Truyền thống - Hiện tại

Tư tưởng chỉ đạo thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Giá trị lịch sử và hiện thực

TCCSĐT - Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân (gọi tắt là Chỉ thị) và sự ra đời của đội quân công nông - “đội quân đàn anh” của các lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam - là sự phát triển tất yếu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX do Đảng ta lãnh đạo.

Trọng dụng nhân tài và chính sách xây dựng đội ngũ quan lại vững mạnh dưới thời vua Lê Thánh Tông

TCCSĐT - Lê Thánh Tông lên ngôi vua đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của lịch sử dân tộc. Ông đã dựa vào những điều kiện mới của đất nước để tiến hành hàng loạt chính sách lớn, quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự, văn hoá, giáo dục, trong đó, quan trọng nhất là chính sách đối với quan lại.

Vấn đề con người và chính sách xã hội đối với con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ. Đó là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những tư tưởng, tình cảm, đạo đức, nhân cách, tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân; xuyên suốt và bao trùm trong đó là vấn đề con người và chính sách xã hội đối với con người.

Đồng chí Lê Hồng Phong - Người Cộng sản kiên cường

TCCSĐT - Trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, biết bao chiến sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ sự nghiệp cách mạng của đảng, giữ vững khí tiết của người Cộng sản… Một trong số đó là đồng chí Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất.

Một số biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

TCCSĐT - Là một thiết chế xã hội cơ bản, gia đình với chức năng và những giá trị văn hoá, bao giờ cũng là nền tảng của đời sống mỗi cá nhân và cộng đồng. Văn hóa gia đình là thành lũy đầu tiên và cũng là cuối cùng lưu giữ và phát triển văn hóa xã hội, văn hóa dân tộc.

Từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam - Bài học về chuẩn bị lực lượng và chớp thời cơ lịch sử

TCCSĐT - Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đưa nhân dân Nga sang kỷ nguyên mới - từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Lần đầu tiên trên thế giới, xuất hiện một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Chín bảy năm nhìn lại, vẫn thấy sức sống bất diệt của Cách mạng Tháng Mười và tư tưởng của Lê-nin, nhất là về vấn đề chuẩn bị lực lượng và chớp thời cơ lịch sử, những kinh nghiệm đó luôn được nghiên cứu, vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh của Việt Nam.

Phát huy vai trò của đồng bào Khmer trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nam Bộ

TCCSĐT - Đồng bào Khmer là những người có nhiều công lao trong công cuộc cải tạo, phát triển và bảo vệ vùng đất Tây Nam Bộ. Đồng bào Khmer cũng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở khu vực Tây Nam Bộ nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Ban Đối ngoại Trung ương: 65 năm vững bước, trưởng thành

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương (01-11-1949-01-11-2014), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã có bài viết đánh giá về chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của Ban Đối ngoại Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết:

Tỏa sáng tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”

TCCSĐT - Cách đây tròn 60 năm, các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Sự kiện lịch sử đó mở ra một thời kỳ mới vẻ vang trong lịch sử nghìn năm văn hiến của Thăng Long - Hà Nội.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng: Những dấu ấn còn mãi

TCCSĐT - Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng - nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) với những cống hiến xuất sắc của Cụ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc thể hiện trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong giai đoạn Cụ tham gia Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, là một trong những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử cận hiện đại của Việt Nam.

/ / Xem tiếp

Bài học kinh nghiệm về tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong gần 30 năm đổi mới

TCCS - Lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là một nguyên tắc cơ bản, bảo đảm cho quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

VIDEO