Thứ Ba, 19/2/2019
Hội thảo xuất bản sách "Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước"
16/3/2017 21:19' Gửi bài này In bài này

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; TS. Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Tham gia Hội thảo có các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ biên soạn sách.

 
Toàn cảnh Hội thảo 

Cuốn sách “Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước” có kết cấu 3 chương, 10 mục. Trong đó, chương I: Quảng Ninh trước ngưỡng cửa của công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; chương II: Quảng Ninh thực thi và phát triển đường lối của Đảng - thành tựu, hạn chế và những bài học chủ yếu của 30 năm đổi mới; chương III: Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, hiệu quả từ thành tựu 30 năm đổi mới. Đây là kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, với sự tham gia trách nhiệm của các ban đảng Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh… và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổng kết các vấn đề lớn về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và về 8 mối quan hệ lớn theo “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta.

Cuốn sách sẽ là tài liệu có ý nghĩa chính trị quan trọng để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và sự hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân Quảng Ninh; đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về Quảng Ninh của độc giả trong và ngoài nước; đồng thời, là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; là sự tri ân đối với thế hệ đi trước và toàn thể nhân dân Quảng Ninh, trên đường hướng tới tương lai phát triển ngày càng mạnh mẽ trong “Nhịp đổi mới lần thứ hai” của tỉnh, cùng đất nước.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy
đọc lời khai mạc Hội thảo

Khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn sách nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuốn sách, mong muốn các đại biểu tham gia đóng góp trực tiếp vào nội dung, hình thức của cuốn sách. Đặc biệt, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến làm rõ những thuận lợi, khó khăn của tỉnh trong giai đoạn đầu bước vào đổi mới; đánh giá về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ cũng như tham góp những giải pháp để xây dựng tỉnh phát triển trong giai đoạn mới.

 
 Tiến sỹ Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
 phát biểu đề dẫn Hội thảo

Trong phát biểu đề dẫn, TS. Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chia sẻ: Quảng Ninh là địa phương thứ 2 trên cả nước thực hiện tổng kết 30 năm đổi mới thông qua biên soạn sách. Đồng chí khẳng định: Cuốn sách là sự kế thừa, kết tinh của 6 kỳ đại hội của Đảng bộ tỉnh, kể từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (năm 1986) đến nay. Đây là công trình tổng kết lý luận - thực tiễn có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ ở Quảng Ninh mà toàn thể Đảng bộ, toàn thể nhân dân Quảng Ninh đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực thi.

Hội thảo nhận được nhiều sự quan tâm, ý kiến đóng góp tích cực, sôi nổi, sâu sắc, thiết thực của các đại biểu với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, cơ bản thống nhất với bản Dự thảo, đồng thời, mong muốn cuốn sách có nội dung khái quát hơn, thể hiện rõ những đổi mới, sáng tạo của tỉnh trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; cụ thể hóa những quyết sách quan trọng của địa phương trong từng giai đoạn quá trình đổi mới,… Cũng qua các ý kiến đóng góp, các đại biểu cung cấp thêm nhiều số liệu, sự kiện, tư liệu, chủ kiến góp phần vào xây dựng, hoàn thiện cuốn sách.

 
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
kết luận Hội Thảo

Phát biểu Kết luận Hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Ban Chỉ đạo biên soạn sách, Chủ tịch Hội đồng biên soạn sách ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự hội thảo và coi đó là những tài liệu đặc biệt quý báu về việc tổng kết lý luận cho tỉnh. Đồng chí khẳng định, ngay sau Hội thảo, các bài tham luận, ý kiến của đại biểu sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng biên soạn tiếp thu, tổng hợp, chắt lọc, bổ sung, tiến tới hoàn thiện, xuất bản cuốn sách trong thời gian sớm nhất./.

Tin, ảnh: Đình Quyết

Video