Xây dựng giai cấp công nhân

Các hoạt động nhân ngày Quốc tế Lao động 01-5 và Tháng Công nhân lần thứ 8 - năm 2016

TCCSĐT - Ngày 23-4, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế lao động 01-5 và khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 8 - năm 2016 với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; vì việc làm, đời sống của người lao động”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để khai thác và phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Giang

TCCSĐT - Trong những năm gần đây, Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang có nhiều biện pháp đổi mới và tăng cường công tác lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vai trò của các nghiệp đoàn đối với sự phát triển của giai cấp công nhân hiện nay

TCCSĐT - Từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đến nay, cùng với sự phát triển của công nhân thuộc các thành phần kinh tế, tổ chức nghiệp đoàn đã được thành lập ở một số doanh nghiệp dân doanh và có vốn đầu tư nước ngoài. Để các tổ chức nghiệp đoàn này có thể hoạt động tích cực trong khuôn khổ pháp luật, cần nhận thức rõ hơn vai trò của các tổ chức nghiệp đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nâng cao đời sống tinh thần của công nhân ở khu công nghiệp

Ngày 09-01-2016, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất. Toàn văn Chỉ thị như sau:

Vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động" năm 2015

Ngày 27-12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động" năm 2015.

Hà Nội sẽ đưa miễn phí hơn 20.000 công nhân về quê đón Tết

Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đang tập trung huy động mọi nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua công tác xã hội hóa để quan tâm, chăm lo tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Hà Nội bảo đảm chăm lo Tết Bính Thân 2016 cho công nhân viên chức lao động

Để chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp công đoàn chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động khắc phục khó khăn, có biện pháp thiết thực, bảo đảm 100% đoàn viên, công nhân viên chức được đón Tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển đảng cho công nhân tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước

TCCSĐT - Bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam

TCCSĐT - Năm 2015, cả nước trân trọng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01-07-1915 - 01-07-2015), người có nhiều công lao to lớn đối với phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động cả nước noi theo.

Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn

TCCSĐT - Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam có vai trò quan trọng. Giai cấp công nhân là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; động viên họ thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn là nhiệm vụ trọng yếu và cấp thiết.

Trang12345678910
/ / Xem tiếp

Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith từ ngày 25 đến 27-4, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

VIDEO