Thứ Sáu, 22/6/2018
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn ở một dự án
13/1/2011 11:24' Gửi bài này In bài này

TCCS - Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động thì sẽ tạo được động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Điều này cũng được khẳng định từ hoạt động của Công đoàn cơ sở Dự án thủy điện A Lưới G60 (Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng cầu hầm) mà chúng tôi giới thiệu sau đây.

Tổ chức “non” - kết quả “già”

Dự án thủy điện A Lưới mới thành lập được hơn 2 năm, số lượng cán bộ công nhân viên chức còn ít, sản xuất chưa đi vào ổn định, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn... nhưng Ban Quản lý dự án đã kiên trì, từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, lựa chọn bước đi vững chắc phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, của Dự án.

Sau khi thành lập tổ chức công đoàn, Công đoàn Dự án thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động theo 4 nội dung của Thông tri số 02/TTr-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Công đoàn Dự án đã sớm ổn định đội ngũ Ban Chấp hành, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động (NLĐ). Công đoàn Dự án đã phối hợp với Công ty xây dựng nội quy, quy chế làm việc, tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, ký kết hợp đồng lao động, xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ.

Từ khi Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 05-06-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp” ra đời, hoạt động của tổ chức công đoàn Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng cầu hầm nói chung và Dự án thủy điện A Lưới nói riêng có nhiều thuận lợi, bởi đây là mối quan hệ hài hòa 3 lợi ích: lợi ích công nhân, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích nhà nước. Hơn 2 năm qua, thực tiễn cho thấy, Công đoàn Dự án đã bảo đảm tốt tính dân chủ, công khai các chế độ chính sách như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho NLĐ được quan tâm, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, những nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của NLĐ được Công đoàn Dự án tập hợp, đề xuất cùng Công ty xem xét, giải quyết kịp thời, giảm tối đa các cuộc tranh chấp xảy ra trong quan hệ lao động.

Sát cánh cùng với Ban Quản lý dự án để ổn định sản xuất kinh doanh phải kể đến vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong các phong trào chuyên môn, hoàn thiện dần công tác tổ chức và quy chế hoạt động sau khi được thành lập. Trong đó vai trò của tổ chức công đoàn được ghi nhận là đã tham gia tích cực và có nhiều đóng góp vào công tác quản lý, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công nhân viên chức (CBCNVC).

Công đoàn Dự án thủy điện A Lưới G60 đã tạo điều kiện để CBCNVC được tham gia bàn bạc các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh..., giám sát những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ. Ngoài ra, còn nhằm thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, xem xét bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi và ký kết thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm có lợi cho NLĐ.

Công đoàn Dự án còn phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức bỏ phiếu cán bộ chủ chốt, nâng cao trách nhiệm nghĩa vụ của cán bộ quản lý đối với Ban Quản lý dự án, Công ty và NLĐ. Công đoàn cũng chủ động tham gia vào việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng các nội quy, quy chế, đặc biệt là quy chế hoạt động của các tổ đội sản xuất nhằm tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho NLĐ; xây dựng quy chế trả lương, thưởng cho khối phòng ban nhằm khuyến khích, động viên, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên lao động gián tiếp; bổ sung quy chế thi đua khen thưởng, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của CBCNVC. Cụ thể là: chế độ lương được nâng cao, thu nhập bình quân hiện nay của NLĐ là 4.830.000đ/người/tháng; mặc dù địa hình công trường của Dự án xa khu dân cư, đường giao thông đi lại khó khăn, phức tạp, khí hậu khắc nghiệt... nhưng hệ thống thông tin liên lạc vẫn được khai thông, điện thoại, in-tơ-nét, ti-vi được trang bị tới tận lán trại; phong trào vui chơi giải trí, thể dục thể thao như bóng bàn, bóng đá thường xuyên được tổ chức sôi nổi, chế độ chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, duy trì các bữa ăn và chế độ ăn ca bảo đảm chất và lượng.

Hằng năm, Công đoàn Dự án đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc Công ty phát động phong trào thi đưa, hướng các phong trào thi đua vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch sản xuất như “Kỷ niệm ngày quốc khánh 2-9”, “Chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 10-10”, tiến độ hầm phụ 1 đã đạt được: - hướng thượng lưu: 627,7md và 24m ngách thi công, - hướng hạ lưu: 572,4md và 11m ngách thi công; hầm phụ 2: - hướng thượng lưu đạt được 482md và 11m ngách, - hướng hạ lưu đạt 999md và 35m ngách... Trọng tâm của các phong trào thi đua là “Lao động giỏi”, khuyến khích họ luôn phấn đấu, phát huy trí tuệ rèn luyện tay nghề, đóng góp thiết thực vào phát triển Dự án, phát triển Công ty.

Những hoạt động thiết thực của công đoàn Dự án trong thời gian qua đã giúp cho Công ty nói chung và Ban quản lý dự án nói riêng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, văn hóa doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng... Vì sự phát triển bền vững của Công ty, Công đoàn Dự án thủy điện A Lưới G60 tiếp tục phát huy vị trí, vai trò là đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBCNVC, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, phấn đấu vì việc làm ổn định thu nhập cao, dân chủ và công bằng xã hội.

Và con đường phía trước

Tuy đạt được một số kết quả bước đầu song, công tác xây dựng và phát triển công đoàn của Dự án còn rất nhiều khó khăn:

- Chất lượng hoạt động của công đoàn chưa cao; đội ngũ cán bộ công đoàn còn ít kinh nghiệm và nhiều lúng túng trong tổ chức hoạt động công đoàn. Hoạt động của công đoàn phần lớn tập trung vào việc hiếu, hỉ, thăm hỏi ốm đau, tổ chức sinh nhật... ít có thời gian tổ chức các hoạt động theo kế hoạch chỉ đạo của công đoàn cấp trên nên chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn; hoạt động của một số công đoàn bộ phận còn thụ động, phụ thuộc chủ yếu vào Dự án nên vai trò của tổ chức chưa rõ rệt, hiệu quả hoạt động chưa cao.

- Số lượng công đoàn viên còn ít.

- Các hoạt động phong trào chưa phong phú, còn mang tính hình thức.

Trong thời gian tới, Công đoàn Dự án thủy điện A Lưới G60, để tuyên truyền, vận động 70% - 80% số công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn, tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề sau:

Thứ nhất, Đảng bộ Công ty, Ban Quản lý dự án chủ động xây dựng kế hoạch làm việc với CBCNVC, tạo mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và NLĐ, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả thiết thực cho Công ty nói chung, Ban Quản lý dự án nói riêng và NLĐ.

Thứ hai, căn cứ Luật Lao động, Luật Công đoàn, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức học tập, tuyên truyền, giáo dục nâng cao phẩm chất đoàn viên lao động, làm cho mỗi đoàn viên luôn luôn được cập nhật thông tin mới tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức tư tưởng và hành động trước yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ hội nhập để phát triển Công ty, Dự án.

Thứ ba, cải tiến nội dung, phương pháp chỉ đạo hoạt động công đoàn nhằm đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ công nhân lao động; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, bảo đảm chức năng, nhiệm vụ đề ra.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực thi pháp luật và Bộ luật Lao động trong doanh nghiệp, bênh vực và bảo đảm nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng cho NLĐ, nâng cao đời sống và thu nhập cho đoàn viên; giải quyết kịp thời những vướng mắc, biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm nội quy, quy chế của Công ty, Dự án./.

Huy Tuấn

Video