Nông nghiệp Nông dân Nông thôn

Một số bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở Hòa An

TCCSĐT - Là 1 trong 30 xã được chọn điểm của tỉnh, 1 trong 3 xã được Chủ tịch nước chọn bảo trợ của cả nước trong xây dựng nông thôn mới, xã Hòa An thuộc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có xuất phát điểm thấp chỉ đạt 6/19 tiêu chí. Sau 3 năm xây dựng, Hòa An đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân và lao động nông thôn

TCCSĐT - Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nông dân nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với trình độ khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, thích ứng với yêu cầu của thị trường.

Đổi mới nhận thức và nâng cao trình độ cho nông dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã và đang giữ vai trò hết sức to lớn cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mặc dù có sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước nhưng nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Lần đầu tiên tôn vinh Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam

Từ hơn 300 sản phẩm nông nghiệp, Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với 63 tỉnh, thành phố, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp lựa chọn được 59 thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, thương hiệu nổi tiếng.

Huyện đầu tiên của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Đan Phượng là huyện đầu tiên của Thủ đô Hà Nội đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 khi có 14/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

“Cơ chế điều phối liên kết vùng” - từ thực tiễn vùng đồng bằng sông Cửu Long đến Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

TCCSĐT - Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nội dung về “Phát triển kinh tế vùng, liên vùng”, xác định nhiệm vụ “Sớm xây dựng và thể chế hóa cơ chế điều phối liên kết vùng”. Bàn về vấn đề “Cơ chế điều phối liên kết vùng” nhìn từ thực tiễn đồng bằng sông Cửu Long những năm gần đây không chỉ đóng góp cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII mà còn góp phần tăng cường liên kết, chủ động hội nhập quốc tế, ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục tình trạng không gian kinh tế vùng bị chia cắt theo địa giới hành chính tỉnh.

Diện mạo mới trong nông nghiệp, nông thôn ở thành phố mang tên Bác

TCCSĐT - Là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn đến vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã đầu tư thích đáng cho phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, coi đây là đòn bẩy cho việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Thành phố đã tạo được diện mạo mới trong nông nghiệp, nông thôn.

Liên kết phát triển sản phẩm du lịch xanh “Thế giới sông nước Mê Kông”

TCCSĐT - Một trong những nội dung trọng tâm trong Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt theo Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL, ngày 23-01-2015, là xác định sản phẩm du lịch xanh đặc thù “Thế giới sông nước Mê Kông” gắn với giá trị cảnh quan, văn hóa bản địa, đa dạng và phong phú ở vùng “Đất Chín Rồng”.

Bình Thuận: Vượt qua thách thức và chủ động đột phá để phát triển trước yêu cầu mới

TCCSĐT - Qua mỗi kỳ đại hội, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng bộ tỉnh lại đề ra các mục tiêu, giải pháp thiết thực với quyết tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để tạo sự bứt phá trong xây dựng và phát triển.

Tây Ninh sau 4 năm xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Sau 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Tây Ninh đã tạo ra được diện mạo mới cho nông thôn, rút ra nhiều kinh nghiệm quý, đề xuất nhiều giải pháp khả thi để thực hiện mục tiêu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới mà tỉnh đề ra.

/ / Xem tiếp

Cộng đồng ASEAN 2015 hình thành và dấu ấn đóng góp của Việt Nam

Ngày 22-11 vừa qua, tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã đặt bút ký văn kiện lịch sử Tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN 2015. TCCSĐT trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với tựa đề “Cộng đồng ASEAN 2015 hình thành và dấu ấn đóng góp của Việt Nam”.

VIDEO