Xây dựng giai cấp công nhân

Tuyên dương 55 người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần 6

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng công nhân, tối 23-5 tại tỉnh Bình Dương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Liên hoan “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần 6, tuyên dương 55 thợ trẻ giỏi là những thanh niên công nhân, kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ thủ công và học sinh các trường nghề trên cả nước có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất.

Tổng Liên đoàn Lao động phải cùng phối hợp giải quyết nợ tiền lương

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải phối hợp tốt với chính quyền trong giải quyết tình trạng nợ đọng tiền lương của người lao động, nợ bảo hiểm của người lao động; những quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động phải được bảo vệ tốt hơn…"

Tổ chức Đảng - tiền đề cho sự ổn định doanh nghiệp FDI

Thực tế tại Đồng Nai cho thấy, tại những doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tổ chức cơ sở Đảng, công nhân và giới chủ luôn tìm được sự đồng thuận, tranh chấp lao động vì thế không xảy ra, việc sản xuất của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi.

Tổ chức Đảng, Công đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

TCCSĐT - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, bên cạnh việc tổ chức các phong trào thi đua còn tích cực tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức và người lao động.

Các nhóm giải pháp chủ yếu để phát triển đảng trong công nhân

TCCSĐT - Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế làm cho nhận thức tư tưởng, chính trị của công nhân được tăng lên rõ rệt. Việc phát triển đội ngũ đảng viên là công nhân để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp.

Đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

TCCS - Giai cấp công nhân Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ biến đổi và phát triển. Những biến đổi và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam có liên quan chặt chẽ với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đã ghi nhiều dấu ấn về sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu tổ chức.

Tôn vinh 85 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 27-7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương 85 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đồng Tháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn, Hội Nông dân, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật trong thời kỳ mới

TCCSĐT - Những năm gần đây, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã tạo được khối liên minh Công - Nông - Trí vững chắc thông qua đổi mới kịp thời phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cho phù hợp với thực tiễn. Trong thời gian tới, khối liên minh Công - Nông - Trí sẽ khắc phục những hạn chế, tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh của mình xây dựng quê hương Đồng Tháp giàu đẹp hơn.

Những hoạt động nổi bật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong năm 2014

TCCSĐT - Nhằm triển khai những hoạt động chủ yếu trong năm 2014, ngày 29-4-2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam với các cơ quan thông tấn báo chí.

Để giai cấp công nhân Việt Nam thực sự là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TCCSĐT - Trong tiến trình lịch sử, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong của Cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân đang đứng trước những thách thức mới. Vì vậy, việc “Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” lại đang “là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội”(1).

Trang123456789
/ / Xem tiếp

Chỉ thị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 36), công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều tiến bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, hội nhập vào nước sở tại.

VIDEO