Xây dựng giai cấp công nhân

Các nhóm giải pháp chủ yếu để phát triển đảng trong công nhân

TCCSĐT - Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế làm cho nhận thức tư tưởng, chính trị của công nhân được tăng lên rõ rệt. Việc phát triển đội ngũ đảng viên là công nhân để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp.

Đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

TCCS - Giai cấp công nhân Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ biến đổi và phát triển. Những biến đổi và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam có liên quan chặt chẽ với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đã ghi nhiều dấu ấn về sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu tổ chức.

Tôn vinh 85 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 27-7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương 85 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đồng Tháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn, Hội Nông dân, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật trong thời kỳ mới

TCCSĐT - Những năm gần đây, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã tạo được khối liên minh Công - Nông - Trí vững chắc thông qua đổi mới kịp thời phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cho phù hợp với thực tiễn. Trong thời gian tới, khối liên minh Công - Nông - Trí sẽ khắc phục những hạn chế, tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh của mình xây dựng quê hương Đồng Tháp giàu đẹp hơn.

Những hoạt động nổi bật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong năm 2014

TCCSĐT - Nhằm triển khai những hoạt động chủ yếu trong năm 2014, ngày 29-4-2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam với các cơ quan thông tấn báo chí.

Để giai cấp công nhân Việt Nam thực sự là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TCCSĐT - Trong tiến trình lịch sử, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong của Cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân đang đứng trước những thách thức mới. Vì vậy, việc “Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” lại đang “là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội”(1).

Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW của Đảng

TCCSĐT - Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, người lao động là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hơn 5 năm qua (từ năm 2008 đến nay), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tăng cường công tác này theo quan điểm xây dựng giai cấp công nhân của Đảng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí

TCCSĐT - Sáng ngày 14-02, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Việt Nam Trần Thanh Hải đã chủ trì buổi gặp mặt đầu năm với các phóng viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí viết về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Bảo vệ quyền lợi công nhân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

TCCSĐT - Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số mặt tiêu cực tác động không nhỏ đến quyền lợi của người công nhân. Trong điều kiện đó, Đảng và Nhà nước cần có chính sách bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân, góp phần khẳng định vị thế lãnh đạo của giai cấp này.

Có đúng là giai cấp công nhân hiện nay không còn sứ mệnh lịch sử?

TCCSĐT - Sau những biến động thế giới phức tạp, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ vào cuối thế kỷ XX, những nhà lý luận tư sản, cùng các phần tử cơ hội, xét lại đã lớn tiếng tuyên bố rằng, đây là hồi chuông báo hiệu sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, học thuyết Mác - Lê-nin đã lỗi thời, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không còn nữa. Vậy, có đúng là hiện nay giai cấp công nhân không còn sứ mệnh lịch sử nữa?

Trang123456789
/ / Xem tiếp

Bài học kinh nghiệm về tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong gần 30 năm đổi mới

TCCS - Lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là một nguyên tắc cơ bản, bảo đảm cho quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

VIDEO