Thứ Hai, 26/9/2016

Tiêu điểm

Tăng cường chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Ngày 24-9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu tại Phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 71. Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Video

Phóng sự ảnh