Truyền thống - Hiện tại

Nâng cao lòng tự hào và niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh

TCCSĐT - Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua, nhân dân ta đã vượt qua chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn, gian khổ để giành được những thắng lợi thật vẻ vang. Với Cương lĩnh và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp trong cả nước.

Binh chủng Tăng - Thiết giáp phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

TCCSĐT - Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quân sự, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân để tạo những bước chuyển biến vững chắc trên các mặt công tác, tạo được niềm tin lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện.

“Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ” - sự kết nối truyền thống và hiện đại

TCCSĐT - Thế kỷ XX ghi nhận một sự kiện chấn động toàn thế giới: Mỹ - một đế quốc sừng sỏ, đã thất bại trước dân tộc Việt Nam đất không rộng, người không đông. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng - Mỹ thua vì không hiểu văn hóa Việt Nam, là có sức thuyết phục nhất.

“Những chiếc tàu không số” của Đường Hồ Chí Minh trên biển - biểu hiện tập trung của bản lĩnh chính trị và chủ nghĩa anh hùng cách mạng

TCCSĐT - Cùng với việc xẻ dọc Trường Sơn mở Đường mòn Hồ Chí Minh, từ tháng 7-1959, một con đường Bắc - Nam xuyên biển được bí mật chuẩn bị. Đoàn 759 - đoàn tàu không số (Lữ đoàn 125), là lực lượng vận tải chiến lược trên con đường biển đó, đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết lên những trang sử vàng của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Hoàng Sâm - Người đội trưởng xuất sắc của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

TCCSĐT - Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, với lòng yêu nước, khi mới 12 tuổi, Trần Văn Kỳ sớm tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1928, khi học tại Thái Lan, biết Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở đây, Trần Văn Kỳ chủ động tìm gặp và sau đó được Người chọn làm liên lạc viên.

Dấu ấn Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những chiến công chói lọi của Quân đội nhân dân Việt Nam

TCCSĐT - Trên chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vinh quang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp để lại dấu ấn sâu đậm. Tên tuổi Đại tướng gắn liền với những chiến công chói lọi của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX.

Tư tưởng chỉ đạo thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Giá trị lịch sử và hiện thực

TCCSĐT - Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân (gọi tắt là Chỉ thị) và sự ra đời của đội quân công nông - “đội quân đàn anh” của các lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam - là sự phát triển tất yếu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX do Đảng ta lãnh đạo.

Trọng dụng nhân tài và chính sách xây dựng đội ngũ quan lại vững mạnh dưới thời vua Lê Thánh Tông

TCCSĐT - Lê Thánh Tông lên ngôi vua đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của lịch sử dân tộc. Ông đã dựa vào những điều kiện mới của đất nước để tiến hành hàng loạt chính sách lớn, quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự, văn hoá, giáo dục, trong đó, quan trọng nhất là chính sách đối với quan lại.

Vấn đề con người và chính sách xã hội đối với con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ. Đó là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những tư tưởng, tình cảm, đạo đức, nhân cách, tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân; xuyên suốt và bao trùm trong đó là vấn đề con người và chính sách xã hội đối với con người.

Đồng chí Lê Hồng Phong - Người Cộng sản kiên cường

TCCSĐT - Trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, biết bao chiến sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ sự nghiệp cách mạng của đảng, giữ vững khí tiết của người Cộng sản… Một trong số đó là đồng chí Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất.

/ / Xem tiếp

Nâng cao tính lý luận, tính chính trị để Tạp chí Cộng sản mãi xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị hàng đầu của Đảng

TCCSĐT - Ngày 19-01-2015, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Tạp chí Cộng sản. Trân trọng giới thiệu bài phát biểu với bạn đọc.

VIDEO