Thứ Ba, 19/2/2019
“Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”
20/1/2018 23:3' Gửi bài này In bài này


 GS, TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, GS, TS. Phùng Hữu Phú nêu rõ, hội thảo được hai đơn vị tổ chức nhằm mục đích nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề lý luận - thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Vì vậy, Ban Tổ chức Hội thảo đề nghị các đại biểu tập trung góp ý, thảo luận vào những vấn đề chính như: Quan niệm về cán bộ chiến lược; Thực trạng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược (ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân); Yêu cầu và nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong bối cảnh mới; Định hướng mục tiêu và những vấn đề trọng tâm cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; Định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Tại Hội thảo, đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn đều cho rằng, trong công tác cán bộ hiện nay, vấn đề quan trọng nhất là việc phát hiện cán bộ để đưa vào quy hoạch trong đó cần chú trọng đến việc phát hiện để bổ sung vào quy hoạch bởi lâu nay việc này vẫn ít được thực hiện. Còn vấn đề khó nhất chính là công tác đánh giá cán bộ bởi việc đánh giá này cần có một quá trình đánh cụ thể, rõ ràng theo các tiêu chí đã đề ra.

Cùng với đó một số vấn đề như đánh giá những ưu điểm, hạn chế nổi bật về tình hình đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược hiện nay; những cách thức phát hiện để phát hiện, quy hoạch nguồn cán bộ; những vấn đề về tranh tuyển, thi tuyển, kiến tuyển cán bộ, công chức; những điểm hợp lý, bất hợp lý hiện nay trong vấn đề đánh giá cán bộ, làm thế nào để đánh giá đúng, thực chất cán bộ; những vấn đề về quy trình đề bạt cán bộ, vì sao đề bạt đúng quy trình, nhưng chất lượng vẫn không bảo đảm, dư luận bức xúc; cần những cơ chế và quy trình sàng lọc cán bộ như thế nào, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ra sao; vấn đề sử dụng đội ngũ cán bộ, luân chuyển cán bộ; những vấn đề về nhất thể hóa, kiêm nhiệm chức danh bí thư và chủ tịch, trưởng ban đảng và trưởng cơ quan chính quyền hay những vấn đề về chế độ, chính sách đối với cán bộ… cũng được các đại biểu đề cập và trao đổi một cách thẳng thắn.

 
 Quang cảnh Hội thảo

Trên cơ sở những trao đổi, thảo luận giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn tại Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về công tác cán bộ sắp tới.

Hội thảo có sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - VietinBank./.
Tin: TLẢnh: VA

Video