Kinh tế thị trường định hướng XHCN

Những điểm nhấn kinh tế Thủ đô năm 2014

TCCSĐT - Cùng với đà phục hồi chung của cả nước, kinh tế Thủ đô năm 2014 cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Những kết quả có được là nhờ sự nỗ lực của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý, chính quyền các cấp; đồng thời là cơ sở quan trọng tạo đà cho việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2015.

Giá dầu thế giới giảm tác động thế nào tới kinh tế Việt Nam?

Tháng 11-2014, Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 với mức tổng thu cân đối trên 921.000 tỷ đồng (kể cả thu chuyển nguồn từ năm 2014 sang) và tổng chi cân đối là 1,147 triệu tỷ đồng.

Triển vọng kinh tế năm 2015

TCCSĐT - Đi đôi với việc giữ gam màu chủ đạo là tiếp tục hồi phục và phát triển cao hơn năm 2014 của kinh tế thế giới, triển vọng tích cực của kinh tế Việt Nam sẽ đậm nét và được hiện thực hóa cùng với sự thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện, và việc thực hiện nhiều đột phá.

Để bảo đảm an toàn và bền vững nợ công ở Việt Nam

TCCSĐT - Đối với nhiều quốc gia, vay nợ là cần thiết và là nguồn lực tài chính có vai trò quan trọng đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và cân đối ngân sách nhà nước. Do đó, bảo đảm an toàn và bền vững nợ công đã trở thành bài toán mà đa số các quốc gia đều phải tính đến.

“FTA thế hệ mới”: Từ góc nhìn hội nhập

TCCSĐT - Trong thời gian 2 năm rưỡi (6-2012 - 12-2014), Việt Nam và các đối tác đã khởi động và kết thúc đàm phán 3 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương: FTA Việt Nam với Liên minh châu Âu (EVFTA), với Hàn Quốc (VKFTA), với Liên minh Hải quan Nga - Bê-la-lút - Ca-dắc-tan (VCUFTA). Đây là dấu ấn rất quan trọng trên con đường hội nhập quốc tế, bảo đảm cho kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu hơn với nền kinh tế thế giới.

Tình hình tài chính tiền tệ Việt Nam năm 2014

TCCSĐT - Năm 2014, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã nâng xếp hạng nhà phát hành nợ nội tệ và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam từ B+ lên BB-. Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Vích-to-ri-a Qua-qua (Victoria Kwakwa) cho biết: “Chúng tôi nghĩ việc đánh giá gần đây của tổ chức Fitch là một bước tiến tốt đối với Việt Nam”, bởi kinh tế vĩ mô ổn định, khu vực đối ngoại, xuất khẩu được đẩy mạnh, khiến môi trường kinh doanh lành mạnh hơn trước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau của các chuyên gia khi bước sang năm 2015.

Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới

TCCSĐT - Với nhiều nỗ lực thay đổi tư duy, quan điểm và hành động, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần khắc phục.

Tăng cường quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quản lý đất đai là một trong những trọng tâm đổi mới và phát triển, do vậy, cần tăng cường hơn nữa các biện pháp sao cho quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên vô giá này.

Hội nhập kinh tế quốc tế: Từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn

TCCSĐT - Ngày nay, hợp tác và liên kết kinh tế trên bình diện toàn cầu cũng như khu vực là xu thế tất yếu. Tất cả các quốc gia, dù lớn, dù nhỏ, mạnh hay yếu đều tìm cách để hội nhập kinh tế quốc tế một cách hiệu quả nhất. Việt Nam đã và đang bước vào nền hội nhập kinh tế với những lợi thế và thách thức.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 tạo đà cho tăng trưởng cao hơn

TCCSĐT - Diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và các địa phương, kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 tăng trưởng ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng cao hơn trong những năm tiếp theo.

/ / Xem tiếp

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu bài viết “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

VIDEO