Nông nghiệp Nông dân Nông thôn

Tăng cường hợp tác, liên kết; gắn kết kinh tế với quốc phòng - an ninh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

TCCSĐT - Xác lập vùng kinh tế trọng điểm là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm phát huy thế mạnh của mỗi vùng, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của cả nước. Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trên từng địa bàn, từng vùng lãnh thổ là một tất yếu khách quan, bảo đảm sự phát triển bền vững.

Một số chính sách của Chính phủ Thái Lan đối với nông dân và tham chiếu kinh nghiệm cho Việt Nam

TCCSĐT - Thái Lan và Việt Nam có những điều kiện khá tương đồng trong phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu những bài học chính sách thành công cũng như chưa thành công của Chính phủ Thái Lan đối với nông dân, nông nghiệp có giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Cần Thơ: Biểu dương, nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác điển hình tiên tiến

TCCSĐT - 20 hợp tác xã và 5 tổ hợp tác điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến ở thành phố Cần Thơ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam biểu dương tại Hội nghị Hợp tác xã điển hình tiên tiến giai đoạn 2012 - 2014, tổ chức ngày 08-5-2015 tại thành phố Cần Thơ.

Chính sách của Chính phủ Hàn Quốc đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn và kinh nghiệm cho Việt Nam

TCCSĐT - Từ một nước có nền nông nghiệp kém phát triển, trong thời gian không dài Hàn Quốc đã vươn lên trở thành quốc gia có nền nông nghiệp tiến tiến, nông thôn phát triển hiện đại. Những kinh nghiệm đó của Hàn Quốc có thể tham khảo cho Việt Nam.

Chương trình “Chấn hưng nông thôn” của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

TCCSĐT - Với việc thực hiện thành công chương trình “Chấn hưng nông thôn”, Nhật Bản đã xây dựng được một nền nông nghiệp hiện đại, xã hội nông thôn phát triển. Nghiên cứu nội dung, cách thức thực hiện Chương trình này có thể đưa ra một số gợi ý quan trọng đối với việc xây dựng nông thôn mới Việt Nam hiện nay.

Một số chính sách của Nhật Bản đối với nông dân và kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam

TCCSĐT - Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới là những giải pháp chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với nông dân. Trong quá trình đó, tham khảo những kinh nghiệm của Nhật Bản có ý nghĩa thực tiễn quan trọng.

Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong ổn định xã hội nông thôn Hà Tĩnh

TCCSĐT - Gia đình là một thiết chế xã hội quan trọng. Gia đình suy đồi, tan vỡ thì xã hội bất ổn, rối loạn. Vì vậy, để phát huy vai trò của gia đình trong giữ vững ổn định và phát triển xã hội cần phải có những giải pháp thiết thực xây dựng và phát triển gia đình.

Khẩn trương hoàn thiện “Đề án liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và đào tạo nghề cho nông dân”

TCCSĐT- Ngày 03-3- 2015, tại thành phố Cần Thơ, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chủ trì buổi làm việc với Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Viện Cây ăn quả miền Nam, Viện Nghiên cứu và Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (trường Đại học Cần Thơ) cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan bàn giải pháp khẩn trương hoàn thiện “Đề án liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và đào tạo nghề cho nông dân”.

Kinh nghiệm của xã Bạch Đằng trong xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Từ một xã miền núi có xuất phát điểm về kinh tế thấp, ngành nghề truyền thống không có, người dân chủ yếu làm nông nghiệp, trong hơn 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nông nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

TCCSĐT - Hướng tới sự phát triển bền vững, giải pháp nào cho phát triển nông nghiệp nước ta đang là câu hỏi lớn đặt ra cho các nhà nghiên cứu lý luận, hoạch định chính sách và chỉ đạo thực tiễn.

/ / Xem tiếp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9 của Chủ tịch Quốc hội

Đúng 9 giờ sáng 20-5, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Quốc hội Khóa XIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp đầu tiên của năm 2015, với trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật triển khai thi hành Hiến pháp 2013; giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước.

VIDEO