Truyền thống - Hiện tại

Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Ngày hội phát huy truyền thống yêu nước và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

TCCSĐT - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam đã để lại một chân lý, một quy luật, một truyền thống vẻ vang là dựng nước phải đi đôi với giữ nước, xây dựng đất nước phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 hằng năm cũng là dịp biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của nhân dân ta bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc thiêng liêng của Tổ quốc.

“Mãi mãi biết ơn Đảng, ơn Bác Hồ và đồng đội”

TCCSĐT - Đó là lời chia sẻ mộc mạc của cựu chiến binh Lâm Văn Bảng, một trong 10 gương mặt “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014”, người có công đầu trong xây dựng Bảo tàng chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày, một “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trận đầu ra quân đánh thắng của bộ đội Tăng - Thiết giáp

TCCSĐT - Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của quân và dân ta, bộ đội Tăng - Thiết giáp đã vinh dự được góp phần tham gia chiến đấu và giành thắng lợi giòn giã ở Làng Vây, trên chiến trường Đường 9 - Khe Sanh, mở đầu truyền thống vẻ vang “Đã ra quân là đánh thắng”.

Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của các triều đại phong kiến Việt Nam qua nghiên cứu luật “hồi tỵ”

TCCSĐT - Nghiên cứu cải cách hành chính dưới triều vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mệnh, chúng ta thấy có nhiều quy định về luật “hồi tỵ”, mà việc thực hiện nghiêm túc trong thời kỳ đó đã mang lại những kết quả thiết thực. Có thể tham khảo những nội dung này cho công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Nâng cao lòng tự hào và niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh

TCCSĐT - Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua, nhân dân ta đã vượt qua chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn, gian khổ để giành được những thắng lợi thật vẻ vang. Với Cương lĩnh và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp trong cả nước.

Binh chủng Tăng - Thiết giáp phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

TCCSĐT - Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quân sự, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân để tạo những bước chuyển biến vững chắc trên các mặt công tác, tạo được niềm tin lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện.

“Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ” - sự kết nối truyền thống và hiện đại

TCCSĐT - Thế kỷ XX ghi nhận một sự kiện chấn động toàn thế giới: Mỹ - một đế quốc sừng sỏ, đã thất bại trước dân tộc Việt Nam đất không rộng, người không đông. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng - Mỹ thua vì không hiểu văn hóa Việt Nam, là có sức thuyết phục nhất.

“Những chiếc tàu không số” của Đường Hồ Chí Minh trên biển - biểu hiện tập trung của bản lĩnh chính trị và chủ nghĩa anh hùng cách mạng

TCCSĐT - Cùng với việc xẻ dọc Trường Sơn mở Đường mòn Hồ Chí Minh, từ tháng 7-1959, một con đường Bắc - Nam xuyên biển được bí mật chuẩn bị. Đoàn 759 - đoàn tàu không số (Lữ đoàn 125), là lực lượng vận tải chiến lược trên con đường biển đó, đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết lên những trang sử vàng của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Hoàng Sâm - Người đội trưởng xuất sắc của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

TCCSĐT - Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, với lòng yêu nước, khi mới 12 tuổi, Trần Văn Kỳ sớm tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1928, khi học tại Thái Lan, biết Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở đây, Trần Văn Kỳ chủ động tìm gặp và sau đó được Người chọn làm liên lạc viên.

Dấu ấn Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những chiến công chói lọi của Quân đội nhân dân Việt Nam

TCCSĐT - Trên chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vinh quang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp để lại dấu ấn sâu đậm. Tên tuổi Đại tướng gắn liền với những chiến công chói lọi của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX.

/ / Xem tiếp

Tinh thần cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đời đời bất diệt

Trong không khí đầu năm mới Ất Mùi, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng; huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ kỷ niệm 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2015. Tại đây, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc ta. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Lễ kỷ niệm trên.

VIDEO