Kinh tế thị trường định hướng XHCN

Họp báo công bố kết quả kiểm toán năm 2013

TCCSĐT - Sáng 25-7-2014, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức họp báo công bố kết quả kiểm toán năm 2013.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành giao thông vận tải và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

TCCSĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành giao thông vận tải và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, làm định hướng phát triển của những ngành này trong thời gian tới.

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhà nước

TCCSĐT- Quản trị chiến lược, tài chính và nhân lực là những yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả, thành công, phát triển bền vững của doanh nghiệp nhà nước nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay.

Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

TCCSĐT - Trong khuôn khổ thực hiện chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trọng tâm là cổ phần hóa, kể cả các tập đoàn kinh tế; thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường; tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích.

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Đông, Bắc Phi sau khủng hoảng tài chính

TCCSĐT - Bất chấp những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam với các nước Trung Đông, Bắc Phi có những bước phát triển vượt bậc. Các nước Trung Đông đang đẩy mạnh tăng cường quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại, đầu tư và hợp tác. Việt Nam đã chọn năm 2008 là năm trọng điểm trong quan hệ với các nước khu vực Trung Đông, Bắc Phi.

Chính sách kinh tế mới của V.I. Lê-nin - Cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng của đường lối đổi mới

TCCSĐT - Chính sách kinh tế mới của V.I. Lê-nin có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng CNXH không chỉ ở Liên Xô trước đây mà còn cả đối với các nước kém phát triển đi lên CNXH như nước ta. Nó là một bộ phận hợp thành cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối đổi mới của Đảng ta.

Kinh tế Việt Nam năm 2014: Những cơ hội và nhiệm vụ trọng tâm

TCCSĐT- Kinh tế Việt Nam năm 2014 tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, như tín dụng ngân hàng chưa dễ tiếp cận, sức tiêu thụ chung của thị trường và thị trường bất động sản trong nước chậm phục hồi, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ít đột phá, song cũng đậm dần nhiều cơ hội tích cực và rất cần những động lực mới từ phía Chính phủ, ngân hàng và mỗi doanh nghiệp…

Về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở Việt Nam

TCCS - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII với 486/488 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 97,59%, trong đó khẳng định tính chất của nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Đây là khẳng định quan trọng, đúng đắn và tất yếu đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Giải pháp phục hồi và phát triển thị trường hàng hóa trong nước

TCCSĐT - Khi xuất khẩu bị hạn chế do khủng hoảng, các doanh nghiệp trở lại thị trường nội địa trong bối cảnh doanh nghiệp nước ngoài và hàng hóa nước ngoài đang lấn át doanh nghiệp và hàng hóa trong nước. Những ách tắc cho phát triển thị trường trong nước ngày càng trầm trọng; tư tưởng bảo hộ quay lại. Cần phải có tư duy mới và giải pháp đồng bộ cho phát triển bền vững thị trường trong nước.

Nhãn môi trường và vấn đề ứng dụng ở Việt Nam

TCCSĐT - Để có thể tồn tại, phát triển và cạnh tranh trong thị trường lớn, nơi mà sức ép về các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng, các nhà đầu tư và các nhà sản xuất buộc phải có hành động làm giảm nhẹ những tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mình.

/ / Xem tiếp

19 năm Việt Nam gia nhập ASEAN: Ý nghĩa tầm quốc gia lẫn khu vực

Ngày 28-7-1995, tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 28 (AMM-28) tại Brunei Darussalam, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội này.

VIDEO