Chủ Nhật, 19/5/2019
1

Tiêu điểm

Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10 ( Khóa XII)

TCCSĐT - Sáng 18-5-2019, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có Bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng trên:

Video