Thứ Tư, 23/1/2019
Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2018
4/1/2018 16:11' Gửi bài này In bài này

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ; các đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành ở Trung ương; cùng tập thể lãnh đạo, đại diện cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tập đoàn.

 

 Toàn cảnh Hội nghị.


Năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, Tập đoàn cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch, bảo đảm cung ứng điện cho quốc gia và phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2017. Đồng thời, EVN quản lý, vận hành an toàn hệ thống điện; công suất các nguồn điện hòa lưới phát điện vượt kế hoạch năm, hoàn thành nhiều công trình lưới điện trọng điểm cấp điện cho thành phố Hà Nội và các phụ tải lớn; thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu tổn thất điện năng, năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện; chất lượng phục vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng có bước đột phá góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; sản xuất, kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, khoa học - công nghệ và môi trường, thông tin tuyên truyền và quan hệ cộng đồng đều hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của năm. Trong đó, đạt và vượt một số chỉ tiêu chính như:

- Điện sản xuất và mua của Tập đoàn đạt 192,45 tỷ kWh, tăng 8,6% so với năm 2016; điện thương phẩm toàn quốc đạt 174,05 tỷ kWh, tăng 8,92%. Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đạt 78,69/100 điểm, tăng 32 bậc so với năm trước, đứng ở vị trí 64/190 quốc gia/nền kinh tế.

- Độ tin cậy cung cấp điện năm 2017 tăng đáng kể so với năm 2016: tổng thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) là 1.077 phút, giảm 35%; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 9,7 lần/khách hàng, giảm 7,5%; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,38 lần/khách hàng, giảm 8,5%; tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn thực hiện 7,47%, thấp hơn 0,13% so với kế hoạch.

- EVN bổ sung thêm 2.135 MW cho hệ thống điện, đạt 130% kế hoạch đề ra. Về lưới điện, 239 công trình lưới điện từ cấp điện áp 110 - 500 kV đã hoàn thành với tổng khối lượng 2.160 km đường dây và công suất TBA trên 15.500 MVA.

- Trong năm qua, EVN đảm nhận cấp điện cho 11/12 huyện đảo trên cả nước sau khi tiếp nhận quản lý cấp điện tại các huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), Cồn Cỏ (Quảng Trị).

- Về hiệu quả tài chính, EVN tiếp tục bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước, tổng giá trị tài sản hợp nhất toàn EVN ước tính đến cuối năm 2017 là 707.270 tỷ đồng (tăng 15.053 tỷ đồng so với năm 2016), trong đó vốn chủ sở hữu là 216.510 tỷ đồng (tăng 11.275 tỷ đồng).

- EVN đang tiếp tục thực hiện lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020. Riêng năm 2017, công tác thoái, giảm vốn của Tập đoàn và các đơn vị đạt hiệu quả cao. Cụ thể, kết quả thực hiện thoái, giảm vốn tại 8 công ty cổ phần với giá trị phải thoái/giảm vốn là 269,54 tỷ đồng, giá trị thu về 386,58 tỷ đồng, thặng dư 117 tỷ đồng.

Hội nghị đề ra các mục tiêu chủ yếu trong năm 2018: Bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; bảo đảm tiến độ và đưa vào vận hành các dự án nguồn và lưới điện theo kế hoạch; tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp; tăng cường công tác đạo tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học - công nghệ; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh, doanh có lợi nhuận.

Căn cứ những mục tiêu nêu trên, Hội nghị thống nhất và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp chủ yếu. Trước mắt, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của nhân dân; bảo đảm tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình nguồn và lưới điện, đặc biệt là các dự án phục vụ cấp điện cho miền Nam; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; tổ chức thực hiện toàn diện và hiệu quả chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng năng suất lao động. Gắn liền với đó, EVN tiếp tục chú trọng đến việc làm, đời sống người lao động; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng; tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Điện của Chính phủ; đề cao công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

 

 Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Tại Hội nghị Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu ghi nhận và biểu dương cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Tập đoàn đã đoàn kết, nỗ lực lao động, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách được giao, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đồng thời, đồng chí nêu ra một số hạn chế của EVN trong giai đoạn vừa qua, nhất là trong lĩnh vực sản xuất cung ứng điện và đầu tư xây dựng. Phó Thủ tướng chỉ đạo EVN, trong năm 2018, cần tiếp tục khẳng định vị trí vai trò là tập đoàn nhà nước giữ vai trò chủ đạo thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại Tập đoàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng lực cạnh tranh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành, nhất là tài chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất người dân, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát triển ngành điện đi đôi với bảo vệ môi trường; không ngừng phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên./.

Tin, ảnh: Đình Quyết

Video