Nhịp cầu bạn đọc
Trang12345678
/ / Xem tiếp

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 11

Sáng 04-5, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

VIDEO