Nông nghiệp Nông dân Nông thôn

Diện mạo mới trong nông nghiệp, nông thôn ở thành phố mang tên Bác

TCCSĐT - Là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn đến vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã đầu tư thích đáng cho phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, coi đây là đòn bẩy cho việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Thành phố đã tạo được diện mạo mới trong nông nghiệp, nông thôn.

Liên kết phát triển sản phẩm du lịch xanh “Thế giới sông nước Mê Kông”

TCCSĐT - Một trong những nội dung trọng tâm trong Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt theo Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL, ngày 23-01-2015, là xác định sản phẩm du lịch xanh đặc thù “Thế giới sông nước Mê Kông” gắn với giá trị cảnh quan, văn hóa bản địa, đa dạng và phong phú ở vùng “Đất Chín Rồng”.

Bình Thuận: Vượt qua thách thức và chủ động đột phá để phát triển trước yêu cầu mới

TCCSĐT - Qua mỗi kỳ đại hội, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng bộ tỉnh lại đề ra các mục tiêu, giải pháp thiết thực với quyết tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để tạo sự bứt phá trong xây dựng và phát triển.

Tây Ninh sau 4 năm xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Sau 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Tây Ninh đã tạo ra được diện mạo mới cho nông thôn, rút ra nhiều kinh nghiệm quý, đề xuất nhiều giải pháp khả thi để thực hiện mục tiêu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới mà tỉnh đề ra.

Đại hội Thi đua yêu nước của Hội Nông dân và tỉnh Đắk Nông

Sáng 4-9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV.

Vĩnh Long đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư

TCCSĐT - Thời gian gần đây, cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã và đang có nhiều nỗ lực thực hiện cải thiện môi trường đầu tư bằng việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính... tạo những điều kiện thuận lợi khác cho các doanh nghiệp dừng chân đầu tư tại tỉnh.

Phát triển “Du lịch xanh” góp phần xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Xuất hiện ở Việt Nam những năm gần đây nhưng đến nay loại hình “du lịch xanh” đã mang lại sự đổi mới trong lĩnh vực du lịch nói riêng và trong đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của nhân dân nói chung. Thực tế cho thấy “du lịch xanh” thực sự phù hợp với điều kiện hiện hữu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, “du lịch xanh” đã và đang góp phần tạo lập nguồn lực cần thiết cho việc xây dựng nông thôn mới.

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới - khâu đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân

TCCS - Với việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và các kết quả đáng ghi nhận, từ tấm gương hợp tác xã kiểu mới ở nhiều địa phương cho thấy, nếu chúng ta đẩy mạnh việc hình thành và triển khai các hợp tác xã kiểu mới thì đây là yếu tố rất quan trọng, là khâu đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân Việt Nam.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm xóa đói, giảm nghèo bền vững vùng Tây Bắc

TCCS - Là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, Tây Bắc cũng chính là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh - quốc phòng, kinh tế và môi trường sinh thái. Thời gian qua, kinh tế - xã hội nói chung và nông nghiệp - nông thôn nói riêng của vùng Tây Bắc được Đảng và Nhà nước quan tâm và đã có bước phát triển nhất định, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nông nghiệp - nông thôn cả nước.

Phát triển nông nghiệp hàng hóa, hướng tới giảm nghèo bền vững ở huyện miền núi Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang)

TCCSĐT - Là huyện miền núi có xuất phát điểm kinh tế - xã hội còn thấp, thời gian qua, chính quyền và nhân dân Lục Ngạn (Bắc Giang) không ngừng nỗ lực vượt mọi khó khăn, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương

/ / Xem tiếp

Củng cố niềm tin của nhân dân, tạo không khí phấn khởi tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

TCCSĐT - Chiều 11-10-2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu Toàn văn bài phát biểu trên:

VIDEO