Kinh tế thị trường định hướng XHCN

Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Trong hội nhập quốc tế, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang đứng trước những cơ hội và không ít thách thức, đòi hỏi những giải pháp toàn diện để phát triển bền vững.

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2015

TCCSĐT - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội nước ta vẫn tiếp tục ổn định và đạt được một số kết quả khá: sản xuất trong nước có nhiều cải thiện, tăng trưởng theo xu hướng tích cực, các cân đối vĩ mô giữ ổn định.

Phải chăng kinh tế tư nhân là nền tảng của nền kinh tế quốc dân?

TCCS - Theo dõi một số cuộc hội thảo khoa học và phương tiện truyền thông đại chúng gần đây cho thấy có một số người đưa ra những quan điểm xa lạ với quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước ta. Đáng chú ý là những phát biểu đó ngày càng nhiều và cao giọng hơn trước. Tiếp sức còn có “cố vấn” đẳng cấp nước ngoài. Vấn đề trung tâm mà họ kêu gọi là tư nhân hóa nền kinh tế.

Một số thành tựu trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

TCCSĐT - Trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua thực tiễn và tổng kết thực tiễn, Đảng ta đã đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình.

Lạng Sơn phát huy thế mạnh là tỉnh có cửa khẩu quốc tế

TCCSĐT - Nằm ở miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Lạng Sơn là một trong những tỉnh có lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế cửa khẩu, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Lạng Sơn đang rất nỗ lực khai thác thế mạnh của mình để tạo bước đột phá trong phát triển.

Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tình hình mới

TCCSĐT - Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có vai trò rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Sáng 25-4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2015.

Sự phát triển vượt bậc của các tỉnh thành phía Nam sau 40 năm

Sau bốn mươi năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ba mươi năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã chuyển đổi thành công từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp theo đúng kế hoạch

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp theo đúng kế hoạch. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

VietinBank: Yếu tố nào tạo nên giá trị thương hiệu?

TCCSĐT - Sau 7 năm chuyển đổi thương hiệu từ Incombank thành VietinBank, từ một ngân hàng nhỏ, VietinBank vững vàng vị thế số 1 hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay. Chưa hết, liên tục nhiều năm VietinBank nằm trong Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Vậy yếu tố nào tạo nên giá trị của VietinBank?

/ / Xem tiếp

Mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân

TCCS - Thực hiện Quyết nghị của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2-1930: “Ban Trung ương có thể xuất bản một tờ tạp chí lý luận và ba tờ báo tuyên truyền”, tròn 85 năm trước, ngày 5-8-1930, Tạp chí Đỏ - tiền thân của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - ngày nay, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập và là chủ bút, ra mắt bạn đọc số đầu tiên!

VIDEO