Thứ Sáu, 22/2/2019
Quảng Ninh: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp
6/6/2016 8:50' Gửi bài này In bài này
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt và hướng dẫn cụ thể các nội dung công tác bầu cử. Vì vậy, việc triển khai công tác bầu cử của tỉnh luôn chủ động, kịp thời và đảm bảo đúng luật ở tất cả các bước, các nội dung. Ủy ban bầu cử của tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã tăng cường công tác phối hợp, ban hành kế hoạch, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các tiểu ban triển khai nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện các nội dung công việc theo đúng kế hoạch, tiến độ và đúng luật định.

Các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Đồng thời, có nhiều biện pháp thiết thực, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, phù hợp với khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo: Sở Văn hóa và Thể thao phát hành, hướng dẫn treo, trang trí tuyên truyền bầu cử với tổng số 23.800 pano tranh cổ động, trên 16.000 tờ gấp, cấp phát 1.770 đĩa CD tuyên truyền; các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức hơn 300 cuộc tuyên truyền về bầu cử, cho gần 18.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn...

Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực triển khai, đưa tin đầy đủ, liên tục về các hoạt động bầu cử. Tổng hợp đến hết ngày 22-5, các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh; các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Quảng Ninh đã thực hiện gần 2.000 tin, bài, phóng sự phản ánh về cuộc bầu cử. Hệ thống các đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện cũng đã có trên 9.400 lượt tin, bài, cung cấp thông tin thời sự về cuộc bầu cử, đảm bảo nhanh chóng, chính xác...

Sau hơn 4 tháng tích cực triển khai thực hiện, đến nay cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp. Không khí ngày bầu cử rất sôi nổi, khí thế. Nhân dân phấn khởi, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong cuộc bầu cử. Số cử tri đi bầu trên địa bàn toàn tỉnh là 913.402/916.582 cử tri, đạt tỷ lệ 99,65%. Trong đó, có 1.183/1.471 khu vực bỏ phiếu, 94/186 xã, phường, thị trấn có cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Quảng Ninh là một trong những tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất trong cả nước.

Toàn tỉnh đã bầu được 7 đại biểu Quốc hội, 75 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 446 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 4.684 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; đúng và đủ số lượng đại biểu; đảm bảo các cơ cấu, số đại biểu là nữ, là người trẻ tuổi, người ngoài Đảng đạt tỷ lệ cao. Các đại biểu thực sự là những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tại Quốc hội và tại Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Trong quá trình tiến hành bầu cử, tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo việc chấp hành các quy định của pháp luật về bầu cử; thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra, kịp thời khắc phục các thiếu sót trong quá trình triển khai, thực hiện; giải quyết nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn phát sinh. Chính vì vậy, cuộc bầu cử đã đạt được những kết quả tích cực và thắng lợi trên nhiều phương diện, đã gắn kết được các ứng cử viên với cử tri và nhân dân, thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, tạo được sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, khẳng định sự tín nhiệm và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Yến HoaBan Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh

Video