Truyền thống - Hiện tại

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam

TCCSĐT - Năm 2015, cả nước trân trọng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01-07-1915 - 01-07-2015), người có nhiều công lao to lớn đối với phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động cả nước noi theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự khởi đầu công cuộc đổi mới đất nước

TCCSĐT - Từ tổng kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thiết kế đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước... khởi đầu cho công cuộc đổi mới đất nước ta.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh và những dấu ấn bước ngoặt đối với nền kinh tế Việt Nam

TCCSĐT - Trong cuộc đời hoạt động sôi nổi, nhiệt huyết của mình, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có nhiều đóng góp to lớn đối với Đảng và dân tộc. Một trong những đóng góp quan trọng, để lại dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp cách mạng nước ta, đó là các quan điểm chỉ đạo, những việc làm sâu sát, cụ thể của đồng chí đối với các giai đoạn bước ngoặt của nền kinh tế Việt Nam.

Cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp đổi mới tham mưu “trúng, đúng, hiệu quả”

TCCSĐT - Cách đây 50 năm, ngày 22-6-1965, các cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp được thành lập nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ xây dựng, phát triển của Binh chủng Tăng - Thiết giáp và yêu cầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh sức mạnh của chiến tranh nhân dân huyền thoại

TCCSĐT - Trong nhiều giai đoạn lịch sử, Trường Sơn luôn là chỗ dựa và căn cứ để kháng chiến chống xâm lược, là nơi hội tụ và dấy binh của nghĩa quân chống ách thống trị.

Một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm hậu cần Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975

TCCSĐT - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với thắng lợi quyết định của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mãi mãi là một chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử giữ nước của dân tộc ta. Kết quả đó có sự đóng góp to lớn của công tác bảo đảm hậu cần cho các chiến dịch. Trong đó, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác hậu cần đóng vai trò là nhân tố quyết định thắng lợi.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt với Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh

TCCSĐT - Đồng chí Hoàng Quốc Việt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nhà lãnh đạo của Đảng và giai cấp công nhân nước ta, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Bắc Ninh.

Chiến thắng Núi Thành: Thành công từ công tác tư tưởng

TCCSĐT - Ngày 26-5-1965, ngay sau khi quân viễn chinh Mỹ đặt chân đến miền Nam Việt Nam chưa đầy 3 tháng, một đại đội địa phương tỉnh Quảng Nam đã diệt gọn một đại đội thủy quân lục chiến Mỹ bằng một trận tập kích bất ngờ tại Núi Thành, Quảng Nam. Một trong những nguyên nhân chính làm nên thắng lợi lịch sử trên là công tác tư tưởng đã phát huy tốt vai trò trong chuyển hóa sức mạnh chính trị tinh thần thành sức mạnh tổng hợp to lớn để đánh bại kẻ thù có ưu thế hơn ta về nhiều mặt.

Sự tương đồng giữa chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến dịch Điện Biên Phủ

TCCSĐT - Diễn ra sau chiến dịch Điện Biên Phủ đúng 21 năm, chiến dịch Hồ Chí Minh có sự tương đồng, kế thừa và phát triển lên tầm cao mới.

Hội Cựu chiến binh Điện Biên: Chăm lo giáo dục truyền thống, thắp sáng niềm tin cho tuổi trẻ

TCCSĐT - Niềm vinh dự và tự hào của tuổi trẻ Điện Biên là được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, nơi có chiến thắng đi vào lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

/ / Xem tiếp

Mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân

TCCS - Thực hiện Quyết nghị của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2-1930: “Ban Trung ương có thể xuất bản một tờ tạp chí lý luận và ba tờ báo tuyên truyền”, tròn 85 năm trước, ngày 5-8-1930, Tạp chí Đỏ - tiền thân của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - ngày nay, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập và là chủ bút, ra mắt bạn đọc số đầu tiên!

VIDEO