Nhiều hiến kế cho Thành phố mang tên Bác phát triển nhanh và bền vững

TCCSĐT - Trước đó, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc từ ngày 10-9 đến ngày 10-10-2015 đã có 15.646 ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý với tinh thần dân chủ, tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị với mong muốn xây dựng thành phố xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng.

Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một trong những vấn đề lý luận đặc biệt căn bản hiện nay. Để làm rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay thì nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn chủ yếu ở nước ta là một điều kiện tiên quyết.

Liên minh châu Âu: Bài toán khủng hoảng di cư

TCCSĐT - Trong nhiều tháng qua, cuộc khủng hoảng di cư ở Liên minh châu Âu (EU) đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Việc tìm ra những giải pháp toàn diện nhằm giải quyết vấn nạn này dường như trở nên bế tắc, nhất là khi châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Và giờ đây, cuộc khủng hoảng không còn chỉ là của riêng châu Âu mà là của toàn cầu khi các hội nghị khu vực và quốc tế bàn về vấn đề này vẫn chưa đạt được những kết quả khả quan.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn cách mạng mới

TCCSĐT - Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, vấn đề nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo có ý nghĩa quan trọng quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ tri thức cho đất nước hôm nay và mai sau.

Bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển của ASEAN

TCCSĐT - Hội nghị cấp cao ASEAN 27 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đã kết thúc với một trong những nội dung được đề cập nhiều nhất là vấn đề Biển Đông trong bối cảnh việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy thành công hợp tác trên mọi lĩnh vực và cũng là lợi ích và trách nhiệm chung của ASEAN, các đối tác và cộng đồng quốc tế.

Nếu như…!

TCCSĐT - Nếu như các cơ quan chức năng cung cấp thông tin, dự báo chuẩn xác, tích cực tìm kiếm, phát triển thị trường; nếu như nông dân biết lắng nghe tín hiệu thị trường, tuân thủ quy hoạch, kế hoạch trong việc lựa chọn phương án “trồng cây gì, nuôi con gì” thì chắc rằng câu chuyện “được mùa, mất giá” của người nông dân sẽ được hạn chế rất nhiều.

Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 10

Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 10, ngày 22-11-2015.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng Biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 107 (11-2015)
Đoàn kết và phát triển số 45 (5-11-2015)
Hồ sơ sự kiện số 314 (10-11-2015)
Tạp chí Cộng sản số 877 (11-2015)

VIDEO