Thứ Bảy, 25/5/2019
VietinBank tuyển dụng tập trung 77 chỉ tiêu tại Trụ sở chính
20/7/2017 22:17' Gửi bài này In bài này
VietinBank là địa chỉ tuyển dụng uy tín, minh bạch.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu từ chuyên viên, chuyên viên chính đến chuyên viên cao cấp

2. Vị trí tuyển dụng:

Các nghiệp vụ: Kinh doanh ngoại tệ; Trái phiếu chính phủ; Phái sinh hàng hóa; Phái sinh lãi suất; Kế hoạch và phân tích kinh doanh; Nhân viên chăm sóc khách hàng; Quản lý ứng dụng kênh dịch vụ và thanh toán; Quản trị dữ liệu và báo cáo quản trị; Tích hợp hệ thống; Phát triển ứng dụng lớp giữa; Bảo trì và hỗ trợ ứng dụng; Quản lý dự án công nghệ thông tin; Quản lý hạ tầng công nghệ thông tin; An ninh và quản lý rủi ro công nghệ thông tin; Lái xe; Thẩm định tín dụng; Hỗ trợ tín dụng; Quản lý rủi ro hoạt động; Xử lý nợ; Quản lý rủi ro tích hợp; Định chế tài chính kiêm phiên dịch tiếng Anh; Mua sắm tài sản.

3. Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 06-8-2017.

5. Mô tả công việc và cách thức nộp hồ sơ dự tuyển: Xem chi tiết tại website: tuyendung.vietinbank.vn.

Video