Thông cáo báo chí: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7

Ngày 31-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2015.

Luật Giáo dục nghề nghiệp - Những đổi mới căn bản, toàn diện đáp ứng yêu cầu hội nhập

TCCSĐT - Ngày 27-11-2014, Luật Giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015. Luật Giáo dục nghề nghiệp đã thể chế hóa chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung, giáo dục nghề nghiệp nói riêng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI; giải quyết nhiều bất cập trong thực tiễn, tạo nên một diện mạo mới cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Toàn cầu hóa từ góc nhìn văn hóa

TCCS - Phần lớn các học giả hiện nay đều cho rằng, bản chất của toàn cầu hóa là mối tương tác giữa người và người được mở rộng ở cấp độ toàn cầu và những hệ quả phát sinh từ đó. Toàn cầu hóa ngày càng được khẳng định là xu thế khách quan, tất yếu, được mở rộng từ kinh tế sang các mặt khác của đời sống xã hội, như chính trị, văn hoá, an ninh, quốc phòng,... Nếu toàn cầu hóa kinh tế đã trở nên quen thuộc thì toàn cầu hóa văn hóa đang đặt ra nhiều băn khoăn cần lý giải.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu mới

TCCSĐT - Đường lối của Đảng chỉ có thể biến thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ tương xứng để tổ chức, triển khai, thực hiện. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng có phẩm chất, năng lực và trình độ, có bản lĩnh và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng là bài học vô cùng quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng. Đây là trách nhiệm của Đảng, trong đó Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp cần phải chủ động, tích cực tham mưu giúp cho cấp ủy đảng có các biện pháp hữu hiệu để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng từ Trung ương tới địa phương đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao hiệu quả phòng, chống thông tin xấu độc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng

TCCSĐT - Sáng ngày 30-7-2015, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đồng phối hợp tổ chức Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả phòng, chống thông tin xấu độc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng”.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Triển vọng và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

TCCS - Bước sang thế kỷ XXI, các nước thành viên ASEAN thống nhất đẩy mạnh liên kết nội khối sâu hơn và toàn diện hơn bằng việc thúc đẩy hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN - một trong ba trụ cột cấu thành của Cộng đồng ASEAN. Bên cạnh những lợi thế, thành tựu đạt được trong hợp tác và liên kết nội khối cũng như trong quan hệ hợp tác với các nước ngoài khu vực, cả khu vực và từng nước thành viên ASEAN đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hướng đến việc hoàn thành mục tiêu xây dựng Cộng đồng vào cuối năm 2015.

Đừng tự bịt mắt!

TCCSĐT - Đảng ta luôn giữ chặt mối liên hệ với nhân dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân bởi đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi. Nhưng đâu đó vẫn có hiện tượng ngay cả một số đảng viên vẫn “tự bịt mắt” làm ngơ, không chung tay góp sức cho Đảng, đòi hỏi chúng ta cần kiên quyết đấu tranh.

Mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân

TCCS - Thực hiện Quyết nghị của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2-1930: “Ban Trung ương có thể xuất bản một tờ tạp chí lý luận và ba tờ báo tuyên truyền”, tròn 85 năm trước, ngày 5-8-1930, Tạp chí Đỏ - tiền thân của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - ngày nay, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập và là chủ bút, ra mắt bạn đọc số đầu tiên!

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Hồ sơ sự kiện số 307 (25-7-2015)
Đoàn kết và phát triển số 37 (7-2015)
Tạp chí Cộng sản số 873 (7-2015)
Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 102 (6-2015)

VIDEO