Chủ tịch nước: Giữ vững ổn định chính trị địa bàn biên giới, hải đảo

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội địa bàn biên giới, coi đây là nhiệm vụ chính trị vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách.

Giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh

TCCSĐT - Mặt trận Tổ quốc là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu trong các giai tầng xã hội. Để phù hợp với điều kiện hiện nay, đổi mới cả về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh đang là một yêu cầu cần thiết.

Vấn đề đối tác - đối tượng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc

TCCSĐT - Sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh, đất nước ta vẫn phải đối diện với rất nhiều nguy cơ, thách thức trên mọi lĩnh vực; đồng thời, phải đứng trước sự lựa chọn, phân định bạn - thù, đối tác - đối tượng, để định hình chiến lược, sách lược; đề ra và triển khai có hiệu quả đường lối đối nội, đối ngoại; bảo vệ lợi ích của dân tộc và vai trò lãnh đạo của Đảng, sự vững mạnh của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015: Những điểm mới mang tính lịch sử

TCCSĐT - Vào lúc 21h (giờ Việt Nam) ngày 21-01 vừa qua, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) đã đọc Thông điệp Liên bang thứ sáu tại Điện Capitol, với sự tham gia của nhiều nhân vật quan trọng. Trong thông điệp lần này, ông B. Ô-ba-ma đưa ra nhiều nội dung quan trọng, trong đó đề cập không ít điểm mới mang tính lịch sử so với các thông điệp mọi năm.

Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu Báo cáo Đề dẫn của PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tại Hội thảo “Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay” do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức ngày 28-01 tại Hạ Long.

Việt Nam - Nga: Mối quan hệ gắn bó đặc biệt

TCCSĐT - Trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách của thời gian và biến động của lịch sử, tuy cách xa nhau về địa lý nhưng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga luôn có sự gắn bó đặc biệt, không ngừng phát triển và luôn hướng tới tương lai.

Về “nêu gương” trong phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Có nhiều biện pháp để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển, trong đó “nêu gương” là biện pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu bài viết “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Đoàn kết và phát triển số 26 (1-2015)
Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 97 (1-2015)
Hồ sơ sự kiện số 293 (25-12-2014)
Tạp chí Cộng sản số 867 (1-2015)

VIDEO