Bảo đảm đời sống người có công ở Việt Nam

TCCSĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI ghi nhận: “Huy động mọi nguồn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho những người và gia đình có công với cách mạng" (1). Bảo đảm đời sống cho người có công không chỉ góp phần ổn định chính trị - xã hội, mà còn tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo

TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về “dĩ bất biến, ứng vạn biến” chẳng những là phương châm chỉ đạo nhận thức và hành động của Đảng và nhân dân ta trong thời kỳ 1945 - 1946, mà còn có giá trị to lớn, đã và đang tiếp tục soi sáng công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta nói chung và trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng.

Cấm vượt tải trọng: Làm gì để tăng hiệu quả thực hiện?

TCCSĐT - Theo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ số 34/2010/NĐ-CP, Chương II, Mục 5 và các Điều 26 đến Điều 31 đã quy định rõ ràng các mức phạt cho những đối tượng phạm lỗi, trong đó có vấn đề phạt vi phạm chuyên chở vượt quá tải trọng đối với các phương tiện vận tải đường bộ. Tuy nhiên, đến 01-4-2014 mới được triển khai thực hiện một cách quyết liệt, khiến hệ lụy của động thái trên gây ra cho ngành vận tải nói riêng và nền kinh tế nói chung là không nhỏ.

Học giả quốc tế dự Hội thảo về “giàn khoan Hải Dương 981” hạ đặt trái phép

TCCSĐT - Kết thúc Hội thảo các học giả quốc tế và trong nước nhất trí cho rằng về phương diện luật pháp quốc tế, hành vi hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc đã vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) năm 2002 và Thỏa thuận nguyên tắc 6 điểm giải quyết tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2011.

Ai thắng ?

TCCSĐT - Khi còn đương chức, trong một chuyến đi công tác địa phương, xe vừa vào tới địa phận thành phố H ...

Việt Nam là thành viên tích cực trong mối quan hệ ASEAN - EU

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Liên minh châu Âu (ASEAN - EU) lần thứ 20 (AEMM 20) vừa kết thúc tại Brussels (Bỉ), trong đó lần đầu tiên Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị bên cạnh EU.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 91 (7-2014)
Hồ sơ sự kiện số 282 (10-7-2014)
Đoàn kết và phát triển số 13 (7-2014)
Tạp chí Cộng sản số 861 (7-2014)

VIDEO