Xây dựng giai cấp công nhân

Đồng Tháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn, Hội Nông dân, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật trong thời kỳ mới

TCCSĐT - Những năm gần đây, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã tạo được khối liên minh Công - Nông - Trí vững chắc thông qua đổi mới kịp thời phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cho phù hợp với thực tiễn. Trong thời gian tới, khối liên minh Công - Nông - Trí sẽ khắc phục những hạn chế, tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh của mình xây dựng quê hương Đồng Tháp giàu đẹp hơn.

Những hoạt động nổi bật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong năm 2014

TCCSĐT - Nhằm triển khai những hoạt động chủ yếu trong năm 2014, ngày 29-4-2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam với các cơ quan thông tấn báo chí.

Để giai cấp công nhân Việt Nam thực sự là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TCCSĐT - Trong tiến trình lịch sử, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong của Cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân đang đứng trước những thách thức mới. Vì vậy, việc “Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” lại đang “là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội”(1).

Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW của Đảng

TCCSĐT - Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, người lao động là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hơn 5 năm qua (từ năm 2008 đến nay), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tăng cường công tác này theo quan điểm xây dựng giai cấp công nhân của Đảng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí

TCCSĐT - Sáng ngày 14-02, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Việt Nam Trần Thanh Hải đã chủ trì buổi gặp mặt đầu năm với các phóng viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí viết về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Bảo vệ quyền lợi công nhân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

TCCSĐT - Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số mặt tiêu cực tác động không nhỏ đến quyền lợi của người công nhân. Trong điều kiện đó, Đảng và Nhà nước cần có chính sách bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân, góp phần khẳng định vị thế lãnh đạo của giai cấp này.

Có đúng là giai cấp công nhân hiện nay không còn sứ mệnh lịch sử?

TCCSĐT - Sau những biến động thế giới phức tạp, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ vào cuối thế kỷ XX, những nhà lý luận tư sản, cùng các phần tử cơ hội, xét lại đã lớn tiếng tuyên bố rằng, đây là hồi chuông báo hiệu sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, học thuyết Mác - Lê-nin đã lỗi thời, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không còn nữa. Vậy, có đúng là hiện nay giai cấp công nhân không còn sứ mệnh lịch sử nữa?

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong công nhân

TCCSĐT - Làm tốt công tác phát triển đảng trong đội ngũ công nhân, lao động là thiết thực góp phần xây dựng Đảng. Đây là nhiệm vụ cần phải tiếp tục nỗ lực từ nhiều phía, nhiều cấp để có thể hoàn thành.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của hoạt động công đoàn

TCCS - Công đoàn có vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội, đặc biệt đối với xây dựng và phát triển giai cấp công nhân. Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân rộng mô hình tổ chức Nghiệp đoàn nghề cá - “Ngôi nhà chung” của ngư dân Việt Nam

TCCSĐT - Ngày 15-9-2011, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo thành lập thí điểm Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gồm 689 đoàn viên làm việc tại 120 tàu cá. Đến nay, mô hình tổ chức này đã được nhân rộng tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước và thực sự trở thành “ngôi nhà chung” gắn kết ngư dân trong hoạt động vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, giữ gìn môi trường sinh thái.

Trang123456789
/ / Xem tiếp

Việt Nam là thành viên tích cực trong mối quan hệ ASEAN - EU

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Liên minh châu Âu (ASEAN - EU) lần thứ 20 (AEMM 20) vừa kết thúc tại Brussels (Bỉ), trong đó lần đầu tiên Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị bên cạnh EU.

VIDEO