Xây dựng giai cấp công nhân

Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW của Đảng

TCCSĐT - Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, người lao động là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hơn 5 năm qua (từ năm 2008 đến nay), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tăng cường công tác này theo quan điểm xây dựng giai cấp công nhân của Đảng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí

TCCSĐT - Sáng ngày 14-02, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Việt Nam Trần Thanh Hải đã chủ trì buổi gặp mặt đầu năm với các phóng viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí viết về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Bảo vệ quyền lợi công nhân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

TCCSĐT - Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số mặt tiêu cực tác động không nhỏ đến quyền lợi của người công nhân. Trong điều kiện đó, Đảng và Nhà nước cần có chính sách bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân, góp phần khẳng định vị thế lãnh đạo của giai cấp này.

Có đúng là giai cấp công nhân hiện nay không còn sứ mệnh lịch sử?

TCCSĐT - Sau những biến động thế giới phức tạp, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ vào cuối thế kỷ XX, những nhà lý luận tư sản, cùng các phần tử cơ hội, xét lại đã lớn tiếng tuyên bố rằng, đây là hồi chuông báo hiệu sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, học thuyết Mác - Lê-nin đã lỗi thời, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không còn nữa. Vậy, có đúng là hiện nay giai cấp công nhân không còn sứ mệnh lịch sử nữa?

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong công nhân

TCCSĐT - Làm tốt công tác phát triển đảng trong đội ngũ công nhân, lao động là thiết thực góp phần xây dựng Đảng. Đây là nhiệm vụ cần phải tiếp tục nỗ lực từ nhiều phía, nhiều cấp để có thể hoàn thành.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của hoạt động công đoàn

TCCS - Công đoàn có vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội, đặc biệt đối với xây dựng và phát triển giai cấp công nhân. Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân rộng mô hình tổ chức Nghiệp đoàn nghề cá - “Ngôi nhà chung” của ngư dân Việt Nam

TCCSĐT - Ngày 15-9-2011, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo thành lập thí điểm Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gồm 689 đoàn viên làm việc tại 120 tàu cá. Đến nay, mô hình tổ chức này đã được nhân rộng tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước và thực sự trở thành “ngôi nhà chung” gắn kết ngư dân trong hoạt động vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, giữ gìn môi trường sinh thái.

Công đoàn Việt Nam qua các kỳ đại hội

TCCSĐT - Trải qua 10 kỳ đại hội với nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam đã rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, từ đó xác định mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong những năm tiếp theo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

TCCS - Cán bộ công đoàn là cán bộ quần chúng, đại diện cho người lao động, thường xuyên tham gia lĩnh vực quan hệ lao động, nhằm bảo đảm quan hệ lao động ngày càng hài hoà, ổn định và tiến bộ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Do vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh chính là giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước.

Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động của tổ chức công đoàn qua nhiệm kỳ Đại hội X Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

TCCSĐT - Nội dung công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động đã tập trung vào việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát thực thi luật pháp, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em; vào những vấn đề liên quan mật thiết đến phụ nữ, như: giáo dục truyền thống và phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam; học tập nâng cao trình độ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác.

Trang12345678
/ / Xem tiếp

Bộ Giáo dục chính thức trả lời về kinh phí đề án đổi mới

Đề án Đổi mới Chương trình - Sách giáo khoa sau năm 2015 vừa báo cáo tại Ủy ban Thường vụ Quốc đã nhận được nhiều ý kiến bàn luận, cho rằng số kinh phí hơn 34.000 tỷ đồng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất là quá lớn, không rõ mục tiêu.

VIDEO