Truyền thống - Hiện tại

Sôi sục những ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên - Huế trong những ngày mùa Thu tháng Tám năm 1945 lịch sử có vị trí vô cùng đặc biệt, góp phần quyết định sự thành công của cách mạng trong cả nước bởi Huế vừa là kinh đô của Nhà nước phong kiến Việt Nam, vừa là thủ phủ của chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim và là nơi đặt cơ quan cai trị của quân đội Nhật.

Nhớ lại ngày làm việc đầu tiên của cơ quan thông tấn quốc gia

Nhắc đến Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hẳn nhiều người sẽ nhớ đến ngày truyền thống 15-9. Tuy nhiên, trong tháng Tám, có một sự kiện rất quan trọng đối với ngành, đó là ngày 23-8-1945, ngày làm việc đầu tiên của cơ quan thông tấn quốc gia.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ “trong sáng như bầu trời không gợn bóng mây”

TCCSĐT - Nhìn lại và đánh giá một cách tổng quát mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói mối quan hệ giữa hai nước “trong sáng như bầu trời không gợn bóng mây”.

Đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh cho sự nghiệp đổi mới đất nước

TCCSĐT - Những thành tựu bước đầu của thời kỳ đổi mới ở nước ta (1986-1991) có ý nghĩa tạo nền tảng cho sự nghiệp đổi mới tiến lên chủ nghĩa xã hội cho những năm tiếp theo. Thành công đó gắn liền với tên tuổi của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Khắc phục ảnh hưởng của tư tưởng lạc hậu trong xây dựng con người Việt Nam mới hiện nay

TCCSĐT - Con người Việt Nam mới mà chúng ta đang xây dựng là con người phát triển toàn diện. Quá trình xây dựng con người mới đồng thời là quá trình đấu tranh loại bỏ những gì lạc hậu, phản tiến bộ, đó là một cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt; trên bình diện tư tưởng nó biểu hiện ở cuộc đấu tranh nhận diện và loại bỏ ảnh hưởng của tư tưởng lạc hậu cản trở sự phát triển của con người.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam

TCCSĐT - Năm 2015, cả nước trân trọng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01-07-1915 - 01-07-2015), người có nhiều công lao to lớn đối với phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động cả nước noi theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự khởi đầu công cuộc đổi mới đất nước

TCCSĐT - Từ tổng kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thiết kế đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước... khởi đầu cho công cuộc đổi mới đất nước ta.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh và những dấu ấn bước ngoặt đối với nền kinh tế Việt Nam

TCCSĐT - Trong cuộc đời hoạt động sôi nổi, nhiệt huyết của mình, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có nhiều đóng góp to lớn đối với Đảng và dân tộc. Một trong những đóng góp quan trọng, để lại dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp cách mạng nước ta, đó là các quan điểm chỉ đạo, những việc làm sâu sát, cụ thể của đồng chí đối với các giai đoạn bước ngoặt của nền kinh tế Việt Nam.

Cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp đổi mới tham mưu “trúng, đúng, hiệu quả”

TCCSĐT - Cách đây 50 năm, ngày 22-6-1965, các cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp được thành lập nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ xây dựng, phát triển của Binh chủng Tăng - Thiết giáp và yêu cầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh sức mạnh của chiến tranh nhân dân huyền thoại

TCCSĐT - Trong nhiều giai đoạn lịch sử, Trường Sơn luôn là chỗ dựa và căn cứ để kháng chiến chống xâm lược, là nơi hội tụ và dấy binh của nghĩa quân chống ách thống trị.

/ / Xem tiếp

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015).

VIDEO