Thứ Tư, 23/1/2019
Một số giải pháp lãnh đạo sản xuất kinh doanh hiệu quả: Kinh nghiệm từ Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang
20/12/2017 23:10' Gửi bài này In bài này
Công nhân Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra thông số kỹ thuật tại Trạm biến áp 110 kV, xã Lưỡng Vượng (thành phố Tuyên Quang). Nguồn: baotuyenquang.com.vn
Với nhiệm vụ trọng tâm là cung ứng điện đảm bảo an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo các chi bộ chủ động đề ra các giải pháp nhằm tăng sản lượng điện thương phẩm, tăng doanh thu, giảm chi phí sản xuất, giảm tổn thất điện năng. Công ty tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện ở thành thị và nông thôn. Liên tục trong những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra, cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, năm 2017, sản lượng điện thương phẩm của đơn vị đạt khoảng 740 triệu kWh, tăng 12% lần so với năm 2016. Doanh thu bán điện đạt trên 1100 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 14 triệu đồng/tháng, nộp ngân sách nhà nước trên 2,13 tỷ đồng.

Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, những năm qua, Công ty đã được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao thực hiện đầu tư trên 250 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp hệ thống lưới điện với 24 hạng mục công trình xây dựng cơ bản, trong đó xây dựng 104 trạm biến áp phân phối; xây dựng trên 81km đường dây trung thế; xây dựng và cải tạo trên 891km đường dây hạ thế. Nhờ đó, chất lượng điện ngày càng được nâng lên, giảm sự cố, thời gian mất điện. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện ngày một tăng. Hiện nay, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 98%. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Công ty đã đầu tư, sửa chữa cải tạo lưới điện đảm bảo tiêu chí về điện cho 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong kế hoạch năm 2017.

Bên cạnh việc tập trung quyết liệt cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn được đơn vị chú trọng. Nhiều năm qua, Đảng ủy Công ty đã luôn bố trí cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt đi học các lớp lý luận chính trị. Công ty còn phối hợp với các trường đại học, cao đẳng đào tạo cho cán bộ, công nhân học đại học, cao đẳng các chuyên ngành nâng cao trình độ.

Đảng ủy Công ty luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trong cán bộ, đảng viên, nhất là đoàn viên, thanh niên, nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty được xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu; hàng năm, 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ qua đạt kết quả tốt. Đã có trên 7 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó đã kết nạp được 5 đảng viên mới.

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang đề ra là: tập trung lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng đầy đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh. Đảng bộ Công ty tiếp tục đổi mới công nghệ ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác quản lý vận hành lưới điện, công tác xây dựng, sửa chữa, đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, liên tục. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện đổi mới khoán công việc đến người lao động, để nâng cao trách nhiệm, năng suất, chất lượng công việc.

Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang đã rút ra được những bài học kinh nghiệm là chú trọng xây dựng Đảng là then chốt; tập trung quyết liệt cho chiến lược sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất; luôn lấy khách hàng, chất lượng, an toàn, hiệu quả làm động lực. Những kết quả, bài học kinh nghiệm trên là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Công ty tiếp tục phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn trong nhiệm kỳ tới./.

Ánh Tuyết

Video