giải tỏa hành lang giao thông, các biển hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời; tổ chức chỉnh trang đô thị; tổng vệ sinh và thu gom rác thải trên địa bàn toàn huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện và các hộ gia đình tiến hành chỉnh trang trụ sở, cổng, tường rào, biển hiệu cơ quan, treo cờ Tổ quốc, băng rôn đảm bảo mỹ quan đô thị. Khảo sát (trồng hoa); trang trí dựng cụm pa nô, treo băng rôn, khẩu hiệu, cắm cờ hồng kỳ; bảng đèn điện tử trên địa bàn huyện, đặc biệt là các địa điểm khu vực: trung tâm huyện, xã Hợp Châu, Hồ Sơn, Thị trấn Tam Đảo, Khu trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ đảm bảo tiết kiệm tạo không khí phấn khỏi trong nhân dân. Tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ của huyện và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp tỉnh đạt kết quả cao.

Tại cuộc họp, đồng chí yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền đến các hộ dân thuộc địa bàn quản lý nghiêm chỉnh tuân thủ bảo vệ các công trình công cộng, thực hiện đúng quy định sử dụng lòng đường vỉa hè bảo đảm trật tự an toàn giao thông, huy động các lực lượng tham gia thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường bảo đảm thường xuyên liên tục trên địa bàn. Thông báo, tuyên truyền vận động, đôn đốc các tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện việc chỉnh trang trụ sở cơ quan, đơn vị trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ kỷ niệm./.


PV

Video