Thứ Sáu, 20/9/2019
 • Giải pháp nhằm phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Báo chí có vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Mặc dù đã tích cực tham gia và có đóng góp không nhỏ vào thành công của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua, nhưng nhìn chung, báo chí nước ta chưa thể hiện hết vai trò và khả năng của mình, cũng như báo chí còn gặp không ít khó khăn trong cuộc chiến nhiều cam go, phức tạp này. Vấn đề đặt ra là, cần phải làm gì để phát huy hơn nữa vai trò báo chí trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

 • "Sức mạnh của Đảng là mối liên hệ máu thịt với nhân dân"

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp năm mới Giáp Ngọ và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng.

 • Có hay không “sân sau” của cán bộ?

  TCCSĐT - Vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng có bài thông tin về hiện tượng một số cán bộ có chức, có quyền dùng doanh nghiệp làm “sân sau” để tham nhũng. Được biết, đây là một trong những nội dung thuộc đề tài nghiên cứu khoa học mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện. Đây là lần đầu tiên có thông tin chính thức từ một cơ quan đáng tin cậy của Đảng về vấn đề nhiều cán bộ, đảng viên cấp trung ương có quan hệ không bình thường với doanh nghiệp để trục lợi. Ở cấp tỉnh, thành và tương đương và sau đó là ở cấp huyện cũng có biểu hiện này, nhưng thấp hơn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận diện đây là một dạng tham nhũng đặc biệt. Vậy có hay không việc một số cán bộ lãnh đạo, quản lý câu kết với một số lãnh đạo doanh nghiệp tạo ra “sân sau” để trục lợi, tham nhũng?

 • Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  TCCSĐT - Trong cuộc chiến đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiện nay, việc tìm ra các giải pháp để phát huy vai trò của nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng.

 • Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về chống tham nhũng, lãng phí theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ ba căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu là những “thứ giặc nội xâm” bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân mà ra. Vì vậy, muốn cho Đảng trong sạch, Người yêu cầu phải “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

 • Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là giải pháp đột phá, quyết định hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

  TCCS - Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang là vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng trên phạm vi quốc tế. Ở Việt Nam, tham nhũng hiện đã trở thành quốc nạn, là một trong những biểu hiện nổi bật nhất của tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tham nhũng làm tổn hại nghiêm trọng sức mạnh của chế độ, làm tổn thương xã hội và xâm hại lợi ích của nhân dân. Tham nhũng còn làm hoen ố thanh danh của Đảng, làm sụt giảm niềm tin của nhân dân. Nếu không kiên quyết chống tham nhũng thì cũng không thể xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

  TCCS - Thời gian qua, lực lượng công an nhân dân luôn luôn bám sát, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết, nhất là triển khai Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, lực lượng công an nhân dân đang tăng cường đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 • Phòng, chống tham nhũng và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  TCCS - Tham nhũng là một trong các nguyên nhân, biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một khi nạn tham nhũng còn nghiêm trọng, kéo dài thì nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” càng gia tăng. Vì vậy, phòng, chống tham nhũng được thực hiện hiệu quả, đồng nghĩa với công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

 • Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng chống tham nhũng đến cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI

  TCCSĐT - Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã nêu rõ: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Từ đó, kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI cũng đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong bối cảnh hiện nay.

 • Đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại ở nước ta hiện nay

  TCCS - Buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép là mặt trái, tiêu cực của kinh tế thị trường có tác hại nghiêm trọng đến sản xuất trong nước, gây thất thu cho ngân sách, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, làm mất trật tự an toàn xã hội và tác động xấu tới môi trường, vì vậy rất cần phải được ngăn chặn kịp thời và hữu hiệu.

 • Thực chất nguyên nhân của tham nhũng và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam

  TCCSĐT - Đảng ta xác định tham nhũng là một trong bốn nguy cơ làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Tham nhũng hiện nay đã và đang trở thành quốc nạn, đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa. Để góp phần nâng cao nhận thức trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bài viết này tập trung làm rõ nguyên nhân tham nhũng, trên cơ sở đó, đưa ra một số vấn đề gợi mở và mong được trao đổi cùng bạn đọc.

 • Tham nhũng - nguyên nhân và biện pháp ngăn ngừa

  TCCSĐT - Ở nước ta hiện nay, nếu không kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và quét sạch những kẻ thoái hóa, biến chất làm biến dạng quyền hạn và công vụ được nhân dân giao phó thì rất dễ nảy nòi một tầng lớp “tham quan ô lại mới” - một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang quyết tâm xây dựng.

 • Thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng gắn với triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

  TCCS - Thời gian tới, để góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, nhất là trong hoàn cảnh nước ta đang tích cực, chủ động hội nhập quốc tế như hiện nay.

 • Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

  TCCSĐT - Những năm gần đây, tình trạng tham nhũng, lãng phí ở nước ta diễn biến rất phức tạp, đã và đang tác động tiêu cực tới nhiều mặt của đời sống xã hội, làm hạn chế tới thành quả của công cuộc đổi mới. Vì vậy, tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là đòi hỏi bức xúc của toàn xã hội, là quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta, nhằm xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững mạnh.

 • Hội thảo “Công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương - Thực trạng và giải pháp”

  TCCSĐT - Ngày 1-11-2012, tại thành phố Cần Thơ, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng (PCTN), Bộ phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID), Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và UBND thành phố Cần Thơ cùng phối hợp tổ chức Hội thảo trước Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 11 khu vực phía Nam với chủ đề “Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương - thực trạng và giải pháp”.

1 2 3 4

Video