Thứ Tư, 20/3/2019
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông, Công ty điều hành đường ống Tây Nam và Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc
11/4/2018 21:8' Gửi bài này In bài này

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Đinh Văn Sơn, Phan Ngọc Trung - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Thập; Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan; đại diện lãnh đạo, trưởng các phòng, ban chuyên môn, văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

 Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng triển khai dự án của tập thể Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông và Công ty điều hành đường ống Tây Nam.


Tại Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông, Tổng giám đốc Trần Hồng Nam đã thay mặt Ban lãnh đạo công ty báo cáo với đồng chí Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác khái quát về quá trình hình thành và phát triển của dự án Biển Đông 01 cũng như quy mô, công tác quản trị, chính sách với người lao động của Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông trong những năm qua. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những năm gần đây, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, quý I năm 2018, phương hướng kế hoạch của năm 2018 và những năm tiếp theo. Biển Đông 01 là Dự án nước sâu, nhiệt độ cao, áp suất cao có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, dự án thực hiện chủ yếu do các đơn vị trong ngành, do người Việt Nam điều hành quản lý. Lúc cao điểm có trên 5 nghìn lao động thi công nhưng đã đạt trên 21 triệu giờ công an toàn cho toàn bộ Dự án.

Tổng giám đốc Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông Trần Hồng Nam cho biết, công ty trong kế hoạch trọng tâm năm 2018 vẫn quán triệt văn hóa an toàn và hiệu quả trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh; Tiếp tục cải tiến, quy chuẩn hóa công tác quản trị của công ty, đạt chứng chỉ ISO HSEQ; Tăng cường nghiên cứu để gia tăng hệ số thu hồi của các vỉa dầu khí, thực hiện các công tác can thiệp giếng để đảm bảo mục tiêu sản lượng; Tối ưu hóa công tác khai thác theo lịch điều động từ thị trường Khí/điện (PVGAS) và lịch xuất bán Condensate; Phối hợp chặt chẽ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và GPEPI bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tổng giám đốc Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông Trần Hồng Nam nhấn mạnh các kiến nghị với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn ở vùng nước sâu xa bờ; Tập đoàn và GPEPI thúc đẩy xử lý các tồn đọng liên quan tới PSC(s) nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa công tác vận hành khai thác của công ty; Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ cứng về nghiệp vụ, trở thành đơn vị khai thác dầu khí thượng nguồn mạnh của Tập đoàn, sẵn sàng cho các sứ mệnh mới của Tập đoàn. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông thay mặt Tập đoàn để tiếp tục khai thác các mỏ khi hết hạn các PSC(s) trong thời gian tới, triển khai thêm vai trò điều hành các lô Dầu khí làm công tác địa chấn, địa vật lý, nghiên cứu địa chất và khoan thăm dò…

 

 Toàn cảnh buổi làm việc giữa Tập đoàn Dầu khí Việt nam và Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông.


Kết luận buổi làm việc với Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của tập thể, các thế hệ công ty, niềm tự hào của ngành Dầu khí, đã từng bước làm chủ công nghệ, tự làm chủ dự án, xây dựng mô hình vận hành, điều hành hiệu quả, chuyên nghiệp. Công ty đã có bước phát triển dài, xây dựng được đội ngũ cán bộ, kỹ sư toàn diện. Đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng mong muốn, công ty điều hành Dầu khí Biển Đông nghiên cứu tiến tới chuyên nghiệp hoá hơn nữa, nâng cao chất lượng, tái cơ cấu, nâng cao khả năng quản trị, phải trở thành nhà điều hành dầu khí chuyên nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn ủng hộ Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông trên tinh thần sẵn sàng giao nhiệm vụ mới, để công ty tham gia nhiều “mặt trận”, tận dụng đội ngũ cán bộ, kỹ sư giỏi, được đào tạo qua dự án Biển Đông 01.

Tại buổi làm việc với Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc và Công ty điều hành đường ống Tây Nam, Tổng giám đốc Công ty điều hành đường ống Tây Nam Đỗ Khang Ninh cho biết, với công ty - Chi nhánh Tập đoàn, được thành lập năm 2015, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), mục tiêu vận chuyển khí tự nhiên từ các Lô B, 48/95, 52/97 cung cấp khí cho các nhà máy điện tại Ô Môn, Kiên Giang, bổ sung khí cho cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

Hiện Công ty điều hành đường ống Tây Nam đã hoàn thành công tác thiết kế FEED và dự toán công trình, báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ còn chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thủ tục phê duyệt, với công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã định vị và cắm mốc ranh, các địa phương chấp thuận quy hoạch đất vào tháng 02-2018; đối với hợp đồng EPC, dự kiến sẽ tổ chức triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu EPC theo Luật Đấu thầu 2013 từ tháng 5 đến tháng 10-2018.

