Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Gia Lai

Trong hai ngày 21 và 22-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc tại Gia Lai nhằm kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, công tác cải cách tư pháp, xây dựng nông thôn mới, cơ sở Đảng ở buôn làng trên địa bàn.

Xây dựng lối sống và môi trường văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam, là định hướng cho mọi chủ trương, đường lối của Đảng. Điều đó tiếp tục được thể hiện rõ qua nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI của Đảng, “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Thực hiện nghị quyết này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có phải là sản phẩm của Mỹ?

13 năm trước, Mỹ trở thành nạn nhân của vụ khủng bố chấn động, xảy ra ngày 11-9-2001. Theo IBTimes, đáng chú ý là đòn tấn công của Al Qaeda vào tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới WTC và Lầu Năm Góc đã dẫn tới nhiều giả thuyết kỳ cục, cho rằng chính quyền Mỹ đã tiếp tay cho những kẻ khủng bố đã sát hại hàng ngàn dân Mỹ.

Không chịu “áo gấm đi đêm”

TCCSĐT - Trong lễ trao giải thưởng tình nguyện viên xuất sắc của tỉnh, một đồng chí cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh nói với đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn:

Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013

TCCS - Giám sát và phản biện xã hội là việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện nhiều năm nay. Song, với Hiến pháp năm 2013 và các quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, của Bộ Chính trị khóa XI, trách nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội đã được pháp luật hóa ở mức cao nhất. Cơ chế thực hiện giám sát và phản biện xã hội được cụ thể hóa, đòi hỏi đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải cao hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Hồ sơ sự kiện số 286 (10-9-2014)
Đoàn kết và phát triển số 17 (9-2014)
Tạp chí Cộng sản số 863 (9-2014)
Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 92 (8-2014)

VIDEO