Kinh tế thị trường định hướng XHCN

Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới

TCCSĐT - Trong dự thảo Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta đánh giá: Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển.

Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế qua 30 năm đổi mới

GS, TS. Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương có bài viết về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế của Việt Nam qua 30 năm đổi mới.

Vĩnh Long phấn đấu trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long

TCCS - Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, trong giai đoạn 2010 - 2015 Vĩnh Long đã thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trung bình khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ Vĩnh Long đề ra nhiệm vụ chính trị cho giai đoạn 2016 - 2020 phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại 11 tháng năm 2015

TCCSĐT - Sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng trưởng khá so với cùng kỳ của hai năm gần đây. Ngành sản xuất và phân phối điện và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành có đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh cần những giải pháp đột phá

TCCSĐT - Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tỉnh Trà Vinh đã tạo được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyên canh, quy mô lớn gắn với ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Phát triển kinh tế tập thể, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững

TCCSĐT - Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước qua nhiều thời kỳ. Những năm qua, kinh tế tập thể đã dần được phục hồi, phát triển; xuất hiện những mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập của các thành viên. Để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng của thành phần kinh tế này, trong thời gian tới cần có những giải pháp hữu hiệu.

Yêu cầu phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam trong tình hình mới

TCCSĐT - Ngày nay, trước yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa và sức ép cạnh tranh về điểm đến trên thế giới, việc xây dựng và phát triển thương hiệu đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thương hiệu chính là điểm trọng yếu góp phần tăng lợi thế cạnh tranh và đưa du lịch nước ta thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Một số giải pháp cơ bản thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TCCSĐT - Để thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh và đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần thực hiện tốt một hệ thống các giải pháp cơ bản.

Liên kết phát triển sản phẩm du lịch xanh “Thế giới sông nước Mê Kông”

TCCSĐT - Một trong những nội dung trọng tâm trong Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt theo Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL, ngày 23-01-2015, là xác định sản phẩm du lịch xanh đặc thù “Thế giới sông nước Mê Kông” gắn với giá trị cảnh quan, văn hóa bản địa, đa dạng và phong phú ở vùng “Đất Chín Rồng”.

Bộ trưởng Công Thương trả lời phỏng vấn về Hiệp định TPP

Ngày 05-10, sau khi Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hoàn tất quá trình đàm phán hiệp định tại Atlanta, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có cuộc trả lời phỏng vấn của TTXVN về hiệp định lịch sử này.

/ / Xem tiếp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII - Đoàn kết, trí tuệ và đổi mới thực sự

Vào thời khắc chuyển giao đón Xuân Bính Thân - 2016 với khí thế, vận hội mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trả lời phỏng vấn, nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII.

VIDEO