Thứ Sáu, 20/9/2019

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội - Tiếp cận từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều văn bản để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Những kết quả đạt được trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của các tổ chức này trong giám sát, phản biện xã hội đối với hệ thống chính trị, đóng góp vào thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính trị - Xây dựng Đảng

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội - Tiếp cận từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều văn bản để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Những kết quả đạt được trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của các tổ chức này trong giám sát, phản biện xã hội đối với hệ thống chính trị, đóng góp vào thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bình luận

Liệu xung đột văn hóa có thay thế cho đấu tranh giai cấp?

TCCS - Có thể thấy thời gian gần đây, trên thế giới xảy ra không ít những cuộc chiến có liên quan tới sắc tộc hay những xung đột do văn hóa khiến xuất hiện nhiều quan điểm cho rằng, ngày nay xung đột văn hóa có thể thay thế cho đấu tranh giai cấp. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào bản chất sẽ thấy những xung đột đó chủ yếu do nguyên nhân địa - kinh tế hoặc địa - chính trị. Và dù đã có những thay đổi đáng kể về hình thức đấu tranh đòi quyền sống, quyền dân chủ và sự công bằng xã hội, nhưng đấu tranh giai cấp vẫn đang tiếp diễn trong những điều kiện mới.

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

Nước Nga sau 20 năm cầm quyền của Tổng thống V. Putin

TCCSĐT - Cách đây 20 năm, ngày 16-8-1999, theo đề nghị của Tổng thống Nga Boris Yeltsin, ông V. Putin được Quốc hội Nga phê chuẩn đảm nhiệm chức Thủ tướng Nga. Vào thời điểm đó, không ai ở Nga cũng như trên thế giới có thể nghĩ rằng, xuất thân chỉ từ một quan chức trong giới tinh hoa chính trị ở Mátxcơva, ông V. Putin có thể trở thành một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga, đã có công lớn là mở ra một kỷ nguyên phát triển mới ở Nga, đưa quốc gia này từ vị thế đang lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện sau khi Liên Xô tan rã, trở thành cường quốc có ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Kinh tế

Thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc nhìn từ con số thống kê: Thực tiễn, vấn đề và giải pháp

TCCSĐT - Với tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao và ổn định như hiện nay cùng một thị trường gần 1,4 tỷ người đang trong quá trình chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu tiêu dùng, Trung Quốc tiếp tục là thị trường trọng điểm, có tầm quan trọng to lớn đối với xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Nếu chúng ta quyết tâm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh thì bức tranh thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc sẽ có sự đột phá và khởi sắc, góp phần tạo nên diện mạo mới cho miền núi, vùng cao, biên giới nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung.

Văn hóa - Xã hội

Giá trị văn hóa chính trị qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Kể từ ngày bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố đến nay, đất nước ta đã thêm 50 năm phát triển. Chừng ấy thời gian để nhìn lại những giá trị của một bản Di chúc đặc biệt có thể cũng chưa đầy đủ, song đã có đủ cứ liệu để khẳng định rằng, Di chúc chứa đựng những giá trị lâu bền về nhiều phương diện, thể hiện tầm vóc to lớn về trí tuệ, nhân cách cao đẹp của một vĩ nhân, một anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đối ngoại và Hội nhập quốc tế

Những nhân tố cần tính đến trong hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

TCCS - Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam ngày càng tích cực và chủ động hội nhập quốc tế với vị thế và vai trò ngày càng gia tăng ở khu vực và trên thế giới. Chính sách đối ngoại của Việt Nam được triển khai thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế...

Sinh hoạt tư tưởng

Đối thoại, nhưng đối diện với… chính mình!

TCCS - Đối thoại, phản biện, tranh luận một cách dân chủ, công khai, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, xưa nay vẫn là con đường ngắn nhất, văn minh và tiến bộ nhất, nhưng vô cùng khó khăn, thậm chí tranh đấu sinh tử để phát hiện sự thật, chân lý và tiếp cận, bảo vệ sự thật và chân lý. Song hành với đối thoại là con người luôn đối diện với… chính mình, tự vấn để hoàn thiện mình, phát triển tư tưởng của mình! Đó là một phần tất yếu cốt tử làm nên bản chất và sinh khí tự nhiên của một tư tưởng, một chủ thuyết phát triển, rộng ra là của tính quy luật và quy luật của cuộc sống xã hội loài người; và, đến lượt mình của chính mỗi người!

Tiêu điểm

Nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác mặt trận - Cơ sở quan trọng để tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

TCCS - Để thực hiện hiệu quả công tác mặt trận đã được Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định, việc nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác mặt trận có ý nghĩa quan trọng vì “cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” (Hồ Chí Minh). Trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã từng bước được chú trọng. Do vậy, hệ thống bộ máy tổ chức, cán bộ cơ quan chuyên trách ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã từng bước được tăng cường về số lượng và chất lượng.

Tổng Biên tập PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Tạp chí

Phóng sự ảnh

Video