Nông nghiệp Nông dân Nông thôn

Đại hội Thi đua yêu nước của Hội Nông dân và tỉnh Đắk Nông

Sáng 4-9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV.

Vĩnh Long đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư

TCCSĐT - Thời gian gần đây, cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã và đang có nhiều nỗ lực thực hiện cải thiện môi trường đầu tư bằng việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính... tạo những điều kiện thuận lợi khác cho các doanh nghiệp dừng chân đầu tư tại tỉnh.

Phát triển “Du lịch xanh” góp phần xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Xuất hiện ở Việt Nam những năm gần đây nhưng đến nay loại hình “du lịch xanh” đã mang lại sự đổi mới trong lĩnh vực du lịch nói riêng và trong đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của nhân dân nói chung. Thực tế cho thấy “du lịch xanh” thực sự phù hợp với điều kiện hiện hữu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, “du lịch xanh” đã và đang góp phần tạo lập nguồn lực cần thiết cho việc xây dựng nông thôn mới.

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới - khâu đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân

TCCS - Với việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và các kết quả đáng ghi nhận, từ tấm gương hợp tác xã kiểu mới ở nhiều địa phương cho thấy, nếu chúng ta đẩy mạnh việc hình thành và triển khai các hợp tác xã kiểu mới thì đây là yếu tố rất quan trọng, là khâu đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân Việt Nam.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm xóa đói, giảm nghèo bền vững vùng Tây Bắc

TCCS - Là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, Tây Bắc cũng chính là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh - quốc phòng, kinh tế và môi trường sinh thái. Thời gian qua, kinh tế - xã hội nói chung và nông nghiệp - nông thôn nói riêng của vùng Tây Bắc được Đảng và Nhà nước quan tâm và đã có bước phát triển nhất định, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nông nghiệp - nông thôn cả nước.

Phát triển nông nghiệp hàng hóa, hướng tới giảm nghèo bền vững ở huyện miền núi Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang)

TCCSĐT - Là huyện miền núi có xuất phát điểm kinh tế - xã hội còn thấp, thời gian qua, chính quyền và nhân dân Lục Ngạn (Bắc Giang) không ngừng nỗ lực vượt mọi khó khăn, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương

Cần Thơ: 5 năm đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

TCCSĐT - Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thành phố Cần Thơ đã đạt được những thành tựu bước đầu đáng ghi nhận và những bài học kinh nghiệm quý báu. Điều đó tạo tiền đề cho thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong thời gian tới.

Cơ cấu lại và phát triển bền vững nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở liên kết vùng

TCCSĐT - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải cơ cấu lại nền nông nghiệp trên cơ sở tăng cường liên kết vùng để nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phát triển bền vững, hiệu quả, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng và cả nước.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

TCCSĐT - Các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân luôn chiếm vị trí quan trọng trong các chương trình nghị sự của Đảng và Nhà nước ta. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn và Đảng ta đã đề ra những chủ trương, định hướng cũng như ban hành hệ thống chính sách kịp thời, phù hợp từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Khai thác, phát huy vai trò của làng nghề trong phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Giang

TCCSĐT - Làng nghề có vai trò quan trọng trong đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện giải quyết việc làm, nhất là việc làm thời vụ, nâng cao thu nhập cho nông dân. Nhận thức điều đó, trong những năm qua Bắc Giang đã quan tâm đầu tư, khôi phục và phát triển các làng nghề.

/ / Xem tiếp

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015).

VIDEO