Nông nghiệp Nông dân Nông thôn

Chính sách của Chính phủ Hàn Quốc đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn và kinh nghiệm cho Việt Nam

TCCSĐT - Từ một nước có nền nông nghiệp kém phát triển, trong thời gian không dài Hàn Quốc đã vươn lên trở thành quốc gia có nền nông nghiệp tiến tiến, nông thôn phát triển hiện đại. Những kinh nghiệm đó của Hàn Quốc có thể tham khảo cho Việt Nam.

Chương trình “Chấn hưng nông thôn” của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

TCCSĐT - Với việc thực hiện thành công chương trình “Chấn hưng nông thôn”, Nhật Bản đã xây dựng được một nền nông nghiệp hiện đại, xã hội nông thôn phát triển. Nghiên cứu nội dung, cách thức thực hiện Chương trình này có thể đưa ra một số gợi ý quan trọng đối với việc xây dựng nông thôn mới Việt Nam hiện nay.

Một số chính sách của Nhật Bản đối với nông dân và kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam

TCCSĐT - Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới là những giải pháp chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với nông dân. Trong quá trình đó, tham khảo những kinh nghiệm của Nhật Bản có ý nghĩa thực tiễn quan trọng.

Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong ổn định xã hội nông thôn Hà Tĩnh

TCCSĐT - Gia đình là một thiết chế xã hội quan trọng. Gia đình suy đồi, tan vỡ thì xã hội bất ổn, rối loạn. Vì vậy, để phát huy vai trò của gia đình trong giữ vững ổn định và phát triển xã hội cần phải có những giải pháp thiết thực xây dựng và phát triển gia đình.

Khẩn trương hoàn thiện “Đề án liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và đào tạo nghề cho nông dân”

TCCSĐT- Ngày 03-3- 2015, tại thành phố Cần Thơ, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chủ trì buổi làm việc với Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Viện Cây ăn quả miền Nam, Viện Nghiên cứu và Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (trường Đại học Cần Thơ) cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan bàn giải pháp khẩn trương hoàn thiện “Đề án liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và đào tạo nghề cho nông dân”.

Kinh nghiệm của xã Bạch Đằng trong xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Từ một xã miền núi có xuất phát điểm về kinh tế thấp, ngành nghề truyền thống không có, người dân chủ yếu làm nông nghiệp, trong hơn 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nông nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

TCCSĐT - Hướng tới sự phát triển bền vững, giải pháp nào cho phát triển nông nghiệp nước ta đang là câu hỏi lớn đặt ra cho các nhà nghiên cứu lý luận, hoạch định chính sách và chỉ đạo thực tiễn.

Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đón đầu Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

TCCSĐT - Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam là một trong những thành viên tham gia sẽ sớm kết thúc quá trình đàm phán. TPP mở ra cơ hội mới cho việc phát triển hàng hóa nông sản. Để có thể khai thác được những cơ hội mới đó, cần thực hiện tái cấu trúc mạnh nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng đáp ứng các chuẩn mực của TPP.

Giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh

TCCSĐT - Mặt trận Tổ quốc là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu trong các giai tầng xã hội. Để phù hợp với điều kiện hiện nay, đổi mới cả về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh đang là một yêu cầu cần thiết.

Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Để nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với nông dân nói riêng cũng như chính quyền và các cấp hội nông dân nói chung.

/ / Xem tiếp

Thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng”. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

VIDEO