Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

Để xây dựng và hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, trong hai ngày 20 và 21-11-2014, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Những định kiến tộc người cản trở sự phát triển

TCCSĐT - Trong vài thập niên qua, đã có nhiều sự đầu tư của Nhà nước với vùng dân tộc thiểu số: xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đất đai, y tế, giáo dục. Tuy nhiên, những định kiến với các tộc người thiểu số, đã cản trở quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu, chia sẻ và bảo tồn các giá trị văn hóa tộc người.

Quan điểm, giải pháp lý luận và thực tiễn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa

TCCSĐT - Ngày 21-11, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học: Về một số quan điểm, giải pháp lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS

Trước thềm chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Hãng thông tấn Nga TASS đã phỏng vấn Tổng Bí thư về chuyến thăm cũng như quan hệ Việt Nam - Nga.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 95 (11-2014)
Hồ sơ sự kiện số 290 (10-11-2014)
Đoàn kết và phát triển số 21 (11-2014)
Tạp chí Cộng sản số 865 (11-2014)

VIDEO