Nông nghiệp Nông dân Nông thôn

MDEC - Sóc Trăng 2014 hướng đến tái cơ cấu nông nghiệp - xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT- Tại cuộc họp báo ngày 10-10-2014, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long 2014 tại Sóc Trăng (MDEC - Sóc Trăng 2014), cho biết: MDEC - Sóc Trăng 2014 sẽ diễn ra từ ngày 05 đến 07-11-2014 với chủ đề “Tái cơ cấu nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Tăng cường vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân

TCCSĐT - Bảo đảm ổn định hệ thống chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước theo con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Nhà nước càng phải xây dựng và phát triển nhanh chóng hệ thống an sinh xã hội nhằm điều hòa các quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân trong cộng đồng, trong đó có người nông dân và qua đó điều hòa các mâu thuẫn xã hội đã, đang và sẽ phát sinh.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ với công tác bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Trong những năm gần đây, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và các cơ quan, đơn vị trong cả nước thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ đó, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới biển đảo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,… trong vùng đã được hỗ trợ về vật chất và tinh thần để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, công tác, học tập tốt.

Những vấn đề đặt ra đối với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Đảng ta luôn xác định giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước. Nội dung cốt lõi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng nhanh các sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, tăng năng suất lao động nông nghiệp.

Giảm nghèo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TCCSĐT - Dưới những tác động của hội nhập kinh tế cùng biến đổi khí hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay phải đối mặt với tỷ lệ nghèo còn cao, đặc biệt ở các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, đồng bằng sông Cửu Long phải tìm nguyên nhân và giải pháp giảm nghèo bền vững trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giải quyết tốt các mối quan hệ trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã ra đời và đi vào cuộc sống mà điểm nhấn chính là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn(1).

Những kết quả mới trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Yên Bái

TCCSĐT - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhận thức rõ điều đó, Yên Bái đã coi trọng và đang tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Nhiều giải pháp cải thiện PCI vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Sau khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 vào ngày 20-3-2014, nhiều tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đã liên tiếp tổ chức các hội nghị, hội thảo về cải thiện PCI. Mục tiêu chung của các hội nghị, hội thảo này là nhằm phát huy những điểm mạnh và hạn chế những bất cập, yếu kém của từng tỉnh, thành thông qua những chỉ số thành phần PCI vừa được công bố, qua đó, tìm ra những giải pháp để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển cánh đồng mẫu lớn ở đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Xây dựng cánh đồng mẫu lớn là con đường để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; hướng đến một nền nông nghiệp hàng hóa, có năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh cao. Trong quá trình thực hiện, mặc dù nông dân là chủ thể chính nhưng vai trò của các doanh nghiệp ngày càng thể hiện rõ nét trong việc bảo đảm sự thành công của mô hình này. Vì thế, việc giải quyết vướng mắc, trở ngại trong thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn hiện nay gắn liền với việc phát huy vai trò của các doanh nghiệp.

Vấn đề đặt ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn được đề ra từ Đại hội VII của Đảng (năm 1991). Quán triệt Nghị quyết của Đảng, đồng bằng sông Cửu Long đã nỗ lực tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hơn 20 năm qua. Nhờ vậy, bộ mặt kinh tế - xã hội của vùng thay đổi nhanh chóng, theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra về nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn.

/ / Xem tiếp

Quyết tâm thực hiện tốt các yêu cầu, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 36-CT/TW, bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng*

TCCS - Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, ngày 21-8-2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014, của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu bài phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

VIDEO