Thứ Bảy, 18/8/2018

Bộ Chính trị, Ban Bí thư học tập chuyên đề về công tác đối ngoại

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII, Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01-2-2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp và Chương trình làm việc năm 2018, ngày 17-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để học tập chuyên đề.

Chính trị - Xây dựng Đảng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam

TCCSĐT - Đồng chí Tôn Đức Thắng là người chiến sĩ cách mạng kiên cường và mẫu mực, vị lãnh tụ kính mến và thân thiết, trọn đời đấu tranh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong 92 năm tuổi đời, trên 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Tôn Đức Thắng được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách. Đồng chí là người đầu tiên được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương, giải thưởng cao quý khác.

Nghiên cứu - Trao đổi

Chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

TCCS - Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X thông qua và ban hành ngày 06-8-2008 đến nay đã 10 năm. Mặc dù Nghị quyết đặt ra yêu cầu là nhằm “xây dựng đội ngũ trí thức” đến năm 2020, song mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và các giải pháp nêu trong đó không chỉ cho 10 năm và nếu được thực hiện có kết quả thì sẽ có giá trị rất lâu dài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bình luận

Đồng chí Tôn Đức Thắng: Người cộng sản mẫu mực, chân chính

TCCSĐT - Đồng chí Tôn Đức Thắng thuộc thế hệ những chiến sĩ cộng sản tiền bối, tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Tôn Đức Thắng (20-08-1888 - 20-08-2018) là dịp chúng ta ôn lại thân thế và sự nghiệp, cũng như những cống hiến to lớn của đồng chí cho cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục tấm gương sáng ngời về “đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”(1) cho thế hệ trẻ hôm nay.

Thông tin lý luận

Thêm một địa chỉ phục vụ công tác thông tin lý luận

TCCSĐT - Ngày 16-8-2018, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ ra mắt “Trang Thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương”. Trang Thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương đi vào hoạt động nhằm góp phần phục vụ kịp thời công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và nhu cầu khai thác, trao đổi thông tin của các cơ quan, đơn vị và đông đảo đối tượng bạn đọc.

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

Khủng hoảng di cư: Liên minh châu Âu nỗ lực đạt sự gắn kết

TCCSĐT - Câu chuyện giải quyết vấn đề người di cư của Liên minh châu Âu (EU) bế tắc trong suốt 3 năm qua đã có tín hiệu khai thông khi tại Hội nghị Thượng đỉnh EU hồi cuối tháng 6-2018, “sự hợp tác của châu Âu” đã được đặt trên các lợi ích quốc gia với việc lãnh đạo các nước thành viên EU có cách tiếp cận toàn diện hơn đối với vấn đề này, nhất trí thiết lập các trung tâm kiểm soát người tị nạn.

Kinh tế

Du lịch nông nghiệp - Thêm một hướng đi mới của du lịch tỉnh Bình Thuận

TCCS - Du lịch gắn với phát triển nông nghiệp bền vững đã hình thành và phát triển mạnh vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Ở nước ta, mấy năm gần đây, loại hình du lịch này đã và đang được quan tâm của nhiều địa phương. Để phát huy lợi thế của mình, tỉnh Bình Thuận đã phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững, đặc biệt là phát triển du lịch gắn với các nhà vườn thanh long ứng dụng công nghệ cao, gắn với ngành thủy sản. Thực tiễn đã cho thấy nhiều kết quả đạt được của mô hình này, nhưng cũng gặp không ít khó khăn cần có giải pháp phù hợp hơn nữa trong thời gian tới

Văn hóa - Xã hội

Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc nhằm xây dựng nhân cách mới cho con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

TCCS - Việc nêu cao những tấm gương đạo đức cao đẹp trong lịch sử để mọi người noi theo là vấn đề có ý nghĩa quan trọng của quá trình kế thừa và đổi mới hệ giá trị truyền thống dân tộc, trong đó tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức trong sáng tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh ở tầm cao hệ giá trị truyền thống dân tộc và nhân loại, là tấm gương tiêu biểu nhất của tâm hồn, trí tuệ, đạo đức Việt Nam mà các thế hệ hiện nay và mai sau học tập và làm theo.

An ninh - Quốc phòng

Nghiên cứu vấn đề an ninh phi truyền thống vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay(*)

TCCSĐT - Các yếu tố an ninh phi truyền thống vùng dân tộc thiểu số đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội và sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta hiện nay. Thế nhưng cho đến nay sự hiểu biết của chúng ta về sự hình thành, phát triển và tác động của các yếu tố an ninh phi truyền thống vùng dân tộc thiểu số là chưa nhiều.

Đối ngoại và Hội nhập quốc tế

Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 06 đến ngày 12-8-2018)

TCCSĐT - Tuần qua, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ các nước: Chile, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Cộng hòa Balan, Gambia, Cộng hòa Uganda, Nepal, Jamaica, Guatemala, Botswana đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Sau lễ trình quốc thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lần lượt tiếp các Đại sứ.

Sinh hoạt tư tưởng

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại…” ai!?

TCCS - Từ xưa cho tới tận giờ, khắp cõi nhân gian Việt Nam ta, không ai không biết, không nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, khi chiêm nghiệm nỗi thăng trầm cuộc đời, cuộc nổi chìm nhân thế, tấn bi thương lịch sử!

Tiêu điểm

Tổng Bí thư: Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi thiết thân

Ngày 14-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (lớp thứ I, năm 2018). TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Biên tập PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Tạp chí

Phóng sự ảnh

Video