Thứ Năm, 22/8/2019
 • Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông: Thực trạng và giải pháp

  TCCSĐT - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, kết cấu hạ tầng giao thông của nước ta có bước chuyển rất lớn, được các tổ chức quốc tế và trong nước đánh giá cao. Để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển đề ra trong giai đoạn 2016-2020, cần đánh giá thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2011-2015, phân tích những kết quả, hạn chế, kinh nghiệm để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục.

 • Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nơi “Thủ đô gió ngàn”

  TCCSĐT - Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng trong Cách mạng tháng Tám, “Thủ đô gió ngàn” trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta là vùng đất hội tụ nhiều di tích văn hóa - lịch sử. Ngày nay, Tuyên Quang đã và đang tích cực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 11 đến 17-4-2016)

  TCCSĐT - Chính phủ mới họp phiên đầu tiên sau khi được kiện toàn; Việt Nam - Thiên đường du lịch biển đảo; Hội đồng nhân dân Hà Nội đổi mới, nâng hiệu quả hoạt động; Thi đua yêu nước để cùng nhau xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch nước dự khai mạc ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ ở Quảng Trị… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

 • Quảng Nam hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững

  TCCSĐT - Công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Quảng Nam tích cực tham gia và ngày càng được xã hội hóa. Các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo được triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời ở hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 11 đến ngày 17-4-2016

  TCCSĐT - Trong chuyến công tác khảo sát mô hình cải cách hành chính ở Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những thí điểm của Quảng Ninh đang làm là đúng hướng, đúng chủ trương nhưng phải tính toán làm cho hiệu quả, bước đi chắc chắn, thận trọng, bài bản, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Các cơ quan Trung ương phải vào cuộc giúp Quảng Ninh giải quyết những vướng mắc gặp phải. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng yêu cầu Quảng Ninh hết sức lưu ý xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong thể chế.

 • Hiệu quả của phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

  TCCSĐT - Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện các mục tiêu của Chương trình.

 • Giải pháp tín dụng ngân hàng cho xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Xác định rõ vai trò của giải pháp vốn tín dụng ngân hàng cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, ngành ngân hàng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, hướng dòng vốn tín dụng vào khu vực nông nghiệp - nông thôn.

 • Dồn điền, đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng ở Hải Dương: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm

  TCCSĐT - Trong những năm qua, công tác dồn điền, đổi thửa ở tỉnh Hải Dương mặc dù đã đạt những kết quả tích cực song vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi các cấp chính quyền và hệ thống chính trị có những giải pháp phát huy những bài học kinh nghiệm thành công, khắc phục những hạn chế, bất cập để công tác này đạt được mục tiêu đề ra.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 04 đến ngày 10-4-2016

  TCCSĐT - Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tuyên thệ nhậm chức sáng 07-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến 6 trọng tâm ưu tiên tập trung chỉ đạo, điều hành, trong đó trọng tâm thứ hai là: Tập trung cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 04 đến ngày 10-4-2016)

  TCCSĐT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được miễn nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ; Kiện toàn nhân sự lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội; Quốc hội bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Thủ tướng Chính phủ; Tân Phó Chủ tịch nước, Chánh án, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhậm chức; Các thành viên mới của Chính phủ; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Chăm lo cho khởi nghiệp, việc làm của thanh niên; Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 là những sự kiện nổi bật tuần qua.

 • Huyện Văn Bàn từng bước xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Phong trào xây dựng nông thôn mới đang tạo động lực giúp nâng cao đời sống người dân huyện Văn Bàn vốn còn nhiều khó khăn.

 • Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Với tinh thần xung kích, trách nhiệm đi đầu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã tham gia, đảm nhận nhiều công trình, phần việc, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa để xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành công chung của phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

 • Cả hệ thống chính trị vào cuộc chống hạn ở Tây Nguyên

  TCCSĐT - Hiện nay, ở Tây Nguyên cả hệ thống chính trị đã và đang vào cuộc quyết liệt, tích cực triển khai các giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống hạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn.

 • Tuổi trẻ Binh chủng Tăng thiết giáp: Hoạt động thiết thực, hiệu quả

  TCCSĐT - Năm 2015, tuổi trẻ Binh chủng Tăng thiết giáp đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ở các cơ quan, đơn vị diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 28-3 đến ngày 03-4-2016

  TCCSĐT - Công bố Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015, trong đó, Đà Nẵng năm thứ ba liên tiếp đứng đầu các tỉnh, thành phố cả nước, tiếp theo là Đồng Tháp, Quảng Ninh; một số kết quả cải cách hành chính tư pháp; Hà Nội quyết tâm đi đầu xây dựng Chính quyền điện tử và TP. Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với Microsoft để cải cách thủ tục hành chính công,… là những tin nổi bật tuần qua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video