Tổng giám đốc Công ty điều hành đường ống Tây Nam Đỗ Khang Ninh nhấn mạnh các kiến nghị với Tập đoàn, để đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành vào quý IV năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể trong tháng 4-2018; PVN phê duyệt tiến độ chuỗi dự án để làm cơ sở triển khai dự án; các bên đẩy nhanh đàm phán các thoả thuận thương mại để sớm có Quyết định đầu tư cuối cùng (FID) trong tháng 7-2018.
Tổng giám đốc Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc Lê Ngọc Sơn đã thay mặt ban lãnh đạo công ty báo cáo đoàn công tác tình hình triển khai dự án khí Lô B, quy mô dự án rất lớn, khối lượng CPP hơn 22 ngàn tấn, 52 giàn trung chuyển/giàn đầu giếng, 911 giếng khai thác. Tổng giám đốc Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh dự án phát triển khí Lô B với mục tiêu: triển khai thực hiện thành công dự án trọng điểm, đảm bảo mục tiêu khai thác dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2021, cung cấp khí an toàn, ổn định và hiệu quả trong ít nhất 20 năm, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước đồng thời đảm bảo lợi nhuận cho các đối tác; làm chủ công nghệ phát triển mỏ phi truyền thống theo phương thức lan toả tương tự như ở vịnh Thái Lan; làm chủ công nghệ khoan giếng thân nhỏ đảm bảo an toàn, hiệu quả; đảm bảo sẵn sàng cho công tác vận hành khai thác và vận hành hệ thống khai thác an toàn với hệ số làm việc cao.

Đến nay, Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc đã thực hiện các công tác nghiên cứu, công tác thiết kế địa chất; lập chiến lược cho khoan và chuẩn bị hồ sơ cho các gói thầu khoan; khảo sát căn cứ hậu cần tại Kiên Giang; chuẩn bị các gói thầu EPCI các giàn công nghệ trung tâm và giàn nhà ở, giàn thu gom/giàn đầu giếng và các đường ống nội mỏ, kho nổi chứa condensate.

Tổng giám đốc Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc Lê Ngọc Sơn nêu rõ các kiến nghị Tập đoàn sớm đốc thúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực tham gia vào chuỗi dự án, thúc đẩy đàm phán với các bên nhà thầu nước ngoài để sớm ký kết thoả thuận thương mại của dự án khí Lô B; Tập đoàn sớm quyết định phương án thu xếp vốn cuối cùng cho dự án. Về quản trị công ty, Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc kiến nghị về phương án phân cấp tối đa và linh hoạt cho công ty để chủ động trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ; uỷ quyền cho Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc được thay mặt Tập đoàn thực hiện các quyền lợi và trách nhiệm của Tập đoàn với vai trò là nhà đầu tư dự án; ban hành chế độ đãi ngộ nhân viên tương xứng với quy mô dự án.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh, lãnh đạo Tập đoàn, trưởng các ban chuyên môn Tập đoàn đã cùng lãnh đạo Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông, Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc, Công ty điều hành đường ống Tây Nam trao đổi, thảo luận, tìm các hướng đi, các giải pháp cụ thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác tái cơ cấu, triển khai dự án đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ của năm 2018 và các năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc với Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc và Công ty điều hành đường ống Tây Nam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng triển khai dự án của tập thể Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc và Công ty điều hành đường ống Tây Nam. Đồng chí nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của dự án khí Lô B và yêu cầu Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, các Ban chuyên môn Tập đoàn, tập thể Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc và Công ty điều hành đường ống Tây Nam phải quyết liệt hơn nữa, để thúc đẩy dự án đúng tiến độ. Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc và Công ty điều hành đường ống Tây Nam tập trung làm tốt vai trò nhà điều hành, phải có chiến lược, kế hoạch, quản trị tốt, xác lập niềm tin với nhà đầu tư.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trần Sỹ Thanh nhắc nhở, từ các kiến nghị của Công ty điều hành Dầu khí Biển Đông, Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc, các ban chuyên môn nghiên cứu, xây dựng chính sách tiền lương trong điều kiện cho phép để giữ nguồn nhân lực chất lượng cao./.

PVN

Video