Xây dựng nhà nước pháp quyền

Quốc hội thảo luận lần cuối về những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

TCCSĐT - Ngày 24-10, Quốc hội dành thời lượng cả ngày để thảo luận lần cuối về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trước khi thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Đây là lần thứ ba dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được Quốc hội xem xét sau khi tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào 10 vấn đề lớn của dự thảo.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền ở cấp tỉnh nước ta hiện nay

TCCSĐT - Chính quyền tỉnh là một cấp của chính quyền địa phương, có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc điều hành, quản lý các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn. Để xây dựng bộ máy chính quyền tỉnh trong sạch, vững mạnh, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền tỉnh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực

TCCSĐT - Sáng 25-9-2015, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ Thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham dự Hội nghị.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển án lệ, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân

TCCS - Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển và áp dụng án lệ theo chủ trương, định hướng của Đảng và các quy định của pháp luật sẽ bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, hạn chế tình trạng oan, sai; góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như Hiến pháp năm 2013 đã quy định.

Tính ưu việt của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế - thách thức trong triển khai và giải pháp bảo đảm an sinh xã hội

TCCS - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, nhằm tạo dựng một cơ chế tài chính, một mạng lưới an sinh xã hội thiết yếu, chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng chi trả từ tiền của người bệnh và tạo nguồn lực quan trọng để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng thời bảo đảm cho người lao động có thể giải quyết, khắc phục những rủi ro trong cuộc sống khi về già.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đạo đức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

TCCSĐT - Đạo đức bắt nguồn từ lương tâm, lòng trắc ẩn của con người, là cái gốc làm người. Đạo đức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước không chỉ bắt nguồn từ lương tâm, lòng trắc ẩn, mà còn được Nhà nước quy định và thể chế hóa bằng pháp luật.

Một số mô hình tổ chức chính quyền cơ sở trên thế giới

TCCSĐT - Tìm hiểu các mô hình chính quyền cơ sở, nhất là những biện pháp cải cách theo hướng tăng cường quyền dân chủ trực tiếp cho người dân, có thể giúp ích cho quá trình đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Việt Nam, phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

Xây dựng và hoàn thiện chính quyền cấp xã theo tinh thần Hiến pháp năm 2013

TCCSĐT - Để triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, rất cần thể chế hóa tinh thần Hiến pháp theo hướng đổi mới, hoàn thiện tổ chức, hoạt động của mô hình chính quyền cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn), nhất là mô hình chính quyền xã trong điều kiện xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 và một số vấn đề đặt ra

TCCSĐT - Việc ban hành Luật Thanh tra năm 2010 đã có ảnh hưởng tích cực tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hoạt động thanh tra, góp phần tăng cường pháp chế trong công tác quản lý nhà nước, tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật cũng đã bộc lộ những bất cập, cần tiếp tục hoàn thiện.

Phê chuẩn Công ước về quyền của người khuyết tật và việc thực thi nghĩa vụ thành viên công ước

TCCSĐT - Để Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Công ước về quyền của người khuyết tật, Quốc hội khoá XIII đã phê chuẩn Công ước tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014). Từ góc độ pháp lý, chúng ta có thể nhận thấy được một số công việc quan trọng đã và đang đặt ra với những thuận lợi, khó khăn, thách thức nhất định, từ đó cũng gợi mở việc tìm kiếm hướng giải quyết phù hợp.

/ / Xem tiếp

Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10 của Chủ tịch Quốc hội

Sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, vào lúc 15 giờ 30 chiều 27-11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã họp phiên bế mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

VIDEO