Nông nghiệp Nông dân Nông thôn

Nhiều giải pháp cải thiện PCI vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Sau khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 vào ngày 20-3-2014, nhiều tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đã liên tiếp tổ chức các hội nghị, hội thảo về cải thiện PCI. Mục tiêu chung của các hội nghị, hội thảo này là nhằm phát huy những điểm mạnh và hạn chế những bất cập, yếu kém của từng tỉnh, thành thông qua những chỉ số thành phần PCI vừa được công bố, qua đó, tìm ra những giải pháp để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển cánh đồng mẫu lớn ở đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Xây dựng cánh đồng mẫu lớn là con đường để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; hướng đến một nền nông nghiệp hàng hóa, có năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh cao. Trong quá trình thực hiện, mặc dù nông dân là chủ thể chính nhưng vai trò của các doanh nghiệp ngày càng thể hiện rõ nét trong việc bảo đảm sự thành công của mô hình này. Vì thế, việc giải quyết vướng mắc, trở ngại trong thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn hiện nay gắn liền với việc phát huy vai trò của các doanh nghiệp.

Vấn đề đặt ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn được đề ra từ Đại hội VII của Đảng (năm 1991). Quán triệt Nghị quyết của Đảng, đồng bằng sông Cửu Long đã nỗ lực tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hơn 20 năm qua. Nhờ vậy, bộ mặt kinh tế - xã hội của vùng thay đổi nhanh chóng, theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra về nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn.

Khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức ở nông thôn: Trường hợp của nông hộ nuôi tôm ở tỉnh Trà Vinh

TCCSĐT - Nghiên cứu các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thì thấy khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của các hộ nuôi tôm phụ thuộc vào 6 yếu tố chính. Trong đó, 5 yếu tố có mối tương quan thuận và 1 yếu tố tương quan nghịch. Trên cơ sở kết quả phân tích, chúng tôi xin đề xuất các giải pháp giúp nông hộ nuôi tôm ở tỉnh Trà Vinh có khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức ngày càng tốt hơn.

Tây Ninh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Tây Ninh đã có nhiều khởi sắc, song vẫn còn những hạn chế nhất định. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26 trong thời gian tới, Đảng bộ Tây Ninh đã bám sát Kết luận số 97-KL/TW, của Bộ Chính trị để triển khai nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Cơ giới hóa nông nghiệp thúc đẩy phát triển hiệu quả và bền vững nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Nhờ áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nhất là vào sản xuất, chế biến lúa gạo; nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản, đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành vùng xuất khẩu gạo, thủy sản chủ lực của cả nước (cung cấp khoảng 80% lượng gạo xuất khẩu và khoảng 60% lượng thủy sản xuất khẩu của cả nước)...

Tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng văn hóa nông thôn hiện nay

TCCSĐT - Vấn đề văn hóa trong xây dựng nông thôn mới còn tồn tại nhiều bất cập, đòi hỏi cần nhận thức và điều chỉnh. Vấn đề nổi cộm hiện nay là nhận thức của các chủ thể tham gia xây dựng nông thôn mới về tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng văn hóa nông thôn còn hạn chế, do đó, trong thực hiện đã xuất hiện nhiều vấn đề.

Để cây điều Việt Nam phát triển bền vững

TCCSĐT - Sản phẩm thuộc ngành hàng nông nghiệp, nhưng cây điều được xếp vào cây trồng công nghiệp lâu năm. Từ nhiều năm nay, kim ngạch xuất khẩu của hàng nông phẩm này xếp thứ tư sau gạo, cà phê, cao su, đã tạo nhiều công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nông dân. Thực tế, hiện nay vẫn còn nhiều bất cập trong đầu tư cho cây điều, cần phải có chiến lược phát triển phù hợp, tương xứng với tiềm năng của những vùng đất sản xuất điều trong thời gian tới.

Bác Ái: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị

TCCSĐT - Là một huyện miền núi thuộc tỉnh Ninh Thuận được tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 01-01-2001, Bác Ái có 9 đơn vị hành chính cấp xã, dân cư thưa thớt, trên 95% là đồng bào dân tộc Raglai, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển, an ninh - chính trị ổn định, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư, đời sống người dân được nâng lên,… đó là nhờ sự quan tâm của cấp trên và quyết tâm của địa phương trong việc đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của toàn hệ thống chính trị ở cơ sở.

Kết luận của Bộ Chính trị về giải pháp thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 97-KL/TW về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

/ / Xem tiếp

Vì nền độc lập tự do của đất nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân

Lời Bộ Biên tập: Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2014); Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu bài viết quan trọng dành riêng cho Tạp chí của Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

VIDEO