Thứ Năm, 24/1/2019
Kính mời độc giả đặt mua các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản quý IV năm 2016
1/8/2016 17:17' Gửi bài này In bài này
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
            TẠP CHÍ CỘNG SẢN
                            ***

KÍNH MỜI ĐỘC GIẢ
ĐẶT MUA CÁC ẤN PHẨM CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN
QUÝ IV NĂM 2016

1- Tạp chí Cộng sản xuất bản ngày 01 và 15 hằng tháng, khổ 19 x 27, giá 10.000 đ/cuốn x 2 số /tháng x 3 tháng = 60.000 đ.

2- Chuyên san Hồ sơ - Sự kiện xuất bản ngày 10 và 25 hằng tháng, 64 trang, in 4 màu trên giấy couche, khổ 19 x 27, giá 10.000 đ/cuốn x 2 số/tháng x 3 tháng = 60.000 đ.

* Tổng số tiền cho 1 bộ Tạp chí Cộng sản trong quý: 120.000 đ

* Đặt mua Tạp chí tại: Các điểm bưu điện trên cả nước.

* Mọi nhu cầu giải đáp xin liên hệ: Phòng Phát hành Tạp chí Cộng sản,   số 28, Trần Bình Trọng, Hà Nội,
ĐT: 04.39429744 - 098.797.3426.


           Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                      Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản


Video