Truyền thống - Hiện tại

Hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

TCCSĐT - Hậu phương là nơi dự trữ tiềm lực của chiến tranh cả về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật, là nguồn chi viện nhân lực, vật lực, là chỗ dựa tinh thần, nơi cổ vũ động viên chiến thắng của tiền tuyến, là nhân tố hết sức quan trọng, mang tính quyết định sự thành bại của chiến tranh.

Tinh thần quật khởi Ngày Nam bộ kháng chiến và sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước hiện nay

TCCSĐT - Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 23-9-1945, trước dã tâm xâm lược của kẻ thù, nhân dân Nam Bộ đã anh dũng đứng lên nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc chống thực dân Pháp. Thời gian trôi qua, lịch sử vận động phát triển song bài học về tinh thần quật khởi “Ngày Nam bộ kháng chiến” vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước hiện nay.

Sân bay Lũng Cò - sân bay đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

TCCSĐT - Bảy mươi năm qua, từ một sân bay dã chiến nhỏ bé, chúng ta đã có hàng chục sân bay (cả quân sự và dân dụng) hiện đại ở khắp cả nước, tạo thành một mạng lưới hàng không vững chắc, góp phần quan trọng bảo vệ vùng trời, phát triển kinh tế, giao lưu với thế giới.

Sôi sục những ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên - Huế trong những ngày mùa Thu tháng Tám năm 1945 lịch sử có vị trí vô cùng đặc biệt, góp phần quyết định sự thành công của cách mạng trong cả nước bởi Huế vừa là kinh đô của Nhà nước phong kiến Việt Nam, vừa là thủ phủ của chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim và là nơi đặt cơ quan cai trị của quân đội Nhật.

Nhớ lại ngày làm việc đầu tiên của cơ quan thông tấn quốc gia

Nhắc đến Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hẳn nhiều người sẽ nhớ đến ngày truyền thống 15-9. Tuy nhiên, trong tháng Tám, có một sự kiện rất quan trọng đối với ngành, đó là ngày 23-8-1945, ngày làm việc đầu tiên của cơ quan thông tấn quốc gia.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ “trong sáng như bầu trời không gợn bóng mây”

TCCSĐT - Nhìn lại và đánh giá một cách tổng quát mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói mối quan hệ giữa hai nước “trong sáng như bầu trời không gợn bóng mây”.

Đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh cho sự nghiệp đổi mới đất nước

TCCSĐT - Những thành tựu bước đầu của thời kỳ đổi mới ở nước ta (1986-1991) có ý nghĩa tạo nền tảng cho sự nghiệp đổi mới tiến lên chủ nghĩa xã hội cho những năm tiếp theo. Thành công đó gắn liền với tên tuổi của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Khắc phục ảnh hưởng của tư tưởng lạc hậu trong xây dựng con người Việt Nam mới hiện nay

TCCSĐT - Con người Việt Nam mới mà chúng ta đang xây dựng là con người phát triển toàn diện. Quá trình xây dựng con người mới đồng thời là quá trình đấu tranh loại bỏ những gì lạc hậu, phản tiến bộ, đó là một cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt; trên bình diện tư tưởng nó biểu hiện ở cuộc đấu tranh nhận diện và loại bỏ ảnh hưởng của tư tưởng lạc hậu cản trở sự phát triển của con người.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam

TCCSĐT - Năm 2015, cả nước trân trọng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01-07-1915 - 01-07-2015), người có nhiều công lao to lớn đối với phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động cả nước noi theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự khởi đầu công cuộc đổi mới đất nước

TCCSĐT - Từ tổng kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thiết kế đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước... khởi đầu cho công cuộc đổi mới đất nước ta.

/ / Xem tiếp

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng

Ngày 05-10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.

VIDEO