Xây dựng nhà nước pháp quyền

Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với các cam kết trong ASEAN

TTCCSĐT - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang tiến tới việc hình thành một cộng đồng thống nhất - Cộng đồng ASEAN vào ngày 31-12-2015. Để bảo đảm cho việc gia nhập Cộng đồng ASEAN, Việt Nam đã chủ động rà soát về tính tương thích của pháp luật Việt Nam hiện nay với các điều ước quốc tế trong ASEAN.

Tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

TCCSĐT - Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam. Tuy nhiên, những bất cập trong triển khai thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thời gian qua đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ.

Bảo đảm công lý trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

TCCSĐT - Bảo đảm công lý trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta là toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát, phán quyết của các cơ quan nhà nước, nhằm bảo đảm vị trí, vai trò tối thượng và tính bình đẳng của pháp luật trong đời sống và bảo đảm các quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp, pháp luật.

Quốc hội thảo luận lần cuối về những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

TCCSĐT - Ngày 24-10, Quốc hội dành thời lượng cả ngày để thảo luận lần cuối về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trước khi thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Đây là lần thứ ba dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được Quốc hội xem xét sau khi tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào 10 vấn đề lớn của dự thảo.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền ở cấp tỉnh nước ta hiện nay

TCCSĐT - Chính quyền tỉnh là một cấp của chính quyền địa phương, có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc điều hành, quản lý các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn. Để xây dựng bộ máy chính quyền tỉnh trong sạch, vững mạnh, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền tỉnh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực

TCCSĐT - Sáng 25-9-2015, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ Thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham dự Hội nghị.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển án lệ, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân

TCCS - Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển và áp dụng án lệ theo chủ trương, định hướng của Đảng và các quy định của pháp luật sẽ bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, hạn chế tình trạng oan, sai; góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như Hiến pháp năm 2013 đã quy định.

Tính ưu việt của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế - thách thức trong triển khai và giải pháp bảo đảm an sinh xã hội

TCCS - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, nhằm tạo dựng một cơ chế tài chính, một mạng lưới an sinh xã hội thiết yếu, chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng chi trả từ tiền của người bệnh và tạo nguồn lực quan trọng để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng thời bảo đảm cho người lao động có thể giải quyết, khắc phục những rủi ro trong cuộc sống khi về già.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đạo đức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

TCCSĐT - Đạo đức bắt nguồn từ lương tâm, lòng trắc ẩn của con người, là cái gốc làm người. Đạo đức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước không chỉ bắt nguồn từ lương tâm, lòng trắc ẩn, mà còn được Nhà nước quy định và thể chế hóa bằng pháp luật.

Một số mô hình tổ chức chính quyền cơ sở trên thế giới

TCCSĐT - Tìm hiểu các mô hình chính quyền cơ sở, nhất là những biện pháp cải cách theo hướng tăng cường quyền dân chủ trực tiếp cho người dân, có thể giúp ích cho quá trình đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Việt Nam, phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

/ / Xem tiếp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII - Đoàn kết, trí tuệ và đổi mới thực sự

Vào thời khắc chuyển giao đón Xuân Bính Thân - 2016 với khí thế, vận hội mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trả lời phỏng vấn, nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII.

VIDEO