Nông nghiệp Nông dân Nông thôn

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai

TCCSĐT - Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản quan trọng của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt cần thiết cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các nhu cầu sử dụng đất ngày càng gây ra áp lực không nhỏ đến vấn đề đất đai, đòi hỏi phải sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả.

Liên hợp quốc triển khai sáng kiến mới chống lãng phí lương thực

Thế giới đang lãng phí một lượng lương thực đủ để cung cấp cho hai tỷ người. Đây là nhận định được Liên hợp quốc đưa ra ngày 24-10 nhân dịp triển khai sáng kiến mới nhằm đối phó với tình trạng "thất thoát lương thực".

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 24-10, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 421/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn văn nội dung như sau:

MDEC - Sóc Trăng 2014 hướng đến tái cơ cấu nông nghiệp - xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT- Tại cuộc họp báo ngày 10-10-2014, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long 2014 tại Sóc Trăng (MDEC - Sóc Trăng 2014), cho biết: MDEC - Sóc Trăng 2014 sẽ diễn ra từ ngày 05 đến 07-11-2014 với chủ đề “Tái cơ cấu nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Tăng cường vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân

TCCSĐT - Bảo đảm ổn định hệ thống chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước theo con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Nhà nước càng phải xây dựng và phát triển nhanh chóng hệ thống an sinh xã hội nhằm điều hòa các quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân trong cộng đồng, trong đó có người nông dân và qua đó điều hòa các mâu thuẫn xã hội đã, đang và sẽ phát sinh.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ với công tác bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Trong những năm gần đây, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và các cơ quan, đơn vị trong cả nước thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ đó, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới biển đảo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,… trong vùng đã được hỗ trợ về vật chất và tinh thần để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, công tác, học tập tốt.

Những vấn đề đặt ra đối với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Đảng ta luôn xác định giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước. Nội dung cốt lõi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng nhanh các sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, tăng năng suất lao động nông nghiệp.

Giảm nghèo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TCCSĐT - Dưới những tác động của hội nhập kinh tế cùng biến đổi khí hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay phải đối mặt với tỷ lệ nghèo còn cao, đặc biệt ở các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, đồng bằng sông Cửu Long phải tìm nguyên nhân và giải pháp giảm nghèo bền vững trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giải quyết tốt các mối quan hệ trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã ra đời và đi vào cuộc sống mà điểm nhấn chính là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn(1).

Những kết quả mới trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Yên Bái

TCCSĐT - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhận thức rõ điều đó, Yên Bái đã coi trọng và đang tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn trên địa bàn tỉnh.

/ / Xem tiếp

Tuyên bố chung về chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Ấn Độ, từ ngày 27 đến ngày 28-10. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

VIDEO